Search
Close this search box.
trái ngọt - nón ánh sáng honkai star rail

Trái Ngọt

3 sao
trù phú
Trù Phú

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Hương Thơm

Khi bắt đầu chiến đấu sẽ hồi ngay cho toàn phe ta 6/8/9/11/12 điểm Năng Lượng.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Trái Ngọt Honkai Star Rail tốt nhất.

trái ngọt - nón ánh sáng honkai star rail
Một luồng sức mạnh mỏng manh tích tụ từ thời gian và trong phút chốc bỗng dệt nên vận mệnh vĩ đại. "Khi khát nước, mọi vật đều có vị ngọt."

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

952

tấn công
Tấn Công

317

phòng thủ
Phòng Thủ

198

Nguyên liệu đột phá Trái Ngọt

Lv 20→30

điểm tín dụng
3.000
lõi dập tắt
4

Lv 30→40

điểm tín dụng
6.000
lõi dập tắt
8
hạt giống trù phú
2

Lv 40→50

điểm tín dụng
12.000
lõi phát sáng
4
mầm sống
2

Lv 50→60

điểm tín dụng
30.000
lõi phát sáng
6
mầm sống
4

Lv 60→70

điểm tín dụng
60.000
lõi rục rịch
3
hoa vĩnh cửu
3

Lv 70→80

điểm tín dụng
120.000
lõi rục rịch
5
hoa vĩnh cửu
6

Tổng Số

điểm tín dụng
231.000
lõi dập tắt
12
lõi phát sáng
10
lõi rục rịch
8
hạt giống trù phú
2
mầm sống
6
hoa vĩnh cửu
9