Search
Close this search box.
jing yuan honkai star rail

Jing Yuan

5 sao
Lôi
Lôi
tri thức
Tri Thức

Tìm hiểu về thông tin nhân vật Jing Yuan Honkai Star Rail, cũng như kỹ năng, thiên phú, nguyên liệu và cách build Jing Yuan Honkai Star Rail.

Thông Tin Nhân Vật Jing Yuan

jing yuan honkai star rail

Tướng quân Kỵ Sĩ Mây Mù Xianzhou Luofu trông có vẻ lười nhác nhưng thực chất lại rất tinh tế.

Không cho rằng xoay chuyển tình thế khi nguy cấp là đối sách thông minh, vì vậy rất nỗ lực trong việc thường ngày để tránh gây thêm rắc rối.

Vì kế hoạch tỉ mỉ này, Xianzhou được thái bình dài lâu, Jing Yuan trông có vẻ lười biếng được đặt biệt danh là “tướng quân nhắm mắt”.

Cách Build Jing Yuan Tốt Nhất

Nón Ánh Sáng Tốt Nhất

1

Trước Buổi Bình Minh

Tăng 32/40/48/56/64% Sát Thương Bạo Kích của người trang bị. Tăng 20/25/30/35/40% sát thương do Chiến Kỹ và Tuyệt Kỹ của người trang bị gây ra. Sau khi người trang bị thi triển Chiến Kỹ hoặc Tuyệt Kỹ, sẽ nhận hiệu ứng “Mộng Thân”. Khi thi triển Tấn Công Tăng Cường, tiêu hao “Thân Mộng”, tăng 48/60/72/84/96% sát thương do đòn tấn công tăng cường gây ra.

trước buổi bình minh - nón ánh sáng honkai star rail
Trước Buổi Bình Minh
2

Chuyến Tàu Đêm Trên Dải Ngân Hà

Mỗi khi trong trận có 1 kẻ địch, sẽ khiến Tấn Công của người trang bị tăng 8/10/12/14/16% tối đa cộng dồn 5 lần. Khi có kẻ địch bị phá vỡ Điểm Yếu, sát thương của người trang bị sẽ tăng 24/30/36/42/48% duy trì 1 hiệp.

nón ánh sáng - chuyến tàu đêm trên dải ngân hà
Chuyến Tàu Đêm Trên Dài Ngân Hà
3

Hôm Nay Là Ngày Yên Lành

Sau khi vào chiến đấu, dựa theo giới hạn Năng Lượng của người trang bị để tăng sát thương mà người trang bị gây ra: Mỗi điểm Năng Lượng tăng 0.2/0.25/0.3/0.35/0.4% tối đa tính 160 điểm.

hôm nay là ngày yên lành - nón ánh sáng honkai star rail
Hôm Nay Là Ngày Yên Lành
4

Sự Ra Đời Của Tôi

Tăng 24/30/36/42/48% sát thương gây ra bởi đòn Tấn Công Tăng Cường của người trang bị. Nếu Phần Trăm HP hiện tại của kẻ địch này nhỏ hơn hoặc bằng 50%, thì sát thương của đòn Tấn Công Tăng Cường tăng thêm 24/30/36/42/48%.

sự ra đời của tôi - nón ánh sáng honkai star rail
Sự Ra Đời Của Tôi
5

Bữa Sáng Đúng Điệu

Khiến sát thương gây ra bởi người trang bị tăng 12/15/18/21/24%. Mỗi khi tiêu diệt 1 kẻ địch, Tấn Công của người trang bị tăng 4/5/6/7/8%, hiệu ứng này tối đa cộng dồn 3 tầng.

bữa sáng đúng điệu - nón ánh sáng honkai star rail
Bữa Sáng Đúng Điệu
6

Sự Nghỉ Ngơi Của Thiên Tài

Khiến Tấn Công của người trang bị tăng 16/20/24/28/32%, sau khi người trang bị tiêu diệt kẻ địch, Sát thương Bạo Kích tăng 24/30/36/42/48%, duy trì 3 hiệp.

sự nghỉ ngơi của thiên tài - nón ánh sáng honkai star rail
Sự Nghỉ Ngơi Của Thiên Tài

Di Vật và Phụ Kiện Vị Điện Tốt Nhất

Đại Công Tước Tro Tàn

2 món: Sát thương Đòn Đánh Theo Sau gây ra tăng 20%.
4 món: Khi người trang bị thi triển Đòn Đánh Theo Sau, mỗi lần gây sát thương sẽ tăng 6% tấn công của người trang bị dựa theo số lần Đòn Đánh Theo Sau gây sát thương, tối đa cộng dồn 8 lần, duy trì 3 hiệp. Hiệu ứng này sẽ bị xóa khi người trang bị thi triển Đòn Đánh Theo Sau tiếp theo.

