Search
Close this search box.
sự trầm mặc duy nhất honkai star rail

Sự Trầm Mặc Duy Nhất

4 sao
săn bắn
Săn Bắn

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Kỷ Lục

Tấn công của người trang bị tăng 16/20/24/28/32%. Khi trong trận có 2 kẻ địch trở xuống, Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị tăng 12%/15/18/21/24%

Cách để sở hữu

Để sử hữu nón ánh sáng Sự Trầm Mặc Duy Nhất có thể bạn sẽ phải quay gacha.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Sự Trầm Mặc Duy Nhất Honkai Star Rail tốt nhất.

sự trầm mặc duy nhất honkai star rail

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

952

phòng thủ
Phòng Thủ

330

tấn công
Tấn Công

476

Nguyên liệu đột phá Sự Trầm Mặc Duy Nhất

Lv 20→30

điểm tín dụng
4000
ghim cài thiết vệ
6

Lv 30→40

điểm tín dụng
8000
ghim cài thiết vệ
12
mũi tên săn thú
3

Lv 40→50

điểm tín dụng
16000
quân hiệu thiết vệ
5
mũi tên diệt quỷ
3

Lv 50→60

điểm tín dụng
40000
quân hiệu thiết vệ
10
mũi tên diệt quỷ
6

Lv 60→70

điểm tín dụng
80000
huy chương thiết vệ
4
mũi tên đuổi sao
4

Lv 70→80

điểm tín dụng
160000
huy chương thiết vệ
6
mũi tên đuổi sao
8

Tổng Số

điểm tín dụng
308000
ghim cài thiết vệ
18
quân hiệu thiết vệ
15
huy chương thiết vệ
10
mũi tên săn thú
3
mũi tên diệt quỷ
9
mũi tên đuổi sao
12