Search
Close this search box.
nhân vật Topaz & Numby

Topaz & Numby

5 sao
Hoả
Hoả
săn bắn
Săn Bắn

Thông Tin Nhân Vật Topaz & Numby

Topaz, cán bộ cao cấp của Bộ Đầu Tư Chiến Lược thuộc Công Ty Hành Tinh Hòa Bình, lãnh đạo nhóm theo dõi khoản nợ đặc biệt. Tuổi còn trẻ mà đã trở thành một trong “10 người có trái tim đá”, với nền tảng là “giục trả nợ”. Cộng sự Heo Đất Không Gian “Numby” lại có thể cảm nhận nhạy bén về sự tồn tại của “của cải”, ngay cả những việc liên quan đến an ninh, đòi nợ, thống kê v.v… cũng không thành vấn đề. Ngày nay họ đang cùng nhau tuần tra ngân hà, theo đuổi các vấn đề tranh chấp nợ nần gây ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty.

Cách Build Topaz Tốt Nhất

Build Topaz DPS - Đòn Đánh Theo Sau

Nón Ánh Sáng Tốt Nhất

1

Phiền Não, Hạnh Phúc

Tăng 18/21/24/27/30% Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị, tăng 30/35/40/45/50% sát thương do Đòn Đánh Theo Sau gây ra. Sau khi người trang bị thi triển Đòn Đánh Theo Sau, khiến mục tiêu rơi vào trạng thái Ôn Hòa, hiệu ứng này tối đa cộng dồn 2 tầng. Khi mục tiêu phe ta đánh trúng kẻ địch ở trạng thái Ôn Hòa, mỗi tầng Ôn Hòa sẽ tăng 12/14/16/18/20% Sát Thương Bạo Kích gây ra.

phiền não hạnh phúc - nón ánh sáng honkai star rail
Phiền Não, Hạnh Phúc
2
Du Hành Trên Biển Sao

Khiến Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị tăng 8/10/12/14/16%, Tỷ Lệ Bạo Kích mà người trang bị gây cho kẻ địch có phần trăm HP từ 50% trở xuống tăng thêm 8/10/12/14/16%. Sau khi người trang bị tiêu diệt kẻ địch, Tấn Công tăng 20/25/30/35/40%, duy trì 2 hiệp.

du hành trên biển sao - nón ánh sáng honkai star rail
Du Hành Trên Biển Sao
3
Giấc Ngủ Say Mềm

Khiến người trang bị tăng 30/35/40/45/50% Sát Thương Bạo Kích. Khi sát thương Tấn Công Thường hoặc Chiến Kỹ của người trang bị chưa tạo thành Bạo Kích, sẽ khiến Tỷ Lệ Bạo Kích của bản thân tăng 36/42/48/54/60%, duy trì 1 hiệp. Hiệu ứng này mỗi 3 hiệp có thể kích hoạt 1 lần.

giấc ngủ say mềm - nón ánh sáng honkai star rail
Giấc Ngủ Say Mềm
4

Luận Kiếm

Khi người trang bị đánh trúng cùng một kẻ địch nhiều lần, sát thương gây ra mỗi lần sẽ tăng 8/10/12/14/16%, hiệu quả này tối đa cộng dồn 5 tầng. Nếu mục tiêu tấn công có thay đổi, sẽ xóa ngay hiệu ứng buff hiện tại.

luận kiếm - nón ánh sáng honkai star rail
Luận Kiếm
5

Sự Trầm Mặc Duy Nhất

Tấn Công của người trang bị tăng 16/20/24/28/32%. Khi trong trận có 2 kẻ địch trở xuống, Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị tăng 12/15/18/21/24%.

sự trầm mặc duy nhất honkai star rail
Sự Trầm Mặc Duy Nhất

Di Vật và Phụ Kiện Vị Điện Tốt Nhất

Thợ Rèn Lửa Dung Nham

2 món: Tăng Sát Thương Hỏa 10%.

4 món: Khiến sát thương Chiến Kỹ của người trang bị tăng 12%, đồng thời tăng 12% Sát Thương Hỏa của lần tấn công kế tiếp sau khi thi triển Tuyệt Kỹ.
thợ rèn lửa dung nham
2 món
Thợ Rèn Lửa Dung Nham

Thiện Xạ Bông Lúa

2 món: Tăng Tấn Công 10%.

4 món: Tăng 6% tốc độ của người trang bị, sát thương gây ra khi Tấn Công Thường tăng 10%.

thiện xạ bông lúa
2 món
Thiện Xạ Bông Lúa

Salsotto Dừng Xoay

2 món: Tăng 8% tỷ lệ Bạo Kích của người trang bị. Khi tỷ lệ Bạo Kích của người đó từ 50% trở lên, sẽ tăng 15% sát thương mà người đó gây ra khi thi triển Tuyệt Kỹ và Đòn Đánh Theo Sau

salsotto dừng xoay
Salsotto Dừng Xoay

Chỉ Số Chính

thân Thân: Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

chân Chân: Tốc Độ / Tấn Công%

quả cầu vị điện Quả Cầu Vị Điện: Tăng ST Hoả

dây liên kết Dây Liên Kết: Tấn Công%

Chỉ Số Phụ

 ST Bạo Kích / Tỷ Lệ Bạo Kích / Tấn Công% / Tốc Độ

Cách build Topaz này được sử dụng để tạo ra nhiều Sát Thương Hoả nhất thông qua các lượt tấn công Đòn Đánh Theo Sau (DoT).

Salsotto dừng xoay sẽ là Phụ Kiện Vị Điện tốt nhất cho Topaz vì hầu hết các đòn tấn công của cô ấy được coi là đòn Tấn Công Theo Sau. Bạn cần ít nhất 50% Tỷ Lệ Bạo Kích để kích hoạt hiệu ứng của nó.

Về phần Di Vật cho Topaz thì Thợ Rèn Lửa Dung Nham và Thiện Xạ Bông Lúa sẽ là sự kết hợp tốt nhất của cô ấy, khi kỹ năng của topaz tăng theo chỉ số Tấn Công.

Build Đội Hình Topaz

Đội Hình Topaz F2P ( Free to Play)

DPS

nhân vật Topaz & Numby
Topaz

Hỗ Trợ

asta
Asta

Hỗ Trợ

march 7th honkai star rail
March 7th

Hồi Máu

natasha honkai star rail
Natasha

Đội Hình Topaz - Đòn Đánh Theo Sau

DPS Phụ

nhân vật Topaz & Numby
Topaz

DPS

clara honkai star rail
Clara

Hỗ Trợ

tingyun honkai star rail
Tingyun

Hồi Máu

nhân vật lynx honkai star rail
Lynx

Đội Hình Topaz - Hoả + Lượng Tử

DPS Phụ

nhân vật Topaz & Numby
Topaz

DPS

himeko
Himeko

Hỗ Trợ

sói bạc (Silver Wolf) honkai star rail
Sói Bạc

Hỗ Trợ

nhân vật Fu Xuan - Honkai Star Rail
Fu Xuan

Xếp Hạng Di Vật và Phụ Kiện Vị Điện cho Topaz

Xếp Hạng Di Vật Topaz

1
thợ rèn lửa dung nham
Thợ Rèn Lửa Dung Nham x2
thiện xạ bông lúa
Thiện Xạ Bông Lúa x2

Sự kết hợp của 2 bộ di vật này là tốt nhất cho Topaz vì nó tăng Sát Thương tổng thể của cô ấy thông qua chỉ số Tấn Công

2
thợ rèn lửa dung nham
Thợ Rèn Lửa Dung Nham x2
tín sứ du ngoạn không gian hacker - di vật honkai star rail
Tín Sứ Du Ngoạn Không Gian Hacker x2

Đây là sự kết hợp thay thế nếu bạn muốn Topaz hành động sớm hơn.

Xếp Hạng Phụ Kiện Vị Điện Topaz

1
salsotto dừng xoay
Salsotto Dừng Xoay

Salsotto dừng xoay làphuj kiện vi điện tốt nhất của Topaz vì hầu hết các khả năng gây sát thương của cô ấy đều được tính là Đòn Đánh Theo Sau.

2
trạm phong ấn không gian
Trạm Phong Ấn Không Gian

Phụ kiện vị điện thay thế tốt vì nó có thể tăng Tấn Công của Topaz. Topaz phải có ít nhất 120 Tốc Độ để kích hoạt hiệu ứng.

Kỹ Năng Topaz & Numby

tấn công thường topaz
Mức Thâm Hụt…

Đánh Đơn

Gây Sát Thương Hỏa cho 1 kẻ địch chỉ định.

