Search
Close this search box.
nhân vật dr. ratio

Dr. Ratio

5 sao
Số Ảo
Số Ảo
săn bắn
Săn Bắn

Thông Tin Nhân Vật Dr. Ratio

Tên

Dr. Ratio

Phe Phái

Hội Trí Thức

Vận Mệnh

Săn Bắn

Thuộc Tính

Số Ảo

Tiếng Anh

Jordan Paul Haro

Tiếng Nhật

Takeuchi Shunsuke (武内駿輔)

Tiếng Trung

Sang Yuze (桑毓泽)

Tiếng Hàn

Lee Dong-Hoon (이동훈)

Mô Tả

Học giả Hội Trí Thức thẳng thắn và tự cao, thường che mặt bằng một tác phẩm điêu khắc thạch cao kỳ lạ.

Thể hiện trí thông minh phi thường từ khi còn nhỏ, nhưng bây giờ lại tự coi mình là một kẻ “tầm thường”.

Cách Build Dr. Ratio Tốt Nhất

Build Dr. Ratio DPS - DMG Số Ảo

Nón Ánh Sáng Tốt Nhất

1

Lễ Rửa Tội Thuần Khiết

Tăng 20/23/26/29/32% Sát Thương Bạo Kích của người trang bị. Mỗi khi kẻ địch phải chịu 1 Hiệu Ứng Xấu, sẽ tăng thêm 8/9/10/11/12% Sát Thương Bạo Kích mà người trang bị gây lên kẻ này, tối đa cộng dồn 3 tầng. Khi thi triển Tuyệt Kỹ tấn công kẻ địch, khiến người trang bị nhận hiệu ứng Biện Luận, tăng 36/42/48/54/60% sát thương gây ra, Đòn Đánh Theo Sau bỏ qua 24/28/32/36/40% phòng thủ của mục tiêu, hiệu ứng này duy trì 2 hiệp.

lễ rửa tội thuần khiết - nón ánh sáng
Lễ Rửa Tội Thuần Khiết
2

Phiền Não, Hạnh Phúc

Tăng 18/21/24/27/30% Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị, tăng 30/35/40/45/50% sát thương do Đòn Đánh Theo Sau gây ra. Sau khi người trang bị thi triển Đòn Đánh Theo Sau, khiến mục tiêu rơi vào trạng thái Ôn Hòa, hiệu ứng này tối đa cộng dồn 2 tầng. Khi mục tiêu phe ta đánh trúng kẻ địch ở trạng thái Ôn Hòa, mỗi tầng Ôn Hòa sẽ tăng 12/14/16/18/20% Sát Thương Bạo Kích gây ra.

phiền não hạnh phúc - nón ánh sáng honkai star rail
Phiền Não Hạnh Phúc
3

Trong Đêm Tối

Tăng 18/21/24/27/30% Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị. Khi Tốc Độ trong chiến đấu của người trang bị đạt 100 trở lên, mỗi khi vượt trên 10 điểm sẽ tăng 6/7/8/9/10% sát thương Tấn Công Thường và Chiến Kỹ, đồng thời tăng 12/14/16/18/20% Sát Thương Bạo Kích của Tuyệt Kỹ, hiệu ứng này có thể cộng dồn 6 lần.

trong đêm tối - nón ánh sáng honkai star rail
Trong Đêm Tối
4

Giấc Ngủ Say Mềm

Khiến người trang bị tăng 30/35/40/45/50% Sát Thương Bạo Kích. Khi sát thương Tấn Công Thường hoặc Chiến Kỹ của người trang bị chưa tạo thành Bạo Kích, sẽ khiến Tỷ Lệ Bạo Kích của bản thân tăng 36/42/48/54/60%, duy trì 1 hiệp. Hiệu ứng này mỗi 3 hiệp có thể kích hoạt 1 lần.

giấc ngủ say mềm - nón ánh sáng honkai star rail
Giấc Ngủ Say Mềm
5

Du Hành Trên Biển Sao

Khiến Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị tăng 8/10/12/14/16%, Tỷ Lệ Bạo Kích mà người trang bị gây cho kẻ địch có phần trăm HP từ 50% trở xuống tăng thêm 8/10/12/14/16%. Sau khi người trang bị tiêu diệt kẻ địch, Tấn Công tăng 20/25/30/35/40%, duy trì 2 hiệp.

