Search
Close this search box.
yukong honkai star rail

Yukong

4 sao
Số Ảo
Số Ảo
hào hợp
Hoà Hợp

Thông Tin Nhân Vật Yukong

yukong honkai star rail

Sở trưởng Sở Thiên Bách Xianzhou Luofu, tính tình ôn hòa, và có kinh nghiệm xử lý mọi việc.

Khi còn trẻ, từng là một phi công trải qua nhiều trận chiến, và trở thành sở trưởng với thành tích xuất sắc, nhưng lại vì một cuộc chiến bi thảm mà không còn bay lên bầu trời nữa.

Ngày nay đã chuyên tâm vào công việc, nhưng hướng đi của “Luofu” luôn có bóng dáng của cô.

Cách Build Yukong Tốt Nhất

Cách Build Nón Ánh Sáng Yukong

Dáng Hình Trong Ký Ức

Khiến Tấn Công Kích Phá của người trang bị tăng 28%. Sau khi người trang bị tấn công sẽ hồi thêm 4 điểm Năng Lượng, hiệu ứng này không thể kích hoạt trùng lặp trong 1 hiệp.

HOẶC

Múa! Múa! Múa!

Sau khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ, toàn phe ta sẽ ưu tiên hành động 16%.

HOẶC

Khắc Lên Ánh Trăng

Khi bắt đầu chiến đấu và khi người trang bị bắt đầu hiệp, sẽ có 1 hiệu ứng ngẫu nhiên phát huy hiệu lực. Hiệu ứng này khi phát huy hiệu lực, sẽ thay thế hiệu ứng của lần trước và không trùng với lần trước. Hiệu ứng bao gồm: Tăng 10% Tấn Công của toàn phe ta; Tăng 12% Sát Thương Bạo Kích của toàn phe ta; Tăng 6% hiệu suất hồi Năng Lượng của toàn phe ta. Hiệu ứng cùng loại không thể cộng dồn, khi người trang bị rơi vào trạng thái không thể chiến đấu sẽ giải trừ.

HOẶC

Quá Khứ Tương Lai

Sau khi người trang bị thi triển Chiến Kỹ, sẽ khiến sát thương gây ra bởi mục tiêu khác của phe ta trong hành động tiếp theo tăng 16%, duy trì 1 hiệp.

HOẶC

Điểm Hẹn Hành Tinh

Sau khi vào chiến đấu, khi mục tiêu phe ta gây sát thương cùng thuộc tính với người trang bị, sẽ khiến sát thương gây ra tăng 12%.

Cách Build Di Vật Yukong

thiện xạ bông lúa
4 món

Thiện Xạ Bông Lúa

2 món: Tăng Tấn Công 10%.

4 món: Tăng 6% tốc độ của người trang bị, sát thương gây ra khi Tấn Công Thường tăng 10%.

xianzhou không có tuổi
2 món

Xianzhou Không Có Tuổi

2 món: Tăng 12% Giới Hạn HP của người trang bị. Khi tốc độ của người trang bị từ 120 trở lên, Tấn Công của toàn phe ta tăng 8%.

HOẶC
kẻ hoang dã sa mạc
4 món

Kẻ Hoang Dã Sa Mạc

2 món: Tăng Sát Thương Số Ảo 10%.

4 món: Khi người trang bị gây sát thương lên mục tiêu địch rơi vào Hiệu Ứng Xấu, Tỷ Lệ Bạo Kích tăng 10%, khi gây sát thương lên mục tiêu địch rơi vào trạng thái Giam Cầm, Sát Thương Bạo Kích tăng 20%.

salsotto dừng xoay
2 món

Salsotto Dừng Xoay

2 món: Tăng 8% tỷ lệ Bạo Kích của người trang bị. Khi tỷ lệ Bạo Kích của người đó từ 50% trở lên, sẽ tăng 15% sát thương mà người đó gây ra khi thi triển Tuyệt Kỹ và Tấn Công Tăng Cường.

Chỉ Số Chính

thân
Thân

HP% / Tỉ Lệ Bạo Kích

chân
Chân

Tốc Độ / Tấn Công%

quả cầu vị điện
Quả Cầu Vị Điện

HP% / Sát Thương Số Ảo

dây liên kết
Dây Liên Kết

Hiệu Suất Hồi Năng Lượng / Tấn Công

Chỉ Số Phụ

Tốc Độ

HP%

Tỉ Lệ Bạo Kích

ST Bạo Kích

Các nhân vật Hoà Hợp thường được Build để có khả năng sống sót và khả năng hỗ trợ. Tuy nhiên, cách build của Yukong nên là sự kết hợp giữa khả năng sống sót và gây sát thương.

Vì các phép bổ trợ hỗ trợ của Yukong không mở rộng theo bất kỳ chỉ số nào của cô ấy, nên chúng tôi có thể nghiêng nhiều hơn về việc gây sát thương vì cô ấy có Tuyệt Kỹ gây sát thương và các đòn Tấn công Thường gây sát thương Số Ảo tương đương 50% Tấn Công (rất hiếm đối với các nhân vật Hoà Hợp).

Cách Build Đội Hình Yukong

Đội Hình Yukong F2P (Free to Play)

Hỗ Trợ

yukong honkai star rail
Yukong

DPS Chính / Phụ

Dan Heng Honkai Star Rail
Dan Heng

DPS Chính / Phụ

serval honkai star rail
Serval

Hồi Máu

natasha honkai star rail
Natasha

Đội Hình Yukong Hỗ Trợ - Tiêu Chuẩn

Hỗ Trợ

yukong honkai star rail
Yukong

DPS Chính

seele honkai star rail
Seele

Hỗ Trợ

tingyun honkai star rail
Tingyun

Hồi Máu

luocha honkai star rail
Luocha

Đây là đội hình tiêu chuẩn cho Yukong với vai trò là Hỗ Trợ. Yukong có thể phù hợp với bất kỳ đội hình nào vì cô ấy cung cấp các kỹ năng hỗ trợ giúp tăng các chỉ số liên quan đến việc gây sát thương. 

Đội Hình Yukong Số Ảo

Hỗ Trợ

yukong honkai star rail
Yukong

DPS Chính

welt honkai star rail
Welt

Hỗ Trợ

sói bạc (Silver Wolf) honkai star rail
Sói Bạc

Hồi Máu

luocha honkai star rail
Luocha

Đội hình Yukong Số Ảo có thể hiệu quả nếu tất cả các nhân vật trong đó được build với 1 chút khả năng gây sát thương.

Đề xuất: Các nhân vật Số Ảo trong đội này nên sử dụng Di Vật Kẻ Hoang Dã Sa Mạc để tối ưu sát thương.

Kỹ Năng Yukong

tên bay
Tên Bay

Đánh Đơn

Gây Sát Thương Số Ảo cho 1 kẻ địch chỉ định tương đương 50% Tấn Công của Yukong.

Ưu tiên nâng cấp kỹ năng Yukong

mũi tên xuyên mây - tuyệt kỹ
Tuyệt Kỹ

 
tiếng đàn thiên cung - chiến kỹ
Chiến Kỹ

 
tên xuyên bảy bia - thiên phú
Thiên Phú

 
tên bay - tấn công thường
Đánh Thường

Vết Tích Yukong

Tổng Chỉ Số:

Tăng Sát Thương Số Ảo +22.4%

Tấn Công +10%

HP +18%

bậc thầy xạ thủ

Bậc Thầy Xạ Thủ

Đột Phá 2

Khi Yukong trong trận, Sát Thương Số Ảo của toàn phe ta gây ra tăng 12%.

khí phách ngút trời

Khí Phách Ngút Trời

Đột Phá 4

Khi có Hiệu Lệnh Cung Đàn, sau mỗi lần mục tiêu phe ta hành động, Yukong sẽ hồi thêm 2 điểm Năng Lượng.
bắn cung

Bắn Cung

Đột Phá 6

Yukong kháng 1 lần Hiệu Ứng Xấu khi trúng phải, có thể kích hoạt lại sau 2 hiệp.

Tinh Hồn Yukong

Tinh Hồn tốt nhất của Yukong

sấm lôi khuấy động
Tinh Hồn 6

 
chế ngự bầu trời
Tinh Hồn 2

 
mũi tên lướt gió
Tinh Hồn 4
chỉ huy đợi chiến
Tinh Hồn 1

Chỉ Huy Đợi Chiến

Khi bắt đầu chiến đấu, Tốc Độ của toàn bộ phe ta tăng 10%, duy trì 2 hiệp.
chế ngự bầu trời
Tinh Hồn 2

Chế Ngự Bầu Trời

Khi 1 đồng đội nào có điểm năng lượng hiện tại bằng mức giới hạn năng lượng của đồng đội đó, Yukong sẽ hồi thêm 5 điểm năng lượng. Hiệu ứng này mỗi đồng đội phe ta chỉ được kích hoạt 1 lần. Sau khi Yukong thi triển Tuyệt Kỹ, sẽ tái lập số lần kích hoạt hiệu ứng này.

mưa tên không ngừng
Tinh Hồn 3

Mưa Tên Không Ngừng

Cấp Chiến Kỹ +2, tối đa không quá 15 cấp; Cấp Tấn Công Thường +1, tối đa không quá 10 cấp.

mũi tên lướt gió
Tinh Hồn 4

Mũi Tên Lướt Gió

Khi có Hiệu Lệnh Cung Đàn, sát thương Yukong gây ra tăng 30%.
vỗ cánh tung trời
Tinh Hồn 5

Vỗ Cánh Tung Trời

Cấp Tuyệt Kỹ +2, tối đa không quá 15 cấp; Cấp Thiên Phú +2, tối đa không quá 15 cấp.
sấm lôi khuấy động
Tinh Hồn 6

Sấm Lôi Khuấy Động

Khi Yukong thi triển Tuyệt Kỹ, sẽ nhận ngay 1 tầng Hiệu Lệnh Cung Đàn.

Nguyên Liệu Đột Phá Yukong

Cấp 20→30

điểm tín dụng
3.200

Điểm Tín Dụng

linh kiện cơ khí nhân tạo
4

Linh Kiện Cơ Khí Nhân Tạo

Cấp 30→40

điểm tín dụng
6.400

Điểm Tín Dụng

linh kiện cơ khí nhân tạo
8

Linh Kiện Cơ Khí Nhân Tạo

Cấp 40→50

điểm tín dụng
12.800

Điểm Tín Dụng

linh kiện cổ xưa
5
Bánh Xe Nhân Tạo
trang sức dấu ấn xưa
2

Trang Sức Dấu Ấn Xưa

Cấp 50→60

điểm tín dụng
32.000

Điểm Tín Dụng

linh kiện cổ xưa
8
Bánh Xe Nhân Tạo
trang sức dấu ấn xưa
5

Trang Sức Dấu Ấn Xưa

Cấp 60→70

điểm tín dụng
64.000

Điểm Tín Dụng

trái tim nhân tạo
5
Trái Tim Nhân Tạo
trang sức dấu ấn xưa
15

Trang Sức Dấu Ấn Xưa

Cấp 70→80

điểm tín dụng
128.000

Điểm Tín Dụng

trái tim nhân tạo
7
Trái Tim Nhân Tạo
trang sức dấu ấn xưa
28

Trang Sức Dấu Ấn Xưa

Tổng Số

điểm tín dụng
246.400
linh kiện cơ khí nhân tạo
12
linh kiện cổ xưa
13
trái tim nhân tạo
12
trang sức dấu ấn xưa
50

Nguyên Liệu Tấn Công Thường Yukong

Cấp 1→2

điểm tín dụng
4.000

Điểm Tín Dụng

linh kiện cơ khí nhân tạo
4

Linh Kiện Cơ Khí Nhân Tạo

giai điệu hài hoà
2

Giai Điệu Hài Hoà

Cấp 2→3

điểm tín dụng
8.000

Điểm Tín Dụng

linh kiện cổ xưa
2

Bánh Xe Nhân Tạo

ca tụng gia tộc
2
Ca Tụng Gia Tộc

Cấp 3→4

điểm tín dụng
20.000

Điểm Tín Dụng

linh kiện cổ xưa
3
Bánh Xe Nhân Tạo
ca tụng gia tộc
4

Ca Tụng Gia Tộc

Cấp 4→5

điểm tín dụng
36.000

Điểm Tín Dụng

trái tim nhân tạo
2

Trái Tim Nhân Tạo

chương nhạc chòm sao
2
Chương Nhạc Chòm Sao

Cấp 5→6

điểm tín dụng
128.000

Điểm Tín Dụng

trái tim nhân tạo
3

Trái Tim Nhân Tạo

chương nhạc chòm sao
6
Chương Nhạc Chòm Sao

Tổng Số

điểm tín dụng
192.000
linh kiện cơ khí nhân tạo
4
linh kiện cổ xưa
5
trái tim nhân tạo
5
giai điệu hài hoà
2
ca tụng gia tộc
6
chương nhạc chòm sao
8

Nguyên Liệu Chiến Kỹ, Tuyệt Kỹ, Thiên Phú Yukong

Cấp 1→2

điểm tín dụng
2.000

Điểm Tín Dụng

linh kiện cơ khí nhân tạo
2

Linh Kiện Cơ Khí Nhân Tạo

Cấp 2→3

điểm tín dụng
4.000

Điểm Tín Dụng

linh kiện cơ khí nhân tạo
4

Linh Kiện Cơ Khí Nhân Tạo

giai điệu hài hoà
2

Giai Điệu Hài Hoà

Cấp 3→4

điểm tín dụng
8.000

Điểm Tín Dụng

bánh xe nhân tạo
2

Bánh Xe Nhân Tạo

ca tụng gia tộc
2

Ca Tụng Gia Tộc

Cấp 4→5

điểm tín dụng
16.000

Điểm Tín Dụng

bánh xe nhân tạo
3

Bánh Xe Nhân Tạo

ca tụng gia tộc
4

Ca Tụng Gia Tộc

Cấp 5→6

điểm tín dụng
24.000

Điểm Tín Dụng

bánh xe nhân tạo
5

Bánh Xe Nhân Tạo

ca tụng gia tộc
6

Ca Tụng Gia Tộc

Cấp 6→7

điểm tín dụng
36.000

Điểm Tín Dụng

trái tim nhân tạo
2

Trái Tim Nhân Tạo

chương nhạc chòm sao
2

Chương Nhạc Chòm Sao

Cấp 7→8

điểm tín dụng
64.000

Điểm Tín Dụng

trái tim nhân tạo
3

Trái Tim Nhân Tạo

chương nhạc chòm sao
4

Chương Nhạc Chòm Sao

sự kết thúc của kẻ huỷ diệt
1

Sự Kết Thúc Của Kẻ Huỷ Diệt

Cấp 8→9

điểm tín dụng
128.000

Điểm Tín Dụng

chương nhạc chòm sao
6

Chương Nhạc Chòm Sao

sự kết thúc của kẻ huỷ diệt
1

Sự Kết Thúc Của Kẻ Huỷ Diệt

Cấp 9→10

điểm tín dụng
240.000

Điểm Tín Dụng

chương nhạc chòm sao
11

Chương Nhạc Chòm Sao

sự kết thúc của kẻ huỷ diệt
1

Sự Kết Thúc Của Kẻ Huỷ Diệt

dấu chân vận mệnh
1

Dấu Chân Vận Mệnh

Tổng Số

điểm tín dụng
522.000
linh kiện cơ khí nhân tạo
6
linh kiện cổ xưa
10
trái tim nhân tạo
5
giai điệu hài hoà
2
ca tụng gia tộc
12
chương nhạc chòm sao
23
sự kết thúc của kẻ huỷ diệt
3
dấu chân vận mệnh
1

Một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *