Search
Close this search box.
sự quyết tâm như giọt mồ hôi lấp lánh - nón ánh sáng honkai star rail

Sự Quyết Tâm Như Giọt Mồ Hôi Lấp Lánh

4 sao
hư vô
Hư Vô

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Ngoái Đầu Nhìn

Khi người trang bị đánh trúng mục tiêu địch, nếu mục tiêu này không ở trạng thái Đánh Hạ, sẽ có 60/70/80/90/100% xác suất cơ bản khiến địch rơi vào trạng thái Đánh Hạ. Kẻ địch ở trạng thái Đánh Hạ sẽ giảm 12/13/14/15/16% Phòng Thủ, duy trì 1 hiệp.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Sự Quyết Tâm Như Giọt Mồ Hôi Lấp Lánh Honkai Star Rail tốt nhất.

sự quyết tâm như giọt mồ hôi lấp lánh - nón ánh sáng honkai star rail

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

952

tấn công
Tấn Công

476

phòng thủ
Phòng Thủ

330

Nguyên liệu đột phá Sự Quyết Tâm Như Giọt Mồ Hôi Lấp Lánh

Lv 20→30

điểm tín dụng
4000
linh kiện cơ khí nhân tạo
6

Lv 30→40

điểm tín dụng
8000
linh kiện cơ khí nhân tạo
12
ánh đen u tối
3

Lv 40→50

điểm tín dụng
16000
bánh xe nhân tạo
5
ánh đen hư không
3

Lv 50→60

điểm tín dụng
40000
bánh xe nhân tạo
10
ánh đen hư không
6

Lv 60→70

điểm tín dụng
80000
trái tim nhân tạo
4
ánh đen trầm luân
4

Lv 70→80

điểm tín dụng
160000
trái tim nhân tạo
6
ánh đen trầm luân
8

Tổng Số

điểm tín dụng
308000
linh kiện cơ khí nhân tạo
18
bánh xe nhân tạo
15
trái tim nhân tạo
10
ánh đen u tối
3
ánh đen hư không
9
ánh đen trầm luân
12