Search
Close this search box.
sinh sôi - nón ánh sáng honkai star rail

Sinh Sôi

3 sao
trù phú
Trù Phú

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Dân Trù Phú

Sau khi người trang bị thi triển tấn công thường sẽ Ưu Tiên Hành Động 12/14/16/18/20% cho lần tiếp theo.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Sinh Sôi Honkai Star Rail tốt nhất.

sinh sôi - nón ánh sáng honkai star rail
Một luồng sức mạnh mỏng manh tích tụ từ thời gian và trong phút chốc bỗng dệt nên vận mệnh vĩ đại. "Khi sinh mệnh mất đi ý nghĩa, hãy tiếp tục ban tặng sinh mệnh."

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

952

tấn công
Tấn Công

317

phòng thủ
Phòng Thủ

198

Nguyên liệu đột phá Sinh Sôi

Lv 20→30

điểm tín dụng
3.000
mầm non trường thọ
4

Lv 30→40

điểm tín dụng
6.000
mầm non trường thọ
8
hạt giống trù phú
2

Lv 40→50

điểm tín dụng
12.000
đoá hoa trường thọ
4
mầm sống
2

Lv 50→60

điểm tín dụng
30.000
đoá hoa trường thọ
6
mầm sống
4

Lv 60→70

điểm tín dụng
60.000
cành cây trường thọ
3
hoa vĩnh cửu
3

Lv 70→80

điểm tín dụng
120.000
cành cây trường thọ
5
hoa vĩnh cửu
6

Tổng Số

điểm tín dụng
231.000
mầm non trường thọ
12
đoá hoa trường thọ
10
cành cây trường thọ
8
hạt giống trù phú
2
mầm sống
6
hoa vĩnh cửu
9