Search
Close this search box.
qingque honkai star rail

Qingque

4 sao
lượng tử
Lượng Tử
tri thức
Tri Thức

Tìm hiểu về thông tin nhân vật Qingque Honkai Star Rail, cũng như kỹ năng, thiên phú, nguyên liệu và cách build Qingque Honkai Star Rail.

Thông Tin Nhân Vật Qingque

Nhà chiêm tinh bình thường của Sở Thiên Tượng, không bao giờ lười biếng trong việc “tranh thủ thời gian”.

Cô thi vào Sở Thiên Tượng thuận theo kỳ vọng của cha mẹ, nhưng phát hiện chén cơm tưởng là dễ xơi nhất lại là bể khổ làm việc cường độ cao.

Trải qua mấy năm mài giũa, Qingque cuối cùng đã luyện thành tài. Dù chuyển sang bộ phận khác, cô vẫn là nhà chiêm tinh cấp bậc thấp nhất.

Khi rảnh rỗi thì xem sách, chơi bài cổ… Đời người như vậy còn cầu gì hơn?

Cách Build Qingque Tốt Nhất

Cách Build Nón Ánh Sáng Qingque

Trước Buổi Bình Minh

Tăng 32% Sát Thương Bạo Kích của người trang bị. Tăng 20% sát thương do Chiến Kỹ và Tuyệt Kỹ của người trang bị gây ra. Sau khi người trang bị thi triển Chiến Kỹ hoặc Tuyệt Kỹ, sẽ nhận hiệu ứng “Mộng Thân”. Khi thi triển Tấn Công Tăng Cường, tiêu hao “Thân Mộng”, tăng 48% sát thương do đòn tấn công tăng cường gây ra.

HOẶC

Chuyến Tàu Đêm Trên Dải Ngân Hà

Mỗi khi trong trận có 1 kẻ địch, sẽ khiến Tấn Công của người trang bị tăng 8% tối đa cộng dồn 5 lần. Khi có kẻ địch bị phá vỡ Điểm Yếu, sát thương của người trang bị sẽ tăng 24% duy trì 1 hiệp.

HOẶC

Hôm Nay Là Ngày An Lành

Sau khi vào chiến đấu, dựa theo giới hạn Năng Lượng của người trang bị để tăng sát thương mà người trang bị gây ra: Mỗi điểm Năng Lượng tăng 0.2% tối đa tính 160 điểm.

HOẶC

Sự Ra Đời Của Tôi

Tăng 24% sát thương gây ra bởi đòn Tấn Công Tăng Cường của người trang bị. Nếu Phần Trăm HP hiện tại của kẻ địch này nhỏ hơn hoặc bằng 50%, thì sát thương của đòn Tấn Công Tăng Cường tăng thêm 24%.

HOẶC

Bữa Sáng Đúng Điệu

Khiến sát thương gây ra bởi người trang bị tăng 12%. Mỗi khi tiêu diệt 1 kẻ địch, Tấn Công của người trang bị tăng 4%, hiệu ứng này tối đa cộng dồn 3 tầng.

Cách Build Di Vật Qingque

thiên tài xuất chúng
4 món

Thiên Tài Xuất Chúng

2 món: Tăng Sát Thương Lượng Tử 10%.

4 món: Khi người trang bị gây sát thương lên mục tiêu địch, sẽ bỏ qua 10% Phòng Thủ của địch. Nếu mục tiêu có Điểm Yếu Lượng Tử, sẽ bỏ qua thêm 10% Phòng Thủ của địch.

trạm phong ấn không gian
2 món

Trạm Phong Ấn Không Gian

2 món: Tăng 12% Tấn Công của người trang bị. Khi tốc độ của người trang bị từ 120 trở lên, Tấn Công tăng thêm 12%.

HOẶC
thiên tài xuất chúng
2 món

Thiên Tài Xuất Chúng

2 món: Tăng Sát Thương Lượng Tử 10%.

thiện xạ bông lúa
2 món

Thiện Xạ Bông Lúa

2 món: Tăng Tấn Công 12%.

trạm phong ấn không gian
2 món

Trạm Phong Ấn Không Gian

2 món: Tăng 12% Tấn Công của người trang bị. Khi tốc độ của người trang bị từ 120 trở lên, Tấn Công tăng thêm 12%.

Chỉ Số Chính

thân
Thân

Tỉ Lệ Bạo Kích

chân
Chân

Tấn Công% / Tốc Độ

quả cầu vị điện
Quả Cầu Vị Điện

Tăng Sát Thương Lượng Tử

dây liên kết
Dây Liên Kết

Tấn Công%

Chỉ Số Phụ

Tỉ Lệ Bạo Kích

Sát Thương Bạo Kích

Tấn công%

Sát Thương Kích Phá

Cách Build Đội Hình Qingque

Đội Hình Qingque F2P (Free to Play)

DPS Chính

qingque honkai star rail
Qingque

DPS Phụ

Dan Heng Honkai Star Rail
Dan Heng

Hỗ Trợ

nhà khai phá nguyên tố hoả
Main Hoả

Hỗ Trợ

natasha honkai star rail
Natasha

Đội hình F2P Qingque này có thể đối phó với cả tình hướng gặp kẻ địch đơn mục tiêu và đa mục tiêu. Dan Heng có thể là DPS phụ, trong khi Nhà Khai Phá Hoả và Natasha giữ cho cả nhóm sống sót.

Đội Hình Qingque Hyper Carry

DPS Chính

qingque honkai star rail
Qingque

Hỗ Trợ

bronya honkai star rail
Bronya

Hỗ Trợ

tingyun honkai star rail
Tingyun

Hồi Phục

Dồn tất cả các Buff hỗ trợ và Tấn Công vào Qingque để cô ấy có thêm lượt và sát thương.

Kỹ Năng Qingque

Ưu tiên nâng cấp kỹ năng Qingque

mò trăng đáy biển
Chiến Kỹ

 
khung xám tứ yêu hoà
Tuyệt Kỹ

 
đế viên quỳnh ngọc
Thiên Phú

 
trước cửa trống không
Đánh Thường
trước cửa trống không

Tấn Công Thường

Trước Cửa Trống Không

Đánh Đơn

Dùng 1 Quân Bài Quỳnh Ngọc hoa văn nhỏ nhất hiện tại, gây cho kẻ địch chỉ định Sát Thương Lượng Tử tương đương 50% Tấn Công của Qingque.

Khuếch Tán

Gây Sát Thương Lượng Tử cho kẻ địch chỉ định tương đương 110% Tấn Công của Qingque, đồng thời gây cho mục tiêu lân cận kẻ đó Sát Thương Lượng Tử tương đương 44% Tấn Công của Qingque.

mò trăng đáy biển

Chiến Kỹ

Mò Trăng Đáy Biển

Hỗ Trợ

Bốc ngay 2 Quân Bài Quỳnh Ngọc, nhận thêm 1 hiệp, khiến sát thương do bản thân gây ra tăng 14%, duy trì 1 hiệp. Hiệu ứng này có thể cộng dồn 4 lần.

khung xám tứ yêu hoà

Tuyệt Kỹ

Khung Xám Tứ Yêu? Hòa!

Đánh Lan | Tiêu hao Năng Lượng 140

Gây Sát Thương Lượng Tử cho toàn thể phe địch bằng 120% Tấn Công của Qingque, đồng thời chuyển Quân Bài Quỳnh Ngọc trên tay thành 4 quân Yêu Ngư.

Thiên Phú Qingque

đế viên quỳnh ngọc

Đế Viên Quỳnh Ngọc

Cường Hoá

Trước khi mục tiêu phe ta bắt đầu hành động, Qingque sẽ ngẫu nhiên rút 1 Quân Bài Quỳnh Ngọc có thể là “Vạn”, “Văn”, Sách”, tối đa cầm 4 lá. Khi Qingque bắt đầu hiệp, nếu số Quân Bài Quỳnh Ngọc là 4 và cùng màu sắc hoa văn, Qingque sẽ tiêu hao tất cả Quân Bài Quỳnh Ngọc vào Khung Xám, bản thân tăng 36% Tấn Công, đồng thời cường hóa Tấn Công Thường. Khung Xám sẽ kết thúc sau khi thi triển Tấn Công Thường Cường Hóa.

Bí Kỹ Qingque

niềm vui đánh cờ

Niềm Vui Đánh Cờ

Hỗ Trợ

Sau khi dùng Bí Kỹ, vào trạng thái chiến đấu, Qingque sẽ bốc 2 Quân Bài Quỳnh Ngọc.

Vết Tích Qingque

Thống Kê Chỉ Số:

Tăng Sát Thương Lượng Tử +14.4%

Tấn Công +28%

HP +7.5%

tranh phiên

Tranh Phiên

Đột Phá 2

Khi Qingque lần đầu thi triển Chiến Kỹ, sẽ hồi phục 1 Điểm Chiến Kỹ.

nghe tiếng lật bài

Nghe Tiếng Lật Bài

Đột Phá 4

Khi thi triển Chiến Kỹ, sát thương do bản thân gây ra trong lần kế tiếp tăng thêm 10%.
tuyên bố chiến thắng

Tuyên Bố Chiến Thắng

Đột Phá 6

Sau khi thi triển Tấn Công Thường Cường Hóa của Khung Xám, tốc độ của Qingque tăng 10%, duy trì 1 hiệp.

Tinh Hồn Qingque

Tinh Hồn tốt nhất của Qingque

tựa gối bàn cờ say giấc
Tinh Hồn 2

 
tâm trí bình thản đợi ứng chiến
Tinh hồn 6

 
thẻ tuyệt rồng lượn đế đô
Tinh Hồn 4
mãnh tướng yêu ngư

Mãnh Tướng Yêu Ngư

Tinh hồn 1

Thi triển Tuyệt Kỹ, sát thương gây ra tăng 10%.

tựa gối bàn cờ say giấc

Tựa Gối Bàn Cờ Say Giấc

Tinh hồn 2

Mỗi lần Qingque bốc bài, sẽ hồi phục 1 điểm Năng Lượng.

thẻ tuyệt rồng lượn đế đô

Ngắm Hoa Quỳnh Trước Cửa

Tinh hồn 3

Cấp Tuyệt Kỹ +2, tối đa không quá 15 cấp; Cấp Thiên Phú +2, tối đa không quá 15 cấp.

thẻ tuyệt rồng lượn đế đô

Thẻ Tuyệt Rồng Lượn Đế Đô

Tinh hồn 4

Sau khi thi triển Chiến Kỹ, có 30% xác suất cố định khiến bản thân sau khi thi triển Tấn Công Thường vào lần kế tiếp, sẽ tăng cường thêm 1 lần Tấn Công Thường.

thất tinh lưu lạc

Thất Tinh Lưu Lạc

Tinh hồn 5

Cấp Chiến Kỹ +2, tối đa không quá 15 cấp; Cấp Tấn Công Thường +1, tối đa không quá 10 cấp.

tâm trí bình thản đợi ứng chiến

Tâm Trí Bình Thản Đợi Ứng Chiến

Tinh hồn 6

Khi mục tiêu địch hành động, Qingque có 65% xác suất bốc ngẫu nhiên 1 Quân Bài Quỳnh Ngọc.

Nguyên Liệu Đột Phá Qingque

LV
Điểm Tín Dụng
Nguyên Liệu
20
3200
bản năng tranh đoạt
Bản Năng Tranh Đoạt x4
30
6400
bản năng tranh đoạt
Bản Năng Tranh Đoạt x12
40
12800
dã tâm xuyên tạc
Dã Tâm Xuyên Tạc x5
thép đúc hư ảo
Thép Đúc Hư Ảo x2
50
32000
dã tâm xuyên tạc
Dã Tâm Xuyên Tạc x10
thép đúc hư ảo
Thép Đúc Hư Ảo x6
60
64000
ý chí giẫm đạp
Ý Chí Giẫm Đạp x4
thép đúc hư ảo
Thép Đúc Hư Ảo x16
70
128000
ý chí giẫm đạp
Ý Chí Giẫm Đạp x6
thép đúc hư ảo
Thép Đúc Hư Ảo x28