Search
Close this search box.
tầm mắt của con mồi - nón ánh sáng honkai star rail

Tầm Mắt Của Con Mồi

4 sao
hư vô
Hư Vô

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Tự Tin

Tăng 20/25/30/35/40% Chính Xác Hiệu Ứng cho người trang bị, đồng thời sát thương duy trì gây ra sẽ tăng 24/30/36/42/48%.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Tầm Mắt Của Con Mồi Honkai Star Rail tốt nhất.

tầm mắt của con mồi - nón ánh sáng honkai star rail

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

952

tấn công
Tấn Công

476

phòng thủ
Phòng Thủ

330

Nguyên liệu đột phá Tầm Mắt Của Con Mồi

Lv 20→30

điểm tín dụng
4000
linh kiện cổ xưa
6

Lv 30→40

điểm tín dụng
8000
linh kiện cổ xưa
12
ánh đen u tối
3

Lv 40→50

điểm tín dụng
16000
trục xoay cổ xưa
5
ánh đen hư không
3

Lv 50→60

điểm tín dụng
40000
trục xoay cổ xưa
10
ánh đen hư không
6

Lv 60→70

điểm tín dụng
80000
động cơ cổ đại
4
ánh đen trầm luân
4

Lv 70→80

điểm tín dụng
160000
động cơ cổ đại
6
ánh đen trầm luân
8

Tổng Số

điểm tín dụng
308000
linh kiện cổ xưa
18
trục xoay cổ xưa
15
động cơ cổ đại
10
ánh đen u tối
3
ánh đen hư không
9
ánh đen trầm luân
12