Search
Close this search box.
đôi mắt đã nhắm lại - nón ánh sáng

Đôi Mắt Đã Nhắm Lại

5 sao
bảo hộ
Bảo Hộ

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Tầm Nhìn

Tăng 24%/28%/32%/36%/40% Giới Hạn HP của người trang bị, hiệu suất hồi phục Năng Lượng tăng 12%/14%/16%/18%/20%. Khi HP của người trang bị giảm thấp, khiến toàn thể phe ta tăng 9%/10,5%/12%/13,5%/15% sát thương gây ra, duy trì 2 hiệp.

Khi bắt đầu mỗi đợt, sẽ hồi HP cho toàn phe ta bằng 80%/85%/90%/95%/100% lượng HP mỗi nhân vật đã mất.

Cách để sở hữu

Để sử hữu nón ánh sáng Đôi Mắt Đã Nhắm Lại bạn cần phải quay Gacha trong Banner giới hạn giờ.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

đôi mắt đã nhắm lại bg
Cơn đau ở giữa trán sẽ theo cô ấy đến hết đời, nhưng vẫn không bằng một phần nghìn những gì cô ấy đã trải qua trong quá khứ. Cô ấy cho rằng bản thân tính toán như thần, cho đến khi người bạn cũ ra đi. Bây giờ, cô ấy "thấy" thế giới đang dần chuyển biến, vật đổi sao dời... Nhưng cô ấy đã nhắm đôi mắt lại, bởi vì, tương lai đã được định đoạt ——trong "con mắt thứ ba".

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

1270

tấn công
Tấn Công

423

phòng thủ
Phòng Thủ

529

Nguyên liệu đột phá

Lv 20→30

điểm tín dụng
5.000
linh kiện cơ khí nhân tạo
8

Lv 30→40

điểm tín dụng
10.000
linh kiện cơ khí nhân tạo
15
cố chấp của đồng
4

Lv 40→50

điểm tín dụng
20.000
bánh xe nhân tạo
6
lời thề sắt lạnh
4

Lv 50→60

điểm tín dụng
50.000
bánh xe nhân tạo
12
lời thề sắt lạnh
8

Lv 60→70

điểm tín dụng
100.000
trái tim nhân tạo
5
hổ phách kiên cố
5

Lv 70→80

điểm tín dụng
200.000
trái tim nhân tạo
8
hổ phách kiên cố
10

Tổng Số

điểm tín dụng
385.000
linh kiện cơ khí nhân tạo
23
bánh xe nhân tạo
18
cành cây trường thọ
13
cố chấp của đồng
4
lời thề sắt lạnh
12
hổ phách kiên cố
15