Search
Close this search box.
buổi trò chuyện hậu phẫu honkai star rail

Buổi Trò Chuyện Hậu Phẫu

4 sao
trù phú
Trù Phú

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Hồi Phục Qua Lại

Khiến hiệu suất hồi năng lượng của người trang bị tăng 8/10/12/14/16%, đồng thời lượng trị liệu khi thi triển Tuyệt Kỹ tăng 12/15/18/21/24%.

Cách để sở hữu

Để sử hữu nón ánh sáng Buổi Trò Chuyện Hậu Phẫu có thể bạn sẽ phải quay gacha.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Buổi Trò Chuyện Hậu Phẫu Honkai Star Rail tốt nhất.

buổi trò chuyện hậu phẫu honkai star rail

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

1058

phòng thủ
Phòng Thủ

330

tấn công
Tấn Công

423

Nguyên liệu đột phá Buổi Trò Chuyện Hậu Phẫu

Lv 20→30

điểm tín dụng
4000
lõi dập tắt
6

Lv 30→40

điểm tín dụng
8000
lõi dập tắt
12
hạt giống trù phú
3

Lv 40→50

điểm tín dụng
16000
lõi phát sáng
5
mầm sống
3

Lv 50→60

điểm tín dụng
40000
lõi phát sáng
10
mầm sống
6

Lv 60→70

điểm tín dụng
80000
lõi rục rịch
4
hoa vĩnh cửu
4

Lv 70→80

điểm tín dụng
160000
lõi rục rịch
6
hoa vĩnh cửu
8

Tổng Số

điểm tín dụng
308000
lõi dập tắt
18
lõi phát sáng
15
lõi rục rịch
10
hạt giống trù phú
3
mầm sống
9
hoa vĩnh cửu
12