Search
Close this search box.

Nhân Vật

Nguyên Tố

Có bảy nguyên tố trong Honkai Star Rail. Gồm có Hoả, Phong, Vật Lý, Hư Vô, Lôi, Băng, Số Ảo, Lượng Tử

Thuộc Tính

Hiện tại, trong phiên bản beta kín của Honkai Star Rail, chúng tôi đã tìm thấy 7 lớp Thuộc Tính, đó là:

Trù Phú – Các nhân vật Trù Phú đóng vai trò là người hồi phục HP và giúp đội hình khoẻ mạnh.
Bảo Hộ – Các nhân vật Bảo Hộ đóng vai trò là Tank/Shielder.
Săn Bắn – Các nhân vật Săn Bắn đóng vai trò là Sát Thủ. Họ rất giỏi trong việc dồn sát thương lớn vào 1 mục tiêu
Hoà Hợp – Các nhân vật Hoà Hợp đóng vai trò là Hỗ Trợ, bằng cách áp dụng các biện pháp hỗ trợ khác nhau cho thành viên trong nhóm như tăng Sát Thương, Tăng Bạo Kích, Xoá Hiệu Ứng Xấu
Hư Vô – Các nhân vật Hư Vô có vai trò xoá các hiệu ứng xấu đang gây khó chịu cho đội hình, đồng đội của bạn.
Tri Thức – Các nhân vật Tri Thức đóng vai trò gây sát thương AoE (sát thương diện rộng)
Huỷ Diệt – Các nhân vật Huỷ Diệt đóng vai trò là gây sát thương cực mạnh vào 1 mục 1 tiêu trong độ hình kẻ thù.