Search
Close this search box.
Dan Heng Honkai Star Rail

Dan Heng

4 sao
Phong
Phong
săn bắn
Săn Bắn

Thông Tin Nhân Vật Dan Heng

dan heng honkai star rail

Một người thiếu niên lạnh lùng và dè dặt cầm trên tay thanh giáo mang tên “Kích Vân”, đảm nhận chức trách hộ vệ trong hành trình khai phá dài dằng dặc của đội tàu.

Dan Heng từ đầu chí cuối vẫn giữ kín về quá khứ của mình, điều khiến anh quyết định đồng hành cùng đoàn tàu cũng là để thoát khỏi tất cả những thứ do chính tay mình tạo ra.

Thế nhưng, đoàn tàu có thật sự đưa anh ấy rời xa “quá khứ” không?

Cách Build Dan Heng Tốt Nhất

Build Dan Heng DPS Chính

Nón Ánh Sáng Tốt Nhất

1

Trong Đêm Tối

Tăng 18/21/24/27/30% Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị. Khi Tốc Độ trong chiến đấu của người trang bị đạt 100 trở lên, mỗi khi vượt trên 10 điểm sẽ tăng 6/7/8/9/10% sát thương Tấn Công Thường và Chiến Kỹ, đồng thời tăng 12/14/16/18/20% Sát Thương Bạo Kích của Tuyệt Kỹ, hiệu ứng này có thể cộng dồn 6 lần.

trong đêm tối - nón ánh sáng honkai star rail
Trong Đêm Tối
2

Giấc Ngủ Say Mềm

Khiến người trang bị tăng 30/35/40/45/50% Sát Thương Bạo Kích. Khi sát thương Tấn Công Thường hoặc Chiến Kỹ của người trang bị chưa tạo thành Bạo Kích, sẽ khiến Tỷ Lệ Bạo Kích của bản thân tăng 36/42/48/54/60%, duy trì 1 hiệp. Hiệu ứng này mỗi 3 hiệp có thể kích hoạt 1 lần.

giấc ngủ say mềm - nón ánh sáng honkai star rail
Giấc Ngủ Say Mềm
3

Du Hành Trên Biển Sao

Khiến Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị tăng 8/10/12/14/16%, Tỷ Lệ Bạo Kích mà người trang bị gây cho kẻ địch có phần trăm HP từ 50% trở xuống tăng thêm 8/10/12/14/16%. Sau khi người trang bị tiêu diệt kẻ địch, Tấn Công tăng 20/25/30/35/40%, duy trì 2 hiệp.

du hành trên biển sao - nón ánh sáng honkai star rail
Du Hành Trên Biển Sao
3

Luận Kiếm

Khi người trang bị đánh trúng cùng một kẻ địch nhiều lần, sát thương gây ra mỗi lần sẽ tăng 8/10/12/14/16%, hiệu quả này tối đa cộng dồn 5 tầng. Nếu mục tiêu tấn công có thay đổi, sẽ xóa ngay hiệu ứng buff hiện tại.

luận kiếm - nón ánh sáng honkai star rail
Luận Kiếm
4

Sự Trầm Mặc Duy Nhất

Tấn Công của người trang bị tăng 16/20/24/28/32%. Khi trong trận có 2 kẻ địch trở xuống, Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị tăng 12/15/18/21/24%.

sự trầm mặc duy nhất honkai star rail
Sự Trầm Mặc Duy Nhất
4

Làn Nước Xuân Xuất Hiện

Sau khi vào chiến đấu, tăng 8/9/10/11/12% tốc độ của người trang bị, sát thương gây ra tăng 12/15/18/21/24%. Sau khi người trang bị chịu sát thương, hiệu ứng này sẽ mất hiệu lực, kết thúc hiệp kế tiếp sẽ hồi phục lại hiệu ứng này.

làn nước xuân suất hiện - nón ánh sáng honkai star rail
Làn Nước Xuân Xuất Hiện

Di Vật và Phụ Kiện Vị Điện Tốt Nhất

Chim Ưng Ranh Giới Ngày Đêm

2 món: Tăng Sát Thương Phong 10%.

4 món: Sau khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ, khiến Hành Động của người đó ưu tiên 25%.

chim ưng ranh giới ngày đêm
Chim Ưng Ranh Giới Ngày Đêm

Trạm Phong Ấn Không Gian

2 món: Tăng 12% Tấn Công của người trang bị. Khi tốc độ của người trang bị từ 120 trở lên, Tấn Công tăng thêm 12%.

trạm phong ấn không gian
Trạm Phong Ấn Không Gian

Chỉ Số Chính

thân Thân: Tỷ Lệ Bạo Kích

chân Chân: Tốc Độ

quả cầu vị điện Quả Cầu Vị Điện: Tăng ST Phong

dây liên kết Dây Liên Kết: Tấn Công%

Chỉ Số Phụ

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tốc Độ / Tấn Công Kích Phá

Cách Build Đội Hình Dan Heng

Đội Hình Dan Heng F2P (Free to Play)

DPS Chính

Dan Heng Honkai Star Rail
Dan Heng

Hỗ Trợ

yukong honkai star rail
Yukong

Tank

nhà khai phá nguyên tố hoả
Main Hoả

Hồi Máu

natasha honkai star rail
Natasha

Đội hình Dan Heng F2P này có thể đối phó với nhiều loại kẻ thù đơn mục tiêu và đa mục tiêu (AoE) trong trò chơi.

