Search
Close this search box.
nhân vật dan heng - ẩm nguyệt honkai star rail

Dan Heng – Ẩm Nguyệt

5 sao
huỷ diệt
Huỷ Diệt
Số Ảo
Số Ảo

Cách Build Dan Heng IL - Ẩm Nguyệt Tốt Nhất

Build Ẩm Nguyệt Quân DPS Chính

Nón Ánh Sáng Tốt Nhất

1

Rực Rỡ Hơn Mặt Trời

Khiến Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị tăng 18/21/24/27/30%. Khi người trang bị thi triển tấn công thường, sẽ nhận 1 tầng Rồng Gầm, duy trì 2 hiệp. Mỗi tầng Rồng Gầm sẽ tăng 18/21/24/27/30% tấn công của người trang bị, hiệu suất hồi năng lượng tăng 6/7/8/9/10%. Rồng Gầm tối đa cộng dồn 2 lần.

rực rõ hơn mặt trời - nón ánh sáng
Rực Rỡ Hơn Mặt Trời
2

Sự Sụp Đổ Của Aeon

Khi người trang bị tấn công, sẽ tăng 8/10/12/14/16% Tấn Công của người trang bị trong trận hiện tại, hiệu ứng này tối đa cộng dồn 4 tầng. Sau khi người trang bị phá vỡ điểm yếu của kẻ địch, sát thương gây ra tăng 12/15/18/21/24%, duy trì 2 hiệp.

sự sụp đổ của aeon - nón ánh sáng honkai star rail
Sự Sụp Đổ Của Aeon
3

Dưới Bầu Trời Xanh

Khiến Tấn Công của người trang bị tăng 16/20/24/28/32%, sau khi người trang bị tiêu diệt kẻ địch, Tỷ Lệ Bạo Kích tăng 12/15/18/21/24%, duy trì 3 hiệp.

dưới bầu trời xanh - nón ánh sáng honkai star rail
Dưới Bầu Trời Xanh
4

Băng Chuột Chũi Hoan Nghênh

Sau khi người trang bị thi triển Tấn Công Thường, Chiến Kỹ hoặc Tuyệt Kỹ lên kẻ địch, sẽ lần lượt nhận 1 tầng "Trêu Chọc". Mỗi tầng khiến Tấn Công của người trang bị tăng 12/15/18/21/24%.

băng chuột chũi hoan nghênh - nón ánh sáng honkai star rail
Băng Chuột Chũi Hoan Nghênh
5

Không Nơi Ẩn Náu

Tăng 24/30/36/42/48% Tấn Công của người trang bị. Khi người trang bị tiêu diệt kẻ địch sẽ hồi một lượng HP bằng 12/15/18/21/24% Tấn Công của bản thân.

không nơi ẩn náu - nón ánh sáng honkai star rail
Không Nơi Ẩn Náu
6

Trời Sập

Khiến sát thương do Tấn Công Thường và Chiến Kỹ gây ra của người trang bị tăng 20/25/30/35/40%.

trời sập - nón ánh sáng honkai star rail
Trời Sập

Di Vật và Phụ Kiện Vị Điện Tốt Nhất

Kẻ Hoang Dã Sa Mạc

2 món: Tăng Sát Thương Số Ảo 10%.

4 món: Khi người trang bị gây sát thương lên mục tiêu địch rơi vào Hiệu Ứng Xấu, Tỷ Lệ Bạo Kích tăng 10%, khi gây sát thương lên mục tiêu địch rơi vào trạng thái Giam Cầm, Sát Thương Bạo Kích tăng 20%.

kẻ hoang dã sa mạc
Kẻ Hoang Dã Sa Mạc

Đấu Trường Ngôi Sao

2 món: Tăng 8% tỷ lệ Bạo Kích của người trang bị. Khi tỷ lệ Bạo Kích của người đó từ 70% trở lên, sẽ tăng 20% sát thương gây ra khi thi triển Tấn Công Thường hoặc Chiến Kỹ

đấu trường ngôi sao
Đấu Trường Ngôi Sao

Chỉ Số Chính

thân Thân: Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

chân Chân: Tốc Độ / Tấn Công%

quả cầu vị điện Quả Cầu Vị Điện: Tăng ST Số Ảo

dây liên kết Dây Liên Kết: Tấn Công%

Chỉ Số Phụ

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tấn Công% / Tốc Độ

Cách Build Dan Heng IL (Ẩm Nguyệt) này tập trung vào tăng sát thương Tấn Công Thường thông qua các chỉ số Bạo Kích và Tấn Công. Dan Heng IL – Ẩm Nguyệt phải có ít nhất 70% Tỷ Lệ Bạo Kích để kích hoạt bộ Đấu Trường Ngôi Sao.

