Search
Close this search box.
dưới bầu trời xanh - nón ánh sáng honkai star rail

Dưới Bầu Trời Xanh

4 sao
huỷ diệt
Huỷ Diệt

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Ngọn Lúa Dưới Ánh Mặt Trời

Khiến Tấn Công của người trang bị tăng 16/20/24/28/32%, sau khi người trang bị tiêu diệt kẻ địch, Tỷ Lệ Bạo Kích tăng 12/15/18/21/24%, duy trì 3 hiệp.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Dưới Bầu Trời Xanh Honkai Star Rail tốt nhất.

dưới bầu trời xanh - nón ánh sáng honkai star rail
Những đọt lúa đung đưa dưới bầu trời trong xanh, cô gái tỉ mỉ đan chiếc vòng hoa, đội lên trán cô em thân thương nhất. Họ lúc đó cao ngang nhau, họ lúc đó vẫn cười như thế.

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

952

tấn công
Tấn Công

476

phòng thủ
Phòng Thủ

330

Nguyên liệu đột phá Dưới Bầu Trời Xanh

Lv 20→30

điểm tín dụng
4000
mầm non trường thọ
6

Lv 30→40

điểm tín dụng
8000
mầm non trường thọ
12
lưỡi đao tử vong
3

Lv 40→50

điểm tín dụng
16000
đoá hoa trường thọ
5
lưỡi kiếm vô hồn
3

Lv 50→60

điểm tín dụng
40000
đoá hoa trường thọ
10
lưỡi kiếm vô hồn
6

Lv 60→70

điểm tín dụng
80000
cành cây trường thọ
4
lưỡi đao tịnh thế
4

Lv 70→80

điểm tín dụng
160000
cành cây trường thọ
6
lưỡi đao tịnh thế
8

Tổng Số

điểm tín dụng
308000
mầm non trường thọ
18
đoá hoa trường thọ
15
cành cây trường thọ
10
lưỡi đao tử vong
3
lưỡi kiếm vô hồn
9
lưỡi đao tịnh thế
12