Search
Close this search box.
nhân vật hanya

Hanya

4 sao
vật lý
Vật Lý
hào hợp
Hoà Hợp

Thông Tin Nhân Vật Hanya

Tên

Hanya

Phe Phái

Xianzhou Luofu

Vận Mệnh

Hòa Hợp

Thuộc Tính

Vật Lý

Tiếng Anh

Suzie Yeung

Tiếng Nhật

鈴代紗弓

Tiếng Trung

张雨曦

Tiếng Hàn

윤은서

Mô Tả

Một trong số Phán Quan Sở Thập Vương của Xianzhou Luofu. Chuyên đọc tội lỗi nhân quả của phạm nhân, sau đó ghi lại tội lỗi và hình phạt của họ.

Cách Build Hanya Tốt Nhất

Build Hanya Hỗ Trợ Tốc Độ

Nón Ánh Sáng Tốt Nhất

1

Cuộc Chiến Chưa Nguôi

Tăng 10/12/14/16/18% hiệu suất hồi Năng Lượng của người trang bị, đồng thời hồi 1 điểm Chiến Kỹ cho mục tiêu đang thi triển Tuyệt Kỹ của phe ta. Mỗi khi thi triển 2 lần Tuyệt Kỹ sẽ kích hoạt hiệu ứng này 1 lần. Sau khi người trang bị thi triển Chiến Kỹ sẽ khiến sát thương gây ra bởi mục tiêu khác của phe ta trong hành động tiếp theo tăng 30/5/40/45/50%, duy trì 1 hiệp.

cuộc chiến chưa nguôi - nón ánh sáng honkai star rail
Cuộc Chiến Chưa Nguôi
2

Múa! Múa! Múa!

Sau khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ, toàn phe ta sẽ ưu tiên hành động 16/18/20/22/24%.

múa múa múa - nón ánh sáng honkai star rail
Múa! Múa! Múa!
3

Dáng Hình Trong Ký Ức

Khiến Tấn Công Kích Phá của người trang bị tăng 28%/35%/42%/49%/56%. Sau khi người trang bị tấn công sẽ hồi thêm 4/5/6/7/8 điểm Năng Lượng, hiệu ứng này không thể kích hoạt trùng lặp trong 1 hiệp.

dáng hình trong ký ức honkai star rail
Dáng Hình Trong Ký Ức
4

Quá Khứ Tương Lai

Sau khi người trang bị thi triển Chiến Kỹ, sẽ khiến sát thương gây ra bởi mục tiêu khác của phe ta trong hành động tiếp theo tăng 16/20/24/28/32%, duy trì 1 hiệp.

quá khứ tương lai - nón ánh sáng honkai star rail
Quá Khứ Tương Lai
5

Khắc Lên Ánh Trăng

Khi bắt đầu chiến đấu và khi người trang bị bắt đầu hiệp, sẽ có 1 hiệu ứng ngẫu nhiên phát huy hiệu lực. Hiệu ứng này khi phát huy hiệu lực, sẽ thay thế hiệu ứng của lần trước và không trùng với lần trước. Hiệu ứng bao gồm: Tăng 10/12.5/15/17.5/20% Tấn Công của toàn phe ta; Tăng 12/15/18/21/24% Sát Thương Bạo Kích của toàn phe ta; Tăng 6/7.5/9/10.5/12% hiệu suất hồi Năng Lượng của toàn phe ta. Hiệu ứng cùng loại không thể cộng dồn, khi người trang bị rơi vào trạng thái không thể chiến đấu sẽ giải trừ.

khắc lên ánh trăng - nón ánh sáng honkai star rail
Khắc Lên Ánh Trăng
6

Điểm Hẹn Hành Tinh

Sau khi vào chiến đấu, khi mục tiêu phe ta gây sát thương cùng thuộc tính với người trang bị, sẽ khiến sát thương gây ra tăng 12/15/18/21/24%.

điểm hẹn hành tinh - nón ánh sáng honkai star rail
Điểm Hẹn Hành Tinh

Di Vật và Phụ Kiện Vị Điện Tốt Nhất

Tín Sứ Du Ngoạn Không Gian Hacker

2 món: Tăng Tốc Độ 6%.
4 món: Khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ lên mục tiêu phe ta, tốc độ toàn phe ta tăng 12%, duy trì 1 hiệp, hiệu ứng này không thể cộng dồn.

tín sứ du ngoạn không gian hacker - di vật honkai star rail
Tín Sứ Du Ngoạn Không Gian Hacker

Xianzhou Không Có Tuổi

2 món: Tăng 12% Giới Hạn HP của người trang bị. Khi tốc độ của người trang bị từ 120 trở lên, Tấn Công của toàn phe ta tăng 8%.

xianzhou không có tuổi
Xianzhou Không Có Tuổi

Chỉ Số Chính

thân Thân: Tỷ Lệ Bạo Kích / HP% / Phòng Thủ%

chân Chân: Tốc Độ

quả cầu vị điện Quả Cầu Vị Điện: Tăng ST Vật Lý / HP% / Phòng Thủ%

dây liên kết Dây Liên Kết: Hiệu Suất Hồi Năng Lượng

Chỉ Số Phụ

Tốc Độ / HP% / Phòng Thủ% / Kháng Hiệu Ứng%

Ngoại trừ Tốc Độ thì các kỹ năng hỗ trợ của Hanya không phụ thuộc theo chỉ số của cô ấy. Bạn có thể build Hanya trở thành một nhân vật gây sát thương hoặc tập trung vào khả năng sống sót tuỳ sở thích của bạn.

Bộ Thánh Di Vật Tốt Nhất của Hanya là Tín Sứ Du Ngoạn Không Gian Hacker giúp cô ấy có thêm chỉ số tốc độ và cũng có thể dễ dàng nâng cao Tốc Độ cho các nhân vật trong đội.

Bạn cũng có thể sử dụng 2 món Môn Đồ Trường Thọ cho 1 bộ hỗ hợp mix 2 món với nhau để tăng HP% cho cô ấy thay vì Tốc Độ.

Xianzhou Không Có Tuổi là bộ phụ kiện vị điện tuyệt vời cho Hanya vì nó tăng HP giúp cô ấy nâng cao khả năng sống sót. Bộ Khung Bị Gãy là 1 giải pháp thay thế tuyệt vời nhưng các đội có sát thương DoT sẽ không được hưởng lợi. Penacony, Vùng Đất Của Những Giấc Mơ cũng là 1 lựa chọn thay thế tốt nếu bạn muốn Buff DMG cho các nhân vật Vật Lý.

Cách Build Đội Hình Hanya

Đội Hình Hanya F2P (Free to Play)

Hỗ Trợ

nhân vật hanya
Hanya

DPS

Dan Heng Honkai Star Rail
Dan Heng

Hỗ Trợ

yukong honkai star rail
Yukong

Hồi Máu

natasha honkai star rail
Natasha

Hanya trong đội hình F2P này có vai trò gây hiệu ứng xấu lên kẻ thù để giúp Dan Heng có thể hồi điểm Chiến Kỹ. Yukong có thể phối hợp với Hanya để tăng Tốc Độ và Bạo Kích cho Dan Heng.

Đội Hình Hanya + Argenti

Hỗ Trợ

nhân vật hanya
Hanya

DPS

nhân vật Argenti
Argenti

Hỗ Trợ

tingyun honkai star rail
Tingyun

Hồi Máu

nhân vật huohuo
Huohuo

Hanya kết hợp tốt với các nhân vật DPS gây DMG bằng việc sử dụng điểm Chiến Kỹ, vì khi cô ấy gây hiệu ứng xấu lên kẻ thù thì các nhân vật DPS trong đội tấn công kẻ địch sẽ được hưởng nhiều buff mà cô ấy đem lại.

Đội Hình Hanya Vật Lý + Lượng Tử

Hỗ Trợ

nhân vật hanya
Hanya

DPS

clara honkai star rail
Clara

Hỗ Trợ

sói bạc (Silver Wolf) honkai star rail
Sói Bạc

Hồi Máu

nhân vật lynx honkai star rail
Lynx

Đội hình Hanya này sẽ khả thi trong 1 số trường hợp nhất định, khi kẻ địch của bạn có điểm yếu Lượng Tử, nhưng không có điểm yếu Vật Lý. Sói Bạc sẽ là nhân vật bắt buộc phải có trong đội hình này để cô ấy áp dụng điểm yếu Vật Lý lên kẻ thù.

Hanya trong đội hình này có thể trang bị Nón Ánh Sáng Điểm Hẹn Hành Tinh và Phụ Kiện Vị Điện là Penacony, Vùng Đất Của Những Giấc Mơ để tăng Sát Thương Vật Lý.

Xếp Hạng Di Vật và Phụ Kiện Vị Điện cho Hanya

Xếp Hạng Di Vật Hanya

1
tín sứ du ngoạn không gian hacker - di vật honkai star rail
Tín Sứ Du Ngoạn Không Gian Hacker x4

Cung cấp cho cô ấy Tốc Độ, tăng thêm sức mạnh cho Tuyệt Kỹ của cô ấy giúp ích cho đồng minh. Hiệu ứng bộ 4 món tăng Tốc Độ cho cả đội mỗi khi cô ấy sử dụng Tuyệt Kỹ.

2
môn đồ trường thọ - di vật honkai star rail
Môn Đồ Trường Thọ x2
tín sứ du ngoạn không gian hacker - di vật honkai star rail
Tín Sứ Du Ngoạn Không Gian Hacker x2

Bộ mix 2 món này giúp tăng Tốc Độ của Hanya đồng thời tăng cả HP% giúp nâng cao khả năng sống xót của cô ấy.

3
thiện xạ bông lúa
Thiện Xạ Bông Lúa x2
tín sứ du ngoạn không gian hacker - di vật honkai star rail
Tín Sứ Du Ngoạn Không Gian Hacker x2

Bộ hỗn hợp này phù hợp với cách build Hanya gây sát thương, vì nó giúp tăng Tấn Công và Tốc Độ của cô ấy. Lưu ý là việc tăng Tấn Công cũng sẽ tăng DMG kỹ năng của cô ấy.

Xếp Hạng Phụ Kiện Vị Điện Hanya

1
xianzhou không có tuổi
Xianzhou Không Có Tuổi

Đây là Phụ Kiện Vị Điện tốt nhất của Hanya vì nó tăng khả năng sống sót của cô ấy đồng thời cũng tăng Tấn Công ở mức “khá” cho đồng đội.

2
bộ khung bị gãy
Bộ Khung Bị Gãy

Một bộ phụ kiện vị điện tuyệt vời khác cho Hanya vì nó giúp tăng khả năng DPS tổng thể của cả đội với buff Sát Thương Bạo Kích. Tuy nhiên bạn cần phải kiếm nhiều chỉ số Kháng Hiệu Ứng cho cô ấy.

3
penacony, vùng đất của những giấc mơ
Penacony, Vùng Đất Của Những Giấc Mơ

Giúp Hanya tăng khả năng hồi phục năng lượng và cũng tăng sức sát thương cho đồng minh của cô ấy nếu thuộc tính của họ là Vật Lý. Đây chắc chắn là 1 lựa chọn tốt nhất nếu bạn có ý định dùng cô ấy trong các đội hình Vật Lý có các nhân vật như Clara hoặc Argenti

Kỹ Năng Hanya

Ưu tiên nâng cấp kỹ năng Hanya

tuyệt kỹ hanya
Tuyệt Kỹ

 
thiên phú hanya
Thiên Phú

 
chiến kỹ hanya
Chiến Kỹ

 
tấn công thường hanya
Đánh Thường
tấn công thường hanya
Thiên Bút Tiên Tri

Đánh Đơn

Gây Sát Thương Vật Lý cho 1 kẻ địch chỉ định.

Vết Tích Hanya

Tổng Chỉ Số:

Tốc Độ +9

Tấn Công +28%

HP +10%

vết tích bậc 2 hanya
Bậc 2

Lục Sự

Tăng 10% Tấn Công cho đồng đội đang kích hoạt hiệu ứng hồi Điểm Chiến Kỹ “Sức Nặng”, duy trì 1 hiệp.

vết tích hanya bậc 4
Bậc 4

Cõi Âm

Khi kẻ địch có “Sức Nặng” bị tiêu diệt, nếu số lần kích hoạt “Sức Nặng” hồi Điểm Chiến Kỹ cho toàn đội nhỏ hơn hoặc bằng 1, thì sẽ hồi thêm 1 Điểm Chiến Kỹ.

vết tích hanya bậc 6
Bậc 6

Hoàn Dương

Khi hiệu ứng hồi Điểm Chiến Kỹ của “Sức Nặng” được kích hoạt, bản thân sẽ hồi 2 điểm Năng Lượng.