Vì Dan Heng – Ẩm Nguyệt có thể tích luỹ rất nhiều Tỷ Lệ Bạo Kích từ Vết Tích của anh ta và từ Đấu Trường Ngôi Sao. Vậy nên chúng tôi đề xuất với bạn nên sử dụng chỉ số Sát Thương Bạo Kích cho mảnh Thân

Với bộ Di Vật Kẻ Hoang Dã Sa Mạc, bạn sẽ nhận được nhiều đòn đánh Bạo Kích hơn bằng cách tấn công kẻ thù đang bị Giam Cầm hoặc dính hiệu Ứng Xấu

Cách Build Đội Hình Dan Heng - Ẩm Nguyệt

Đội Hình Dan Heng - Ẩm Nguyệt (Free to Play)

DPS Chính

nhân vật dan heng - ẩm nguyệt honkai star rail
Dan Heng IL

Hỗ Trợ

yukong honkai star rail
Yukong

Hỗ Trợ

asta
Asta

Hồi Phục

natasha honkai star rail
Natasha

Đội hình Dan Heng – Ẩm Nguyệt F2P này tập chung vào việc tăng DMG của Ẩm Nguyệt Quân, để anh ta có thể gây ra hàng tấn DMG. Yukong có lẽ là nhân vật duy nhất sử dụng kỹ năng của cô ấy để tăng Bạo Kích cho Dan Heng – Ẩm Nguyệt.

Chiêu cuối của Asta sẽ giúp tăng Tốc Độ của Dan Heng – Ẩm Nguyệt. Cố ấy có thể sử dụng kỹ năng của mình để tăng sức tấn công cho Dan Heng – Ẩm Nguyệt nếu anh ta đã tích luỹ sẵn Nghịch Lân.

Đội Hình Dan Heng - Ẩm Nguyệt Hypercarry

DPS Chính

nhân vật dan heng - ẩm nguyệt honkai star rail
Dan Heng IL

Hỗ Trợ

tingyun honkai star rail
Tingyun

Hỗ Trợ

pela honkai star rail
Pela

Hồi Phục

nhân vật huohuo
Huohuo

Đội hình này tập chung vào việc cường hoá Dan Heng – Ẩm Nguyệt để anh ta gây ra nhiều DMG nhất có thể. Tingyun và Huohuo có thể tăng Tấn Công của Ẩm Nguyệt và phục hồi năng lượng cho anh ta, để anh ta có thể sử dụng chiêu cuối của mình và nhận được cộng dồn Nghịch Lân.

Pela chỉ có thể sử dụng Tấn Công Thường của mình để tăng SP cho Ẩm Nguyệt sử dụng. Pela cũng mang lại lợi ích bổ sung là giảm Phòng Thủ của kẻ thù bằng chiêu cuối của cô ấy. Điều này sẽ khiến kẻ thù phải chịu nhiều sát thương hơn khi Ẩm Nguyệt ra đòn.

Đội Hình Dan Heng - Ẩm Nguyệt (Mono-Số Ảo)

DPS Chính

nhân vật dan heng - ẩm nguyệt honkai star rail
Dan Heng IL

DPS Phụ

welt honkai star rail
Welt

Hỗ Trợ

sói bạc (Silver Wolf) honkai star rail
Sói Bạc

Hồi Phục

luocha honkai star rail
Luocha

Là một nhân vật DPS Số Ảo, Dan Heng – Ẩm Nguyệt có thể hoạt động tốt trong đội hình Mono – Số Ảo. Welt sẽ gây hiệu ứng xấu lên kẻ thù và giam cầm chúng bằng chiêu cuối để kích hoạt hiệu ứng Kẻ Hoang Dã Sa Mạc, giúp Ẩm Nguyệt gây ra nhiều DMG hơn.

Sói Bạc là nhân vật bắt buộc trong đội hình này vì cô ấy có thể gán điểm yếu Số Ảo vào kẻ thù nếu chúng chưa có.

Xếp Hạng Di Vật và Phụ Kiện Vị Điện cho Dan Heng - Ẩm Nguyệt

Xếp Hạng Di Vật Dan Heng - Ẩm Nguyệt

1
kẻ hoang dã sa mạc
Kẻ Hoang Dã Sa Mạc

Kẻ Hoang Dã Sa Mạc là Di Vật tốt nhất của Dan Heng – Ẩm Nguyệt. Di Vật này có thể giúp anh ta gây thêm sát thương nếu kẻ địch bị dính hiệu ứng xấu hoặc bị giam cầm.

2
thiện xạ bông lúa
Thiện Xạ Bông Lúa

Thiện Xạ Bông Lúa là Di Vật thay thế tốt nếu bạn vẫn chưa có Kẻ Hoang Dã Sa Mạc. Bộ Di Vật này sẽ tăng Tấn Công cơ bản của Dan Heng – Ẩm Nguyệt.

Xếp Hạng Phụ Kiện Vị Điện Dan Heng - Ẩm Nguyệt

1
đấu trường ngôi sao
Đấu Trường Ngôi Sao

Đấu Trường Ngôi Sao là Phụ Kiện Vị Điện tốt nhất của Dan Heng – Ẩm Nguyệt. Nó tăng Tỷ Lệ Bạo Kích và Tấn Công Thường của anh ta.

2
trạm phong ấn không gian
Trạm Phong Ấn Không Gian

Trạm Phong Ấn Không gian là một Phụ Kiện Vị Điện thay thế tốt, cung cấp chỉ số Tấn Công cho Dan Heng – Ẩm Nguyệt. 

Lưu ý: Dan Heng – Ẩm Nguyệt phải có ít nhất 120 Tốc Độ để có thể kích hoạt được hiệu ứng.

Kỹ Năng Dan Heng - Ẩm Nguyệt

Ưu tiên nâng cấp kỹ năng Dan Heng - Ẩm Nguyệt

tấn công thường dan heng - ẩm nguyệt
Đánh Thường

 
tuyệt kỹ dan heng - ẩm nguyệt
Tuyệt Kỹ

 
thiên phú dan heng - ẩm nguyệt
Thiên Phú

 
chiến kỹ dan heng - ẩm nguyệt
Chiến Kỹ
tuyệt kỹ dan heng ẩm nguyệt
Gột Rửa Thế Gian

Khuếch Tán

Thi triển 3 đòn tấn công lên 1 kẻ địch chỉ định gây sát thương Số Ảo, đồng thời gây sát thương Số Ảo theo tỷ lệ nhất định lên mục tiêu ở gần. Và khiến bản thân nhận [Nghịch Lân]. [Nghịch Lân] tồn tại giới hạn, có thể dùng để khấu trừ tiêu hao Điểm Chiến Kỹ của Dan Heng – Ẩm Nguyệt. Tiêu hao [Nghịch Lân] xem như tiêu hao Điểm Chiến Kỹ.

Vết Tích Dan Heng - Ẩm Nguyệt

Tổng Chỉ Số:

Tăng Sát Thương Số Ảo +22.4%

Tỷ Lệ Bạo Khích +22.4%

HP +10%

phục thần
Bậc 2

Phục Thần

Khi bắt đầu trận, sẽ hồi ngay 15 điểm Năng Lượng.

tu vũ
Bậc 4

Tu Vũ

Tăng 35% xác suất Kháng Hiệu Ứng Xấu dạng Khống Chế.

khởi trập
Bậc 6

Khởi Trập

Khi gây sát thương cho kẻ địch có điểm yếu Số Ảo, Tỷ Lệ Bạo Kích sẽ tăng 12%.

Tinh Hồn Dan Heng - Ẩm Nguyệt

Tinh Hồn tốt nhất của Dan Heng - Ẩm Nguyệt

tinh hồn 2 dan heng ẩm nguyệt
Tinh Hồn 2

 
tinh hồn 6 dan heng ẩm nguyệt
Tinh Hồn 6

 
tinh hồn 4 dan heng ẩm nguyệt
Tinh Hồn 4

 
tinh hồn 1 dan heng ẩm nguyệt
Tinh Hồn 1
tinh hồn 1 dan heng ẩm nguyệt
Tinh Hồn 1

Nhiễu Thiên

Số tầng cộng dồn của Trái Tim Chính Nghĩa tăng 4 tầng. Đồng thời mỗi đòn đánh sẽ nhận thêm 1 tầng Trái Tim Chính Nghĩa.

tinh hồn 2 dan heng ẩm nguyệt
Tinh Hồn 2

Cửu Du

Sau khi thi triển Tuyệt Kỹ, Dan Heng – Ẩm Nguyệt được ưu tiên hành động 100% đồng thời sẽ nhận thêm 1 Nghịch Lân.

tinh hồn 3 dan heng ẩm nguyệt
Tinh Hồn 3

Vân Kỳ

Cấp Chiến Kỹ +2, tối đa không quá 15 cấp; Cấp Tấn Công Thường +1, tối đa không quá 10 cấp.

tinh hồn 4 dan heng ẩm nguyệt
Tinh Hồn 4

Trào Phong

Hiệu ứng buff Hô Phong Hoán Vũ sẽ duy trì đến khi kết thúc hiệp kế tiếp của bản thân.

tinh hồn 5 dan heng ẩm nguyệt
Tinh Hồn 5

Ngạo Nghễ

Cấp Tuyệt Kỹ +2, tối đa không quá 15 cấp; Cấp Thiên Phú +2, tối đa không quá 15 cấp.

tinh hồn 6 dan heng ẩm nguyệt
Tinh Hồn 6

Cô Liêu

Khi Dan Heng – Ẩm Nguyệt thi triển “Bàn Nã Diệu Dược” ở lần kế tiếp sau khi nhân vật khác của phe ta thi triển Tuyệt Kỹ, Xuyên Kháng Số Ảo sẽ tăng 20%, hiệu ứng này tối đa cộng dồn 3 tầng.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Dan Heng - Ẩm Nguyệt

Cấp 20→30

điểm tín dụng
4.000

Điểm Tín Dụng

mầm non trường thọ
5

Mầm Non Trường Thọ

Cấp 30→40

điểm tín dụng
8.000

Điểm Tín Dụng

mầm non trường thọ
10

Mầm Non Trường Thọ

Cấp 40→50

điểm tín dụng
16.000

Điểm Tín Dụng

đoá hoa trường thọ
6

Đoá Hoa Trường Thọ

thép đúc hư ảo
3
Trấn Linh Sắc Phù

Cấp 50→60

điểm tín dụng
40.000

Điểm Tín Dụng

đoá hoa trường thọ
9

Đoá Hoa Trường Thọ

thép đúc hư ảo
7
Trấn Linh Sắc Phù

Cấp 60→70

điểm tín dụng
80.000

Điểm Tín Dụng

cành cây trường thọ
6

Cành Cây Trường Thọ

thép đúc hư ảo
20
Trấn Linh Sắc Phù

Cấp 70→80

điểm tín dụng
160.000

Điểm Tín Dụng

cành cây trường thọ
9

Cành Cây Trường Thọ

thép đúc hư ảo
35
Trấn Linh Sắc Phù

Tổng Số

điểm tín dụng
308.000
mầm non trường thọ
15
đoá hoa trường thọ
15
cành cây trường thọ
15
trấn linh sắc phù - nguyên liệu honkai star rail
65

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Vết Tích Dan Heng - Ẩm Nguyệt

Điểm Tín Dụng

điểm tín dụng
3M

Lưỡi Đao Tử Vong

lưỡi đao tử vong
18

Lưỡi Kiếm Vô Hồn

lưỡi kiếm vô hồn
69

Lưỡi Đao Tịnh Thế

lưỡi đao tịnh thế
139

Mầm Non Trường Thọ

mầm non trường thọ
41

Đoá Hoa Trường Thọ

đoá hoa trường thọ
56

Cành Cây Trường Thọ

cành cây trường thọ
58

Oán Hận Vô Tận

oán hận vô hạn - nguyên liệu vết tích
12

Dấu Chân Vận Mệnh

dấu chân vận mệnh
8

4 bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *