Search
Close this search box.
chúc ngủ ngon - nón ánh sáng honkai star rail

Chúc Ngủ Ngon

4 sao
hư vô
Hư Vô

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Kẻ Gian Khổ

Mỗi khi kẻ địch nhận phải 1 Hiệu Ứng Xấu, thì sát thương người trang bị gây ra cho kẻ đó sẽ tăng 12/15/18/21/24%, tối đa cộng dồn 3 lần. Hiệu ứng này cũng có hiệu lực với sát thương duy trì.

Cách để sở hữu

Để sử hữu nón ánh sáng Chúc Ngủ Ngon có thể bạn sẽ phải quay gacha, chúng tôi sẽ bổ sung đầy đủ sau khi game ra mắt.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Chúc Ngủ Ngon Honkai Star Rail tốt nhất.

lời chúc ngủ ngon honkai star rail

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

952

phòng thủ
Phòng Thủ

330

tấn công
Tấn Công

476

Nguyên liệu đột phá Chúc Ngủ Ngon

Lv 20→30

điểm tín dụng
4000
ghim cài thiết vệ
6

Lv 30→40

điểm tín dụng
8000
ghim cài thiết vệ
12
ánh đen u tối
3

Lv 40→50

điểm tín dụng
16000
quân hiệu thiết vệ
5
ánh đen hư không
3

Lv 50→60

điểm tín dụng
40000
quân hiệu thiết vệ
10
ánh đen hư không
6

Lv 60→70

điểm tín dụng
80000
huy chương thiết vệ
4
ánh đen trầm luân
4

Lv 70→80

điểm tín dụng
160000
huy chương thiết vệ
6
ánh đen trầm luân
8

Tổng Số

điểm tín dụng
308000
ghim cài thiết vệ
18
quân hiệu thiết vệ
15
huy chương thiết vệ
10
ánh đen u tối
3
ánh đen hư không
9
ánh đen trầm luân
12