Tinh Hồn Hanya

Tinh Hồn Hanya Tốt Nhất

tinh hồn hanya 4
E4

 
tinh hồn hanya 6
E6
  • E4: Hanya chỉ cần ở Tinh Hồn 4 là có thể phát huy được tối đa sức mạnh của cô ấy. E4 giúp kéo dài thời gian hiệu lực của các buff Tốc Độ và Tấn Công mà Tuyệt Kỹ mang lại thêm 1 hiệp. Giúp Hanya dễ dàng ổn định lối chơi hơn với vai trò là Hỗ Trợ.
  • E6: Thiên phú của Hanya có thể tăng thêm Sát Thương mà kẻ địch phải gánh chịu.
tinh hồn hanya 1
Tinh Hồn 1

Nhất Tâm

Khi đồng đội đang có hiệu ứng Tuyệt Kỹ tiêu diệt kẻ địch, Hanya sẽ Ưu Tiên Hành Động 15%, hiệu ứng này mỗi hiệp chỉ có thể kích hoạt 1 lần.

tinh hồn hanya 2
Tinh Hồn 2

Nhị Quan

Sau khi thi triển Chiến Kỹ, Tốc Độ tăng 20%, duy trì 1 hiệp.

tinh hồn hanya 3
Tinh Hồn 3

Tam Trần

Cấp Chiến Kỹ +2, tối đa không quá cấp 15; Cấp Tấn Công Thường +1, tối đa không quá cấp 10.

tinh hồn hanya 4
Tinh Hồn 4

Tứ Đế

Thời gian duy trì của Tuyệt Kỹ tăng thêm 1 hiệp.

tinh hồn hanya 5
Tinh Hồn 5

Ngũ Âm

Cấp Tuyệt Kỹ +2, tối đa không quá cấp 15; Cấp Thiên Phú +2, tối đa không quá cấp 15.

tinh hồn hanya 6
Tinh Hồn 6

Lục Chính

Hiệu ứng tăng sát thương của Thiên Phú tăng thêm 10%.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Hanya

Cấp 20→30

điểm tín dụng
3.200

Điểm Tín Dụng

linh kiện cơ khí nhân tạo
4
Linh Kiện Cơ Khí Nhân Tạo

Cấp 30→40

điểm tín dụng
6.400

Điểm Tín Dụng

linh kiện cơ khí nhân tạo
8
Linh Kiện Cơ Khí Nhân Tạo

Cấp 40→50

điểm tín dụng
12.800

Điểm Tín Dụng

bánh xe nhân tạo
5

Bánh Xe Nhân Tạo

thông lệnh cõi âm
2
Thông Lệnh Cõi Âm

Cấp 50→60

điểm tín dụng
32.000

Điểm Tín Dụng

bánh xe nhân tạo
8

Bánh Xe Nhân Tạo

thông lệnh cõi âm
5
Thông Lệnh Cõi Âm

Cấp 60→70

điểm tín dụng
64.000

Điểm Tín Dụng

trái tim nhân tạo
5

Trái Tim Nhân Tạo

thông lệnh cõi âm
15
Thông Lệnh Cõi Âm

Cấp 70→80

điểm tín dụng
128.000

Điểm Tín Dụng

trái tim nhân tạo
7

Trái Tim Nhân Tạo

thông lệnh cõi âm
28
Thông Lệnh Cõi Âm

Tổng Số

điểm tín dụng
246.400
linh kiện cơ khí nhân tạo
12
bánh xe nhân tạo
13
trái tim nhân tạo
12
thông lệnh cõi âm
50

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Vết Tích Hanya

Điểm Tín Dụng

điểm tín dụng
2.4M

Giai Điệu Hài Hoà

giai điệu hài hoà
12

Ca Tụng Gia Tộc

ca tụng gia tộc
54

Chương Nhạc Chòm Sao

chương nhạc chòm sao
105

Linh Kiện Cơ Khí Nhân Tạo

linh kiện cơ khí nhân tạo
28

Bánh Xe Nhân Tạo

bánh xe nhân tạo
42

Trái Tim Nhân Tạo

trái tim nhân tạo
42

Oán Hận Vô Tận

oán hận vô hạn - nguyên liệu vết tích
12

Dấu Chân Vận Mệnh

dấu chân vận mệnh
5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *