Search
Close this search box.
Jade

Jade

5 sao
tri thức
Tri Thức
lượng tử
Lượng Tử

Thông Tin Nhân Vật Jade

Tên

Jade

Phe Phái

Công Ty Hành Tinh Hòa Bình

Vận Mệnh

Tri Thức

Thuộc Tính

Lượng Tử

Lồng Tiếng Anh

Faye Mata

Lồng Tiếng Nhật

Kotono Mitsuishi (三石琴乃)

Lồng Tiếng Trung

Zhang Ruoyu (张若瑜)

Lồng Tiếng Hàn

Kim Soon-mi (김순미)

Mô Tả

Cán bộ cao cấp “Bộ Phận Đầu Tư Chiến Lược” của Công Ty Hành Tinh Hòa Bình, một trong “10 Người Có Trái Tim Đá”, với Đá Tảng là “Jade Tín Chấp”.

Cách Build Jade Honkai Star Rail

Build Jade DPS

Nón Ánh Sáng Tốt Nhất

1

Hi Vọng Là Vô Giá

Khiến Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị tăng 16/19/22/25/28%. Khi Sát Thương Bạo Kích của người trang bị trong trận lớn hơn 120%, mỗi 20% vượt quá thì Sát Thương Đòn Đánh Theo Sau gây ra tăng 12/14/16/18/20%, hiệu ứng này có thể cộng dồn 4 tầng. Khi bắt đầu chiến đấu hoặc sau khi người trang bị dùng Tấn Công Thường sẽ khiến Tuyệt Kỹ hoặc sát thương Đòn Đánh Theo Sau gây ra bỏ qua 20/24/28/32/36% Phòng Thủ của mục tiêu, duy trì 2 hiệp.

hi vọng là vô giá
Hi Vọng Là Vô Giá
2

Chuyến Tàu Đêm Trên Dải Ngân Hà

Mỗi khi trong trận có 1 kẻ địch, sẽ khiến Tấn Công của người trang bị tăng 8/10/12/14/16% tối đa cộng dồn 5 lần. Khi có kẻ địch bị phá vỡ Điểm Yếu, sát thương của người trang bị sẽ tăng 24/30/36/42/48% duy trì 1 hiệp.

nón ánh sáng - chuyến tàu đêm trên dải ngân hà
Chuyến Tàu Đêm Trên Dải Ngân Hà
3

Trước Buổi Bình Minh

Tăng 32/40/48/56/64% Sát Thương Bạo Kích của người trang bị. Tăng 20/25/30/35/40% sát thương do Chiến Kỹ và Tuyệt Kỹ của người trang bị gây ra. Sau khi người trang bị thi triển Chiến Kỹ hoặc Tuyệt Kỹ, sẽ nhận hiệu ứng “Mộng Thân”. Khi thi triển Tấn Công Tăng Cường, tiêu hao “Thân Mộng”, tăng 48/60/72/84/96% sát thương do đòn tấn công tăng cường gây ra.

trước buổi bình minh - nón ánh sáng honkai star rail
Trước Buổi Bình Minh
4

Hôm Nay Là Ngày Yên Lành

Sau khi vào chiến đấu, dựa theo giới hạn Năng Lượng của người trang bị để tăng sát thương mà người trang bị gây ra: Mỗi điểm Năng Lượng tăng 0.2/0.25/0.3/0.35/0.4% tối đa tính 160 điểm.

hôm nay là ngày yên lành - nón ánh sáng honkai star rail
Hôm Nay Là Ngày Yên Lành
5

Sự Nghỉ Ngơi Của Thiên Tài

Khiến Tấn Công của người trang bị tăng 16/20/24/28/32%, sau khi người trang bị tiêu diệt kẻ địch, Sát thương Bạo Kích tăng 24/30/36/42/48%, duy trì 3 hiệp.

sự nghỉ ngơi của thiên tài - nón ánh sáng honkai star rail
Sự Nghỉ Ngơi Của Thiên Tài
6

Ngoại Suy Vô Tận

Khiến Tấn Công của người trang bị tăng 8/9/10/11/12%. Sau khi thi triển tấn công, mỗi khi đánh trúng 1 kẻ địch sẽ tăng thêm 4/5/6/7/8% Tấn Công, hiệu ứng này tối đa cộng dồn 5 lần, duy trì cho đến sau lần tấn công tiếp theo, nếu đánh trúng 3 kẻ địch trở lên, sẽ tăng 8/10/12/14/16% Tốc Độ của bản thân, duy trì 1 hiệp.

Ngoại Suy Vô Tận
Ngoại Suy Vô Tận

Di Vật và Phụ Kiện Vị Điện Tốt Nhất

Thiên Tài Xuất Chúng

2 món: Tăng Sát Thương Lượng Tử 10%.
4 món: Khi người trang bị gây sát thương lên mục tiêu địch, sẽ bỏ qua 10% Phòng Thủ của địch. Nếu mục tiêu có Điểm Yếu Lượng Tử, sẽ bỏ qua thêm 10% Phòng Thủ của địch.

thiên tài xuất chúng
Thiên Tài Xuất Chúng

Duran - Vương Triều Sói Hoang

2 món: Khi nhân vật phe ta thi triển Đòn Đánh Theo Sau, người trang bị sẽ nhận 1 tầng Công Huân, tối đa cộng dồn 5 tầng. Mỗi tầng Công Huân sẽ khiến sát thương Đòn Đánh Theo Sau của người trang bị gây ra tăng 5%, khi cộng dồn đầy 5 tầng, tăng thêm 25% Sát Thương Bạo Kích của người trang bị.

Duran - Vương Triều Sói Hoang
Duran - Vương Triều Sói Hoang

Chỉ Số Chính

thân Thân: Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

chân Chân: Tấn Công% / Tốc Độ

quả cầu vị điện Quả Cầu Vị Điện: Tăng ST Lượng Tử

dây liên kết Dây Liên Kết: Tấn Công%

Chỉ Số Phụ

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tấn Công% / Tốc Độ

Jade cần nhiều chỉ số Bạo Kích để gây sát thương, vậy nên bạn cần lấy rất nhiều chỉ số Bạo Kích cho cô ấy.

Vì sát thương Đòn Đánh Theo Sau của Jade phụ thuộc 1 phần vào nhân vật DPS thứ 2 trong đội, nên cô ấy sẽ không cần Tốc Độ quá cao. Hãy thoải mái chọn Tốc Độ ở bất kỳ điểm nào mà bạn thấy phù hợp.

Chỉ Số Tốt Nghiệp

Tỷ Lệ Bạo Kích

70% trở lên

ST Bạo Kích

100% trở lên

Tấn Công

2600 trở lên

Tốc Độ

134 trở lên

Cách Build Đội Hình Jade

Đội Hình Jade F2P (Free to Play)

DPS Chính

Jade
Jade

DPS

herta honkai star rail
Herta

Hỗ Trợ

asta
Asta

Hỗ Trợ

nhân vật lynx honkai star rail
Lynx

Đội Hình Jade - Tri Thức

DPS

Jade
Jade

DPS

nhân vật Argenti
Argenti

Hỗ Trợ

nhân vật robin
Robin

Hồi Máu

nhân vật huohuo
Huohuo

Đội Hình Jade - Gây DMG AoE

DPS

Jade
Jade

DPS

Balde Honkai Star Rail
Blade

Hỗ Trợ

bronya honkai star rail
Bronya

Hồi Máu

nhân vật lynx honkai star rail
Lynx

Xếp Hạng Di Vật và Phụ Kiện Vị Điện cho Jade

Xếp Hạng Di Vật Jade

1
thiên tài xuất chúng
Thiên Tài Xuất Chúng x4
2
đại công tước tro tàn
Đại Công Tước Tro Tàn x4
3
Dũng Khí Ngút Trời
Dũng Khí Ngút Trời x4

Xếp Hạng Phụ Kiện Vị Điện Jade

1
Duran - Vương Triều Sói Hoang
Duran - Vương Triều Sói Hoang
2
Hành Tinh Vô Chủ Sigonia
Hành Tinh Vô Chủ Sigonia
3
vonwacq hoạt bát
Vonwacq Hoạt Bát

Kỹ Năng Jade

Ưu tiên nâng cấp kỹ năng Jade

biểu tượng thiên phú jade
Thiên Phú

 
biểu tượng tuyệt kỹ jade
Tuyệt Kỹ

 
biểu tượng chiến kỹ jade
Chiến Kỹ

 
biểu tượng tấn công thường jade
Đánh Thường

 

tấn công thường jade

Cú Quất Tiền Tài | Khuếch Tán

Giảm Sức Bền 10

Gây Sát Thương Lượng Tử cho 1 kẻ địch chỉ định, đồng thời gây Sát Thương Lượng Tử với tỷ lệ nhất định cho mục tiêu lân cận.

Vết Tích Jade

Ưu tiên nâng cấp Vết Tích Jade

vết tích jade bậc 2
Mua Lại Đảo Ngược

 
vết tích jade bậc 6
Tịch Thu Tài Sản

 
vết tích jade bậc 4
Phiếu Thế Chấp

Tổng Chỉ Số:

Tấn Công +18%

ST Lượng Tử +22.4%

Kháng Hiệu Ứng +16%

vết tích jade bậc 2
Bậc 2

Mua Lại Đảo Ngược

Khi kẻ địch vào chiến đấu, Jade nhận 1 tầng Vật Thế Chấp. Nhân vật ở trạng thái Người Thu Nợ khi bắt đầu hiệp, sẽ nhận thêm 3 tầng Vật Thế Chấp.

vết tích jade bậc 4
Bậc 4

Phiếu Thế Chấp

Khi bắt đầu trận, Jade sẽ ưu tiên hành động 50%.

vết tích jade bậc 6
Bậc 6

Tịch Thu Tài Sản

Trong Thiên Phú, mỗi tầng Vật Thế Chấp giúp Tấn Công của Jade tăng thêm 0.5%.

Tinh Hồn Jade

tinh hồn jade 1
Tinh Hồn 1

Vị Tha? Cho Phép Giao Dịch

Sát thương Đòn Đánh Theo Sau đến từ Thiên Phú của Jade tăng 32%, nhân vật mang trạng thái Người Thu Nợ sau khi tấn công, nếu số lượng địch đánh trúng bằng 2/1, thì Jade sẽ nhận thêm 1/2 điểm Nạp Năng Lượng.

tinh hồn jade 2
Tinh Hồn 2

Đạo Đức? Đã Chứng Thực Cầm Cố

Khi Vật Thế Chấp cộng dồn đến 15 tầng, Tỷ Lệ Bạo Kích của Jade tăng 18%.

tinh hồn jade 3
Tinh Hồn 3

Bộc Trực? Chỉ Chờ Đem Cầm

Cấp Chiến Kỹ +2, tối đa không vượt quá cấp 15; Cấp Thiên Phú +2, tối đa không vượt quá cấp 15.

tinh hồn jade 4
Tinh Hồn 4

Chân Thành? Chỉ Có Quyền Chọn Bán

Khi thi triển Tuyệt Kỹ, khiến sát thương Jade gây ra bỏ qua 12% Phòng Thủ của kẻ địch, duy trì 3 hiệp.

tinh hồn jade 5
Tinh Hồn 5

Hy Vọng? Đã Bán Quyền Sở Hữu

Cấp Tuyệt Kỹ +2, tối đa không vượt quá cấp 15; Cấp Tấn Công Thường +1, tối đa không vượt quá cấp 10.

tinh hồn jade 6
Tinh Hồn 6

Công Bằng? Đang Chờ Tài Trợ

Khi trong trận có nhân vật đang ở trạng thái Người Thu Nợ, Xuyên Kháng Lượng Tử của Jade tăng 20%, đồng thời Jade nhận được trạng thái Người Thu Nợ.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Jade

Cấp 20→30

điểm tín dụng
4.000

Điểm Tín Dụng

thiết bị lưu giữ giấc mơ
5

Thiết Bị Lưu Giữ Giấc Mơ

Cấp 30→40

điểm tín dụng
8.000

Điểm Tín Dụng

thiết bị lưu giữ giấc mơ
10

Thiết Bị Lưu Giữ Giấc Mơ

Cấp 40→50

điểm tín dụng
16.000

Điểm Tín Dụng

van dòng chảy giấc mơ
6

Van Dòng Chảy Giấc Mơ

súng phun giấc mơ
3
Súng Phun Giấc Mơ

Cấp 50→60

điểm tín dụng
40.000

Điểm Tín Dụng

van dòng chảy giấc mơ
9

Van Dòng Chảy Giấc Mơ

súng phun giấc mơ
7
Súng Phun Giấc Mơ

Cấp 60→70

điểm tín dụng
80.000

Điểm Tín Dụng

động cơ tạo giấc mơ
6

Động Cơ Tạo Giấc Mơ

súng phun giấc mơ
20
Súng Phun Giấc Mơ

Cấp 70→80

điểm tín dụng
160.000

Điểm Tín Dụng

động cơ tạo giấc mơ
9

Động Cơ Tạo Giấc Mơ

súng phun giấc mơ
35
Súng Phun Giấc Mơ

Tổng Số

Điểm Tín Dụng

điểm tín dụng
308.000

Thiết Bị Lưu Giữ Giấc Mơ

thiết bị lưu giữ giấc mơ
15

Van Dòng Chảy Giấc Mơ

van dòng chảy giấc mơ
15

Động Cơ Tạo Giấc Mơ

động cơ tạo giấc mơ
15

Súng Phun Giấc Mơ

súng phun giấc mơ
65

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Vết Tích Jade

Điểm Tín Dụng

điểm tín dụng
3M

Bản Phác Thảo Lộn Xộn

bản phác thảo lộn xộn
18

Bản Phác Thảo Nét Rộng

bản phác thảo nét động
69

Bản Phác Thảo Màu Tinh Tế

bản phác thảo màu tinh tế
139

Thiết Bị Lưu Giữ Giấc Mơ

thiết bị lưu giữ giấc mơ
41

Van Dòng Chảy Giấc Mơ

van dòng chảy giấc mơ
56

Động Cơ Tạo Giấc Mơ

động cơ tạo giấc mơ
58

Dư Âm Đồng Nguyện

dư âm đồng nguyện
12

Dấu Chân Vận Mệnh

dấu chân vận mệnh
8