Search
Close this search box.
đối kháng - nón ánh sáng honkai star rail

Đối Kháng

3 sao
săn bắn
Săn Bắn

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Liên Minh

Sau khi người trang bị tiêu diệt kẻ địch, Tốc Độ sẽ tăng 10/12/14/16/18%, duy trì 2 hiệp.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Đối Kháng Honkai Star Rail tốt nhất.

đối kháng - nón ánh sáng honkai star rail
Một luồng sức mạnh mỏng manh tích tụ từ thời gian và trong phút chốc bỗng dệt nên vận mệnh vĩ đại. "Người chiến đấu vì tự do sẽ luôn bất tử, câu chuyện về anh ấy sẽ được ca tụng mãi ngàn đời."

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

740

tấn công
Tấn Công

370

phòng thủ
Phòng Thủ

264

Nguyên liệu đột phá Đối Kháng

Lv 20→30

điểm tín dụng
3.000
linh kiện cổ xưa
4

Lv 30→40

điểm tín dụng
6.000
linh kiện cổ xưa
8
mũi tên săn thú
2

Lv 40→50

điểm tín dụng
12.000
trục xoay cổ xưa
4
mũi tên diệt quỷ
2

Lv 50→60

điểm tín dụng
30.000
trục xoay cổ xưa
6
mũi tên diệt quỷ
4

Lv 60→70

điểm tín dụng
60.000
động cơ cổ đại
3
mũi tên đuổi sao
3

Lv 70→80

điểm tín dụng
120.000
động cơ cổ đại
5
mũi tên đuổi sao
6

Tổng Số

điểm tín dụng
231.000
linh kiện cổ xưa
12
trục xoay cổ xưa
10
động cơ cổ đại
8
mũi tên săn thú
2
mũi tên diệt quỷ
6
mũi tên đuổi sao
9