Search
Close this search box.
yanqing honkai star rail

Yanqing

5 sao
nguyên tố băng
Băng
săn bắn
Săn Bắn

Tìm hiểu về thông tin nhân vật Yanqing Honkai Star Rail, cũng như kỹ năng, thiên phú, nguyên liệu và cách build Yanqing Honkai Star Rail.

Thông Tin Nhân Vật Yanqing

yanqing honkai star rail

Thị vệ Kỵ Sĩ Mây Mù khí phách, kiếm sĩ mạnh nhất Xianzhou Luofu.

Vì kiếm tồn tại, vì kiếm si mê, khi Yanqing cầm kiếm trong tay, không ai dám xem thường thiên tài nhỏ tuổi này.

Có lẽ chỉ thời gian có thể khiến bảo kiếm trong tay bớt sắc bén đi chút đỉnh.

Cách Build Yanqing Tốt Nhất

Cách Build Nón Ánh Sáng Yanqing

Trong Đêm Tối

Tăng 12% Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị. Khi Tốc Độ trong chiến đấu của người trang bị đạt 100 trở lên, mỗi khi vượt trên 10 điểm sẽ tăng 6% sát thương Tấn Công Thường và Chiến Kỹ, đồng thời tăng 8% Sát Thương Bạo Kích của Tuyệt Kỹ, hiệu ứng này có thể cộng dồn 8 lần.

HOẶC

Giấc Ngủ Say Mềm

Khiến người trang bị tăng Sát Thương Bạo Kích 30%. Khi sát thương Tấn Công Thường hoặc Chiến Kỹ của người trang bị chưa tạo thành Bạo Kích, sẽ khiến Tỷ Lệ Bạo Kích của bản thân tăng 36%, duy trì 1 hiệp. Hiệu ứng này mỗi 3 hiệp có thể kích hoạt 1 lần.

HOẶC

Du Hành Trên Biển Sao

Khiến Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị tăng 8%, Tỷ Lệ Bạo Kích mà người trang bị gây cho kẻ địch có phần trăm HP từ 50% trở xuống tăng thêm 8%. Sau khi người trang bị tiêu diệt kẻ địch, Tấn Công tăng 20%, duy trì 3 hiệp.

HOẶC

Luận Kiếm

Khi người trang bị đánh trúng cùng một kẻ địch nhiều lần, sát thương gây ra mỗi lần sẽ tăng 8%, hiệu quả này tối đa cộng dồn 5 tầng. Nếu mục tiêu tấn công có thay đổi, sẽ xóa ngay hiệu ứng buff hiện tại.

HOẶC

Sự Trầm Mặc Duy Nhất

Tấn công của người trang bị tăng 16%. Khi trong trận có 2 kẻ địch trở xuống, Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị tăng 12%.

HOẶC

Làn Nước Xuân Xuất Hiện

Sau khi vào chiến đấu, tăng 8% tốc độ của người trang bị, sát thương gây ra tăng 12%. Sau khi người trang bị chịu sát thương, hiệu ứng này sẽ mất hiệu lực, kết thúc hiệp kế tiếp sẽ hồi phục lại hiệu ứng này.

Cách Build Di Vật Yanqing

thợ săn tuyết phủ - di vật honkai star rail
2 món

Thợ Săn Tuyết Phủ

2 món: Sát thương phải chịu giảm 8%.

thiện xạ bông lúa
2 món

Thiện Xạ Bông Lúa

2 món: Tăng Tấn Công 12%.

trạm phong ấn không gian
2 món

Trạm Phong Ấn Không Gian

2 món: Tăng 12% Tấn Công của người trang bị. Khi tốc độ của người trang bị từ 120 trở lên, Tấn Công tăng thêm 12%.

HOẶC
thợ săn tuyết phủ - di vật honkai star rail
4 món

Thợ Săn Tuyết Phủ

2 món: Sát thương phải chịu giảm 8%.

4 món: Khi bắt đầu hiệp, nếu người trang bị có phần trăm HP hiện tại thấp hơn hoặc bằng 50%, sẽ hồi HP bằng 8% Giới Hạn HP của bản thân, và hồi 5 điểm Năng Lượng.

trạm phong ấn không gian
2 món

Trạm Phong Ấn Không Gian

2 món: Tăng 12% Tấn Công của người trang bị. Khi tốc độ của người trang bị từ 120 trở lên, Tấn Công tăng thêm 12%.

Chỉ Số Chính

thân
Thân

Tỉ Lệ Bạo Kích

chân
Chân

Tấn Công%

quả cầu vị điện
Quả Cầu Vị Điện

Tăng Sát Thương Băng

dây liên kết
Dây Liên Kết

Tấn Công%

Chỉ Số Phụ

Sát Thương Bạo Kích

Tấn công%

Tỉ Lệ Bạo Kích

Sát Thương Kích Phá

Cách Build Đội Hình Yanqing

Đội Hình Yanqing F2P (Free to Play)

DPS Chính

yanqing honkai star rail
Yanqing

DPS Phụ

serval honkai star rail
Serval

Tank

nhà khai phá nguyên tố hoả
Main Hoả

Hồi Phục

natasha honkai star rail
Natasha

Đội Hình Yanqing Hyper Carry

DPS Chính

yanqing honkai star rail
Yanqing

Hỗ Trợ

tingyun honkai star rail
Tingyun

Hỗ Trợ

bronya honkai star rail
Bronya

Tank

gepard honkai star rail
Gepard

Đội Hình Yanqing - Đóng Băng

DPS Chính

yanqing honkai star rail
Yanqing

Hỗ Trợ

pela honkai star rail
Pela

Hỗ Trợ

bronya honkai star rail
Bronya

Tank

gepard honkai star rail
Gepard

Kỹ Năng Yanqing

Ưu tiên nâng cấp kỹ năng Yanqing

chim én vỗ mưa
Tuyệt Kỹ

 
bóng kiếm kề bên
Thiên Phú

 
xuyên ba tấc nước
Chiến Kỹ

 
sương giá đầy trời
Đánh Thường
sương giá đầy trời

Tấn Công Thường

Sương Giá Đầy Trời

Đánh Đơn

Gây Sát Thương Băng cho kẻ địch chỉ định tương đương 50% Tấn Công của Yanqing.

xuyên ba tấc nước

Chiến Kỹ

Xuyên Ba Tấc Nước

Đánh Đơn

Gây Sát Thương Băng cho một kẻ địch chỉ định tương đương 110% Tấn Công của Yanqing, và kèm thêm “Kiếm Khôn Hiểu Lòng Người” cho bản thân, duy trì 1 hiệp.

chim én vỗ mưa

Tuyệt Kỹ

Chim én Vỗ Mưa

Đánh Đơn | Tiêu hao Năng Lượng 140

Tăng cho bản thân 60% Tỷ Lệ Bạo Kích, nếu Yanqing đang ở hiệu ứng “Kiếm Khôn Hiểu Lòng Người”, sẽ khiến Sát Thương Bạo Kích của Yanqing tăng thêm 30%, hiệu ứng buff duy trì 1 hiệp. Sau đó gây cho kẻ địch chỉ định Sát Thương Băng bằng 210% Tấn Công của Yanqing.

Thiên Phú Yanqing

bóng kiếm kề bên

Bóng Kiếm Kề Bên

Đánh Đơn

Khi Yanqing vào hiệu quả “Kiếm Khôn Hiểu Lòng Người”, sẽ giảm xác suất bị tấn công, đồng thời tăng cho bản thân 15% Tỷ Lệ Bạo Kích và 15% Sát Thương Bạo Kích. Sau khi thi triển tấn công lên mục tiêu địch, có 50% xác suất cố định thi triển đòn tấn công tăng cường, gây Sát Thương Băng cho mục tiêu tương đương 25% Tấn Công của Yanqing, đồng thời có 65% xác suất cơ bản khiến kẻ đó rơi vào trạng thái Đóng Băng, duy trì 1 hiệp. Trong trạng thái Đóng Băng, kẻ địch không thể hành động, đồng thời mỗi hiệp đấu bắt đầu sẽ chịu lượng Sát Thương Băng duy trì bằng 25% Tấn Công của Yanqing. Sau khi Yanqing chịu phải sát thương, “Kiếm Khôn Hiểu Lòng Người” sẽ biến mất.

Bí Kỹ Yanqing

ngự kiếm chân quyết

Chứng Nhận Hữu Tình

Cường Hoá

Sau khi dùng Bí Kỹ, khi bắt đầu lần chiến đấu tiếp theo, sẽ tăng 30% sát thương mà Yanqing gây ra cho kẻ địch có HP hiện tại lớn hơn hoặc bằng 40% Giới Hạn HP của bản thân, duy trì 3 lượt.

Vết Tích Yanqing

Thống Kê Chỉ Số:

Tăng Sát Thương Băng +14.4%

Tấn Công +28%

HP +10%

thưởng băng

Thưởng Băng

Đột Phá 2

Sau khi tấn công, gây cho kẻ địch có Điểm Yếu Băng một lượng Sát Thương Băng kèm theo bằng 30% Tấn Công của Yanqing.

sương sớm

Sương Sớm

Đột Phá 4

Khi ở hiệu ứng “Kiếm Khôn Hiểu Lòng Người”, Kháng Hiệu Ứng tăng 20%.

âm thanh nhẹ nhàng

Âm thanh Nhẹ Nhàng

Đột Phá 6

Khi kích hoạt Bạo Kích, tăng 10% Tốc Độ, duy trì 2 hiệp.

Tinh Hồn Yanqing

Tinh Hồn Yanqing Tốt Nhất

lưỡi kiếm đơn thuần
Tinh Hồn 1

 
sương lê
Tinh Hồn 4

 
tự tại
Tinh Hồn 6
lưỡi kiếm đơn thuần

Lưỡi Kiếm Đơn Thuần

Tinh hồn 1

Khi Yanqing tấn công mục tiêu địch, nếu mục tiêu đang ở trạng thái Đóng Băng, sẽ lập tức gây cho mục tiêu Sát Thương Băng bằng 100% Tấn Công của Yanqing, đồng thời giải trừ ngay trạng thái Đóng Băng của mục tiêu.

ánh sáng không trung

Ánh Sáng Không Trung

Tinh hồn 2

Khi ở trạng thái [Kiếm Khôn Hiểu Lòng Người], tăng thêm 12% hiệu suất hồi năng lượng.

phôi kiếm

Phôi Kiếm

Tinh hồn 3

Cấp Chiến Kỹ +2, tối đa không quá 15 cấp; Cấp Tấn Công Thường +1, tối đa không quá 10 cấp.

sương lê

Sương Lê

Tinh hồn 4

Khi HP hiện tại của nhân vật còn 80% trở lên, sẽ tăng cho bản thân 20% Xuyên Kháng Băng.

thiên chất

Thiên Chất

Tinh hồn 5

Cấp Tuyệt Kỹ +2, tối đa không quá 15 cấp; Cấp Thiên Phú +2, tối đa không quá 15 cấp.

tự tại

Tự Tại

Tinh hồn 6

Khi tiêu diệt kẻ địch, nếu đang được hiệu ứng Buff của Tuyệt Kỹ, thì thời gian duy trì của những hiệu ứng Buff này sẽ kéo dài 1 hiệp.

Nguyên Liệu Đột Phá Yanqing

LV
Điểm Tín Dụng
Nguyên Liệu
20
4000
bản năng tranh đoạt
Bản Năng Tranh Đoạt x5
30
8000
bản năng tranh đoạt
Bản Năng Tranh Đoạt x15
40
16000
dã tâm xuyên tạc
Dã Tâm Xuyên Tạc x6
vỏ tinh thể rét buốt
Vỏ Tinh Thể Rét Buốt x3
50
40000
dã tâm xuyên tạc
Dã Tâm Xuyên Tạc x12
vỏ tinh thể rét buốt
Vỏ Tinh Thể Rét Buốt x8
60
80000
ý chí giẫm đạp
Ý Chí Dẫm Đạp x5
vỏ tinh thể rét buốt
Vỏ Tinh Thể Rét Buốt x20
70
160000
ý chí giẫm đạp
Ý Chí Dẫm Đạp x8
vỏ tinh thể rét buốt
Vỏ Tinh Thể Rét Buốt x35