Vết Tích Topaz & Numby

Tổng Chỉ Số:

Tăng Sát Thương Hoả +22.4%

HP +10%

Tỷ Lệ Bạo Kích +12%

vết tích topaz & numby bậc 2
Bậc 2

Bội Chi

Khi Topaz thi triển tấn công thường gây ra sát thương, sẽ được xem là phát động Đòn Đánh Theo Sau.
vết tích topaz & numby bậc 4
Bậc 4

Khủng Hoảng Tài Chính

Sát thương do Topaz và Numby gây ra cho kẻ địch có Điểm Yếu Hỏa tăng 15%.

vết tích topaz & numby bậc 6
Bậc 6

Điều Chỉnh Kỹ Thuật

Sau khi Numby ở trạng thái “Chồng Chất” thi triển tấn công, sẽ khiến Topaz hồi phục thêm 10 điểm Năng Lượng

Tinh Hồn Topaz & Numby

tinh hồn topaz & numby 1
Tinh Hồn 1

Thị Trường Tương Lai

Khi kẻ địch ở trạng thái “Bằng Chứng Nợ Nần” chịu Đòn Đánh Theo Sau, sẽ rơi vào trạng thái “Cưỡng Chế Thực Thi”, trong 1 lần tấn công tối đa hiệu lực 1 lần.
“Cưỡng Chế Thực Thi” làm tăng 25% sát thương bạo kích của Đòn Đánh Theo Sau mà kẻ địch phải chịu, tối đa cộng dồn 2 tầng. Khi “Bằng Chứng Nợ Nần” bị xóa bỏ, “Cưỡng Chế Thực Thi” cũng sẽ bị xóa bỏ.

tinh hồn topaz & numby 2
Tinh Hồn 2

Thiện Chí Thu Mua

Sau khi Numby hành động và phát động tấn công, Topaz hồi 5 điểm Năng Lượng.

tinh hồn topaz & numby 3
Tinh Hồn 3

Thả Con Tép Bắt Con Tôm

Cấp Chiến Kỹ +2, tối đa không quá cấp 15; Cấp Tấn Công Thường +1, tối đa không quá cấp 10.

tinh hồn topaz & numby 4
Tinh Hồn 4

Xử Lý Nhanh Nhạy

Sau khi hiệp của Numby bắt đầu, Topaz ưu tiên hành động 20%.
tinh hồn topaz & numby 5
Tinh Hồn 5

Nhu Cầu Tăng Vọt

Cấp Tuyệt Kỹ +2, tối đa không quá cấp 15; Cấp Thiên Phú +2, tối đa không quá cấp 15.
tinh hồn topaz & numby 6
Tinh Hồn 6

Cơ Chế Khích Lệ

Số lần tấn công khi Numby ở trạng thái “Chồng Chất” tăng 1 lần, đồng thời khi tấn công, Xuyên Kháng Hỏa tăng 10%.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Topaz & Numby

Cấp 20→30

điểm tín dụng
4.000

Điểm Tín Dụng

ghim cài thiết vệ
5

Ghim Cài Thiết Vệ

Cấp 30→40

điểm tín dụng
8.000

Điểm Tín Dụng

ghim cài thiết vệ
10

Ghim Cài Thiết Vệ

Cấp 40→50

điểm tín dụng
16.000

Điểm Tín Dụng

quân hiệu thiết vệ
6

Quân Hiệu Thiết Vệ

lưỡi kiếm quá nhiệt
3

Lưỡi Kiếm Quá Nhiệt

Cấp 50→60

điểm tín dụng
40.000

Điểm Tín Dụng

quân hiệu thiết vệ
9

Quân Hiệu Thiết Vệ

lưỡi kiếm quá nhiệt
7

Lưỡi Kiếm Quá Nhiệt

Cấp 60→70

điểm tín dụng
80.000

Điểm Tín Dụng

huy chương thiết vệ
6

Huy Chương Thiết Vệ

lưỡi kiếm quá nhiệt
20

Lưỡi Kiếm Quá Nhiệt

Cấp 70→80

điểm tín dụng
160.000

Điểm Tín Dụng

huy chương thiết vệ
9

Huy Chương Thiết Vệ

lưỡi kiếm quá nhiệt
35

Lưỡi Kiếm Quá Nhiệt

Tổng Số

điểm tín dụng
308.000
ghim cài thiết vệ
15
quân hiệu thiết vệ
15
huy chương thiết vệ
15
lưỡi kiếm quá nhiệt
65

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Vết Tích Topaz & Numby

Điểm Tín Dụng

điểm tín dụng
3M

Mũi Tên Săn Thú

mũi tên săn thú
18

Mũi Tên Diệt Quỷ

mũi tên diệt quỷ
69

Mũi Tên Đuổi Sao

mũi tên đuổi sao
139

Ghim Cài Thiết Vệ

ghim cài thiết vệ
41

Quân Hiệu Thiết Vệ

quân hiệu thiết vệ
56

Huy Chương Thiết Vệ

huy chương thiết vệ
58

Oán Hận Vô Tận

oán hận vô hạn - nguyên liệu vết tích
12

Dấu Chân Vận Mệnh

dấu chân vận mệnh
8