Search
Close this search box.
chìa khoá linh hồn - nón ánh sáng honkai star rail

Chìa Khoá Linh Hồn

3 sao
tri thức
Tri Thức

Tổng Quan Và Hiệu Ứng

Giác Ngộ

Sau khi người trang bị thi triển Chiến Kỹ sẽ hồi thêm 8/9/10/11/12 điểm Năng Lượng, hiệu ứng này không thể kích hoạt trùng lặp trong 1 hiệp.

Nhân Vật Sử Dụng Tốt Nhất

Những nhân vật dưới đây sử dụng nón ánh sáng Chìa Khoá Linh Hồn Honkai Star Rail tốt nhất.

chìa khoá linh hồn - nón ánh sáng honkai star rail
Một luồng sức mạnh mỏng manh tích tụ từ thời gian và trong phút chốc bỗng dệt nên vận mệnh vĩ đại. "Tri thức luôn ở phía sau cánh cửa, nhưng chìa khóa lại không do ai ban tặng. Ai muốn có được nó nhất thì người đó sẽ có thể có được."

Chỉ Số Tối Đa Lv.80

HP
HP

740

tấn công
Tấn Công

370

phòng thủ
Phòng Thủ

264

Nguyên liệu đột phá Chìa Khoá Linh Hồn

Lv 20→30

điểm tín dụng
3.000
lõi dập tắt
4

Lv 30→40

điểm tín dụng
6.000
lõi dập tắt
8
chìa khoá linh cảm
2

Lv 40→50

điểm tín dụng
12.000
lõi phát sáng
4
chìa khoá tri thức
2

Lv 50→60

điểm tín dụng
30.000
lõi phát sáng
6
chìa khoá tri thức
4

Lv 60→70

điểm tín dụng
60.000
lõi rục rịch
3
chìa khoá trí tuệ
3

Lv 70→80

điểm tín dụng
120.000
lõi rục rịch
5
chìa khoá trí tuệ
6

Tổng Số

điểm tín dụng
231.000
lõi dập tắt
12
lõi phát sáng
10
lõi rục rịch
8
chìa khoá linh cảm
2
chìa khoá tri thức
6
chìa khoá trí tuệ
9