du hành trên biển sao - nón ánh sáng honkai star rail
Du Hành Trên Biển Sao
6

Luận Kiếm

Khi người trang bị đánh trúng cùng một kẻ địch nhiều lần, sát thương gây ra mỗi lần sẽ tăng 8/10/12/14/16%, hiệu quả này tối đa cộng dồn 5 tầng. Nếu mục tiêu tấn công có thay đổi, sẽ xóa ngay hiệu ứng buff hiện tại.

luận kiếm - nón ánh sáng honkai star rail
Luận Kiếm

Di Vật và Phụ Kiện Vị Điện Tốt Nhất

Kẻ Hoang Dã Sa Mạc

2 món: Tăng Sát Thương Số Ảo 10%.
4 món: Khi người trang bị gây sát thương lên mục tiêu địch rơi vào Hiệu Ứng Xấu, Tỷ Lệ Bạo Kích tăng 10%, khi gây sát thương lên mục tiêu địch rơi vào trạng thái Giam Cầm, Sát Thương Bạo Kích tăng 20%.

kẻ hoang dã sa mạc
Kẻ Hoang Dã Sa Mạc

Salsotto Dừng Xoay

2 món: Tăng 8% tỷ lệ Bạo Kích của người trang bị. Khi tỷ lệ Bạo Kích của người đó từ 50% trở lên, sẽ tăng 15% sát thương mà người đó gây ra khi thi triển Tuyệt Kỹ và Đòn Đánh Theo Sau

salsotto dừng xoay
Salsotto Dừng Xoay

Chỉ Số Chính

thân Thân: Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

chân Chân: Tốc Độ / Tấn Công%

quả cầu vị điện Quả Cầu Vị Điện: Tăng ST Số Ảo

dây liên kết Dây Liên Kết: Tấn Công%

Chỉ Số Phụ

ST Bạo Kích / Tỷ Lệ Bạo Kích / Tấn Công% / Tốc Độ

Cách build Dr. Ratio tốt nhất là sử dụng bộ di vật 4 món Kẻ Hoang Dã Sa Mạc, vì nó sẽ tăng Tỷ Lệ Bạo Kích và ST Bạo Kích của anh ta khi kẻ địch bị dính hiệu ứng xấu hoặc bị giam cầm. Hiệu ứng này sẽ được kích hoạt liên tục, miễn là trong nhóm của bạn có nhân vật gây hiệu ứng xấu lên kẻ thù.

Salsotto Dừng Xoay sẽ tăng DMG cho các đòn tấn công Tuyệt Kỹ và đòn đánh theo sau của anh ta, miễn là anh ta có ít nhất 50% Tỷ Lệ Bạo Kích, bạn sẽ dễ dàng đạt được 50% chỉ số Tỷ Lệ Bạo Kích bằng việc mở khoá Vết Tích của anh ta.

Cách Build Đội Hình Dr. Ratio

Đội Hình Dr. Ratio F2P (Free to Play)

DPS

nhân vật dr. ratio
Dr. Ratio

Hỗ Trợ

yukong honkai star rail
Yukong

Hỗ Trợ

asta
Asta

Hồi Phục

natasha honkai star rail
Natasha

Đội hình này xoay quanh Dr. Ratio, giúp anh ta trở thành DPS Chính. Yukong có thể tăng chỉ số Bạo Kích của Dr. Ratio, trong khi đó Asta sẽ tăng tốc độ của anh ta đồng thời thiêu đốt kẻ thù (khiến chúng bị dính hiệu ứng xấu).

Đội Hình Dr. Ratio Hỗn Hợp

DPS

nhân vật dr. ratio
Dr. Ratio

Buffer

nhân vật Topaz & Numby
Topaz

Debuffer

sói bạc (Silver Wolf) honkai star rail
Sói Bạc

Hồi Phục

nhân vật huohuo
Huohuo

Các nhân vật tốt nhất có thể đi cùng Dr. Ratio là những nhân vật có khả năng buff và debuff. Trong đó những nhân vật gây hiệu ứng xấu như Sói Bạc đặc biệt quan trọng để giúp tăng DMG đòn đánh theo sau của Dr. Ratio.

Topaz có sự kết hợp rất tốt với Dr. Ratio vì cô ấy có thể tăng thêm DMG tổng hợp và DMG đòn đánh theo sau của anh ta.