Đội Hình Dan Heng Hyper Carry

DPS Chính

Dan Heng Honkai Star Rail
Dan Heng

Hỗ Trợ

welt honkai star rail
Welt

Hỗ Trợ

tingyun honkai star rail
Tingyun

Hồi Máu / Tạo Khiên

Làm chậm, giảm tốc độ của kẻ thù và tăng sức mạnh cho Dan Heng bằng các loại Buff ATK và DMG để gây ra nhiều sát thương tối đa nhất có thể.

Xếp Hạng Di Vật và Phụ Kiện Vị Điện cho Dan Heng

Xếp Hạng Di Vật Dan Heng

1
chim ưng ranh giới ngày đêm
Chim Ưng Ranh Giới Ngày Đêm x4

Có thể nói đâu là bộ Di Vật tốt nhất cho Dan Heng trong vai trò DPS Hệ Phong.

2
chim ưng ranh giới ngày đêm
Chim Ưng Ranh Giới Ngày Đêm x2
thiện xạ bông lúa
Thiện Xạ Bông Lúa x2

Bộ mix này giúp tăng sát thương tổng thể của Dan Heng

Xếp Hạng Phụ Kiện Vị Điện Dan Heng

1
trạm phong ấn không gian
Trạm Phong Ấn Không Gian

Tăng đáng kể sức sát thương tổng thể của Dan Heng với tư cách là nhân vật DPS dự trên Tốc Độ.

2
salsotto dừng xoay
Salsotto Dừng Xoay

Cung cấp nhiều Tỷ Lệ Bạo Kích và Sát Thương Tuyệt Kỹ. Nhưng về tổng thể vẫn kém hơn so với Trạm Phong Ấn Không Gian.

3
đấu trường ngôi sao
Đấu Trường Ngôi Sao

Cung cấp nhiều Tỷ Lệ Bạo Kích và Tấn Công Thường, Sát Thương Kỹ Năng.

Kỹ Năng Dan Heng

Ưu tiên nâng cấp kỹ năng của Dan Heng

giấc mơ bồng lai
Tuyệt Kỹ

 
thương thuật vân kỵ gió cuốn
Chiến Kỹ

 
đi một ngày đàng học một sàng khôn
Thiên Phú

 
thương thuật vân kỵ gió bắc - Đánh Thường
Đánh Thường
thương thuật vân kỵ gió bắc - Đánh Thường

Tấn Công Thường

Thương Thuật Vân Kỵ – Gió Bắc

Đánh Đơn

Gây Sát Thương Phong cho một kẻ địch chỉ định tương đương 50% Tấn Công của Dan Heng.

thương thuật vân kỵ gió cuốn

Chiến Kỹ

Thương Thuật Vân Kỵ – Lũ Cuốn

Đánh Đơn

Gây Sát Thương Phong cho một kẻ địch chỉ định tương đương 130% Tấn Công của Dan Heng. Khi Chiến Kỹ gây sát thương kích hoạt bạo kích, có 100% xác suất cơ bản khiến mục tiêu phe địch bị tấn công giảm tốc 15%, duy trì 2 hiệp.

giấc mơ bồng lai

Tuyệt Kỹ

Giấc Mơ Bồng Lai

Đánh Đơn | Tiêu hao Năng Lượng 100

Gây Sát Thương Phong cho một kẻ địch chỉ định tương đương 240% Tấn Công của Dan Heng. Khi mục tiêu bị tấn công đang trong trạng thái Giảm Tốc, Bội Số Sát Thương Tuyệt Kỹ gây ra tăng 72%.

Thiên Phú Dan Heng

đi một ngày đàng học một sàng khôn

Đi Một Ngày Đàng, Học Một Sàng Khôn

Cường Hoá

Khi Dan Heng trở thành mục tiêu thi triển kỹ năng của phe ta, Xuyên Kháng Phong của đòn tấn công tiếp theo tăng 18%. Hiệu ứng này tái kích hoạt sau khi Dan Heng hành động 2 lần.

Bí Kỹ Dan Heng

mũi nhọn tiên phong

Mũi Nhọn Tiên Phong

Cường Hoá

Sau khi dùng Bí Kỹ, Tấn Công của Dan Heng khi bắt đầu lần chiến đấu tiếp theo tăng 40%, duy trì 3 hiệp.

Vết Tích Dan Heng

Thống Kê Chỉ Số:

Tăng Sát Thương Phong +22.4%

Sát Thương Bạo Kích +22.5%

Kháng Hiệu Ứng +6.7%

rồng ẩn

Rồng Ẩn

Đột Phá 2

Nếu HP hiện tại thấp hơn hoặc bằng 50% Giới Hạn HP, thì xác suất Dan Heng bị địch tấn công sẽ giảm.

tuyệt ảnh

Tuyệt Ảnh

Đột Phá 4

Sau khi tấn công có 50% xác suất cố định khiến Tốc Độ bản thân tăng 20%, hiệu ứng này sẽ liên tục có hiệu lực trong 2 hiệp và không thể cộng dồn.

gió lốc

Gió Lốc

Đột Phá 6

Sát thương tấn công thường gây ra cho mục tiêu địch đang ở trạng thái giảm tốc tăng 40%.

Tinh Hồn Dan Heng

Tinh Hồn tốt nhất của Dan Heng

tâm tịnh như hư không
Tinh Hồn 4

 
áp chế chất độc dập tắt ngọn lửa
Tinh Hồn 2

 
tận cùng trời cao khó vững bền lâu
Tinh Hồn 1
tận cùng trời cao khó vững bền lâu

Tận Cùng Trời Cao, Khó Vững Bền Lâu

Tinh hồn 1

Khi đánh trúng kẻ địch có HP hiện tại lớn hơn hoặc bằng 50% Giới Hạn HP của bản thân, thì Tỷ Lệ Bạo Kích của Dan Heng sẽ tăng 15%.

áp chế chất độc dập tắt ngọn lửa

Áp Chế Chất Độc, Dập Tắt Ngọn Lửa

Tinh hồn 2

Thời gian chờ của Thiên Phú rút ngắn 1 hiệp.

âm dương tiến hoá tự do tự tại

Âm Dương Biến Hoá, Tự Do Tự Tại

Tinh hồn 3

Cấp Chiến Kỹ +2, tối đa không quá 15 cấp; Cấp Tấn Công Thường +1, tối đa không quá 10 cấp.

tâm tịnh như hư không

Tâm Tịnh Như Hư Không

Tinh hồn 4

Khi thi triển Tuyệt Kỹ để tiêu diệt mục tiêu phe địch, 100% Ưu Tiên Hành Động lần sau của Dan Heng.

thác nước thiên không cuồn cuộn bốn bề

Thác Nước Thiên Không, Cuồn Cuộn Bốn Bề

Tinh hồn 5

Cấp Tuyệt Kỹ +2, tối đa không quá 15 cấp; Cấp Thiên Phú +2, tối đa không quá 15 cấp.

buộc chặt trước khi lao

Buộc Chặt Trước Khi Lao

Tinh hồn 6

Trạng thái Giảm Tốc được kích hoạt bởi Chiến Kỹ khiến Tốc Độ của mục tiêu giảm thêm 10%.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Dan Heng

Cấp 20→30

điểm tín dụng
3.200

Điểm Tín Dụng

lõi dập tắt
4

Lõi Dập Tắt

Cấp 30→40

điểm tín dụng
6.4000

Điểm Tín Dụng

lõi dập tắt
8

Lõi Dập Tắt

Cấp 40→50

điểm tín dụng
12.800

Điểm Tín Dụng

lõi phát sáng
5

Lõi Phát Sáng

mắt bão gió
2
Thép Đúc Hư Ảo

Cấp 50→60

điểm tín dụng
32.000

Điểm Tín Dụng

lõi phát sáng
8

Lõi Phát Sáng

mắt bão gió
5
Thép Đúc Hư Ảo

Cấp 60→70

điểm tín dụng
64.000

Điểm Tín Dụng

lõi rục rịch
5

Lõi Rục Rịch

mắt bão gió
15
Thép Đúc Hư Ảo

Cấp 70→80

điểm tín dụng
128.000

Điểm Tín Dụng

lõi rục rịch
7

Lõi Rục Rịch

mắt bão gió
28
Thép Đúc Hư Ảo

Tổng Số

điểm tín dụng
246.400
lõi dập tắt
12
lõi phát sáng
13
lõi rục rịch
12
mắt bão gió
50

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Vết Tích Dan Heng

Điểm Tín Dụng

điểm tín dụng
2.4M

Mũi Tên Săn Thú

mũi tên săn thú
18

Mũi Tên Diệt Quỷ

mũi tên diệt quỷ
69

Mũi Tên Đuổi Sao

mũi tên đuổi sao
139

Lõi Dập Tắt

lõi dập tắt
41

Lõi Phát Sáng

lõi phát sáng
56

Lõi Rục Rịch

lõi rục rịch
58

Sự Kết Thúc Của Kẻ Huỷ Diệt

sự kết thúc của kẻ huỷ diệt
12

Dấu Chân Vận Mệnh

dấu chân vận mệnh
5