đại công tước tro tàn
Đại Công Tước Tro Tàn

Glamoth, Chiến Tuyến Không Trung

2 món: Tăng 12% Tấn Công của người trang bị. Khi tốc độ của người trang bị từ 135/160 trở lên, sát thương do người trang bị gây ra tăng 12%/18%.

glamoth chiến tuyến không trung
Glamoth, Chiến Tuyến Không Trung

Chỉ Số Chính

thân Thân: Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

chân Chân: Tốc Độ

quả cầu vị điện Quả Cầu Vị Điện: Tăng ST Lôi

dây liên kết Dây Liên Kết: Tấn Công%

Chỉ Số Phụ

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tấn Công% / Tốc Độ

Cách Build Đội Hình Jing Yuan

Đội Hình Jing Yuan F2P (Free to Play)

DPS Chính

jing yuan honkai star rail
Jing Yuan

Hỗ Trợ

asta
Asta

Tank

nhà khai phá nguyên tố hoả
Main Hoả

Hồi Phục

natasha honkai star rail
Natasha

Vì đây là đội hình F2P nên sẽ không có Bronya, vì thế Asta sẽ là nhân tố bắt buộc phải có trong đội hình Jing Yuan F2P, vì Tuyệt Kỹ của cô ấy giúp Jing Yuan có thể thực hiện 2 kỹ năng trước khi đến lượt Thần Quân, tăng số lần tấn công của Jing Yuan.

Jing Yuan có thể sẽ cần 116 Tốc Độ trong đội hình này.

Đội Hình Jing Yuan Hyper Carry

DPS Chính

jing yuan honkai star rail
Jing Yuan

Hỗ Trợ

tingyun honkai star rail
Tingyun

Hỗ Trợ

bronya honkai star rail
Bronya

Hồi Phục

bailu honkai star rail
Bailu

Đội hình Jing Yuan Hyper Carry này tập trung vào việc tăng lượng sát thương của anh ta, để làm cho đòn tấn công của Thần Quân mạnh mẽ hơn. Tingyun đóng vai trò là Hỗ Trợ để tăng sát thương cho Jing Yuan và cung cấp năng lượng cho Jing Yuan sử dụng Tuyệt Kỹ, trong khi đó Bronya giúp anh ấy có thêm lượt, tăng số lần tấn công của Thần Quân.

Kỹ Năng Jing Yuan

Ưu tiên nâng cấp kỹ năng Jing Yuan

chém tách thần hình
Thiên Phú

 
thân ta toả sáng
Tuyệt Kỹ

 
mây tím chiếu rọi
Chiến Kỹ

 
khoảnh khắc ngắn ngủi
Đánh Thường
khoảnh khắc ngắn ngủi

Tấn Công Thường

Khoảnh Khắc Ngắn Ngủi

Đánh Đơn

Gây Sát Thương Lôi cho đơn vị địch chỉ định tương đương 50% Tấn Công của Jing Yuan.

mây tím chiếu rọi

Chiến Kỹ

Mây Tím Chiếu Rọi

Đánh Lan

Gây cho toàn thể địch Sát Thương Lôi bằng 50% Tấn Công của Jing Yuan, đồng thời tăng 2 lần tấn công của “Thần Quân” ở hiệp sau.

thân ta toả sáng

Tuyệt Kỹ

Thân Ta Toả Sáng

Đánh Lan

Gây cho toàn thể địch Sát Thương Lôi bằng 120% Tấn Công của Jing Yuan. Đồng thời tăng 3 lần tấn công của “Thần Quân” ở hiệp sau.

Thiên Phú Jing Yuan

chém tách thần hình

Chém Tách Thần Hình

Đánh Lan

Khi bắt đầu chiến đấu sẽ triệu hồi Thần Quân. Thần Quân ban đầu có 60 điểm tốc độ và 3 đoạn tấn công, khi hành động sẽ phát động tấn công tăng cường, mỗi đoạn tấn công sẽ gây Sát Thương Lôi cho 1 kẻ địch ngẫu nhiên bằng 33% Tấn Công của Jing Yuan, đồng thời gây Sát Thương Lôi cho mục tiêu gần kề bằng 25% của mục tiêu chính.
“Thần Quân” tối đa tích lũy 10 đoạn tấn công và cứ tăng 1 đoạn tấn công thì tăng 10 điểm tốc độ, sau khi kết thúc hành động, tốc độ và đoạn tấn công sẽ khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Khi Jing Yuan rơi vào trạng thái không thể chiến đấu thì Thần Quân sẽ biến mất.
Khi Jing Yuan chịu ảnh hưởng của Hiệu Ứng Xấu thuộc loại Khống Chế, thì Thần Quân cũng không thể hành động.

Bí Kỹ Jing Yuan

bùa chỉ huy

Bùa Chỉ Huy

Cường Hoá

Sau khi dùng Bí Kỹ, khi lần chiến đấu sau bắt đầu, đoạn tấn công ở hiệp 1 của “Thần Quân” tăng 2 đoạn.

Vết Tích Jing Yuan

Tổng Chỉ Số:

Tỉ Lệ Bạo Kích +18.7%

Tăng Sát Thương Lôi +14.4%

Phòng Thủ +12.5%

vấn vương

Vấn Vương

Đột Phá 2

Khi bắt đầu trận, sẽ hồi ngay 15 điểm Năng Lượng.

phá trận

Phá Trận

Đột Phá 4

Nếu đoạn tấn công ở hiệp sau của “Thần Quân” lớn hơn hoặc bằng 6 đoạn, thì sát thương bạo kích trong hiệp sau sẽ tăng 20%

chiếu tướng

Chiếu Tướng

Đột Phá 6

Sau khi thi triển Chiến Kỹ, Tỷ Lệ Bạo Kích tăng 10%, duy trì 2 hiệp.

Tinh Hồn Jing Yuan

Tinh Hồn Jing Yuan Tốt Nhất

uy linh phá địch thù
Tinh Hồn 6

 
vân lạc ngọc sa
Tinh Hồn 4

 
mở thiên trận
Tinh Hồn 2
lôi kích phá núi

Lôi Kích Phá Núi

Tinh hồn 1

Khi Thần Quân triển khai tấn công, Bội Số Sát Thương gây cho mục tiêu lân cận của đơn vị địch chỉ định tăng 25%.

mở thiên trận

Mở Thiên Trận

Tinh hồn 2

Sau khi Thần Quân hành động, sát thương do tấn công thường, Chiến Kỹ, Tuyệt Kỹ của Jing Yuan gây ra tăng 20%, duy trì 2 hiệp.

di phong điện

Di Phong Kinh Điện

Tinh hồn 3

Cấp Tuyệt Kỹ +2, tối đa không quá 15 cấp; Cấp Tấn Công Thường +1, tối đa không quá 10 cấp.

vân lạc ngọc sa

Vân Lạc Ngọc Sa

Tinh hồn 4

Mỗi lần “Thần Quân” tấn công, Jing Yuan sẽ hồi 2 Năng Lượng.

xem nhẹ sinh tử

Xem Nhẹ Sinh Tử

Tinh hồn 5

Cấp Chiến Kỹ +2, tối đa không quá 15 cấp; Cấp Thiên Phú +2, tối đa không quá 15 cấp.

uy linh phá địch thù

Uy Linh Phá Địch Thủ

Tinh hồn 6

“Thần Quân” sau mỗi đoạn tấn công sẽ khiến mục tiêu phe địch rơi thêm vào trạng thái Trọng Thương.
Mục tiêu phe địch ở trạng thái Trọng Thương sẽ tăng 12% sát thương phải chịu, duy trì đến khi “Thần Quân” kết thúc lần tấn công này, hiệu ứng này tối đa cộng dồn 3 tầng.

Nguyên Liệu Đột Phá Jing Yuan

LV
Điểm Tín Dụng
Nguyên Liệu
20
4000
mầm non trường thọ
Mầm Non Trường Thọ x5
30
8000
mầm non trường thọ
Mầm Non Trường Thọ x15
40
16000
đoá hoa trường thọ
Đoá Hoa Trường Thọ x6
Gậy Lôi Nhà Luyện Hình
Gậy Lôi Nhà Luyện Hình x3
50
40000
đoá hoa trường thọ
Đoá Hoa Trường Thọ x12
Gậy Lôi Nhà Luyện Hình
Gậy Lôi Nhà Luyện Hình x8
60
80000
cành cây trường thọ
Cày Cây Trường Thọ x5
Gậy Lôi Nhà Luyện Hình
Gậy Lôi Nhà Luyện Hình x20
70
160000
cành cây trường thọ
Cày Cây Trường Thọ x8
Gậy Lôi Nhà Luyện Hình
Gậy Lôi Nhà Luyện Hình x35