Search
Close this search box.
bóng ẩn - nón ánh sáng honkai star rail

Bóng Ẩn

3 sao
hư vô
Hư Vô

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Cơ Quan

Sau khi thi triển Chiến Kỹ, sẽ khiến đòn tấn công thường tiếp theo của người trang bị gây cho kẻ địch một lượng sát thương kèm theo bằng 60/75/90/105/120% Tấn Công của bản thân.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Bóng Ẩn Honkai Star Rail tốt nhất.

bóng ẩn - nón ánh sáng honkai star rail
Một luồng sức mạnh mỏng manh tích tụ từ thời gian và trong phút chốc bỗng dệt nên vận mệnh vĩ đại. "Hư vô có lẽ sẽ tìm đến chúng ta, nhưng có thể nó cũng sẽ không đến."

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

846

tấn công
Tấn Công

317

phòng thủ
Phòng Thủ

264

Nguyên liệu đột phá Bóng Ẩn

Lv 20→30

điểm tín dụng
3.000
linh kiện cơ khí nhân tạo
4

Lv 30→40

điểm tín dụng
6.000
linh kiện cơ khí nhân tạo
8
ánh đen u tối
2

Lv 40→50

điểm tín dụng
12.000
bánh xe nhân tạo
4
ánh đen hư không
2

Lv 50→60

điểm tín dụng
30.000
bánh xe nhân tạo
6
ánh đen hư không
4

Lv 60→70

điểm tín dụng
60.000
trái tim nhân tạo
3
ánh đen trầm luân
3

Lv 70→80

điểm tín dụng
120.000
trái tim nhân tạo
5
ánh đen trầm luân
6

Tổng Số

điểm tín dụng
231.000
linh kiện cơ khí nhân tạo
12
bánh xe nhân tạo
10
trái tim nhân tạo
8
ánh đen u tối
2
ánh đen hư không
6
ánh đen trầm luân
9