Đội Hình Dr. Ratio Mono Lượng Tử

DPS

nhân vật dr. ratio
Dr. Ratio

Buffer

yukong honkai star rail
Yukong

Debuffer

sói bạc (Silver Wolf) honkai star rail
Sói Bạc

Hồi Phục

luocha honkai star rail
Luocha

Đội hình Dr. Ratio này được sử dụng trong một số trường hợp nhất định khi kẻ địch có điểm yếu Lượng Tử nhưng không có điểm yếu Số Ảo.

Sói bạc là nhân vật bắt buộc phải có trong đội hình này, cô ấy sẽ gắn điểm yếu Số Ảo vào kẻ thù.

Nếu kẻ địch đã có điểm yếu Số Ảo thì bạn có thể thay thế sói bạc bằng 1 nhân vật có thể gây hiện ứng xấu khác.

Xếp Hạng Di Vật và Phụ Kiện Vị Điện cho Dr. Ratio

Xếp Hạng Di Vật Dr. Ratio

1
kẻ hoang dã sa mạc
Kẻ Hoang Dã Sa Mạc x4

Kẻ Hoang Dã Sa Mạc là Di Vật tốt nhất của Dr. Ratio vì nó tăng Bạo Kích của anh ta nếu kẻ địch bị dính Hiệu Ứng Xấu. Bạn sẽ cần 1 nhân vật đồng đội gây hiệu ứng xấu trong đội hình để kích hoạt bộ Di Vật này.

2
kẻ hoang dã sa mạc
Kẻ Hoang Dã Sa Mạc x2
đại công tước tro tàn
Đại Công Tước Tro Tàn x2

Bộ mix 2 món này cũng rất tuyệt vì nó giúp tăng DMG Số Ảo và Đòn Đánh Theo Sau của anh ta. Một sự thay thế tuyệt vời nếu bạn chưa farm đủ bộ Di Vật cho anh ấy.

3
kẻ hoang dã sa mạc
Kẻ Hoang Dã Sa Mạc x2
thiện xạ bông lúa
Thiện Xạ Bông Lúa x2

Sự lựa chọn khác nếu 2 món này đang có chỉ số phụ tốt.

Xếp Hạng Phụ Kiện Vị Điện Dr. Ratio

1
salsotto dừng xoay
Salsotto Dừng Xoay

Salsoto dừng xoay là Phụ Kiện Vị Điện tốt nhất của Dr. Ratio vì nó giúp anh ta tăng sát thương đòn đánh theo sau và tuyệt kỹ của anh ta, miễn là anh ta có ít nhất 50% Tỷ Lệ Bạo Kích, bạn sẽ dễ dàng đạt được điều này bằng việc mở khoá Vết Tích của anh ta.

2
glamoth chiến tuyến không trung
Glamoth, Chiến Tuyến Không Trung

Tăng các chỉ số tấn công của Dr. Ratio và tăng thêm nhiều hơn nữa khi anh ta có ít nhất 135 Tốc Độ.

3
trạm phong ấn không gian
Trạm Phong Ấn Không Gian

Trạm Phong Ấn Không gian là Phụ Kiện Vị Điện khá tốt đầu game, cung cấp cho Dr. Ratio chỉ số Tấn Công%

Kỹ Năng Dr. Ratio

Ưu tiên nâng cấp kỹ năng Dr. Ratio

thiên phú dr ratio
Thiên Phú

 
tuyệt kỹ dr ratio
Tuyệt Kỹ

 
chiến kỹ dr ratio
Chiến Kỹ

 
tấn công thường dr ratio
Đánh Thường

tấn công thường dr ratio

Tri Thức Là Sức Mạnh | Đánh Đơn

Gây Sát Thương Số Ảo cho 1 kẻ địch chỉ định.

Vết Tích Dr. Ratio

Tổng Chỉ Số:

Tấn Công +28%

Phòng Thủ +12.5%

Tỷ Lệ Bạo Kích +12%

vết tích dr ratio bậc 2
Bậc 2

Quy Nạp

Khi thi triển Chiến Kỹ, mỗi khi mục tiêu có 1 Hiệu Ứng Xấu, sẽ tăng 2.5% Tỷ Lệ Bạo Kích, tăng 5% Sát Thương Bạo Kích của Dr. Ratio, hiệu ứng này tối đa cộng dồn 6 tầng.

vết tích dr ratio bậc 4
Bậc 4

Diễn Giải

Sau khi thi triển Chiến Kỹ tấn công kẻ địch, có 100% xác suất cơ bản giảm 10% Kháng Hiệu Ứng của kẻ địch bị tấn công, duy trì 2 hiệp.

vết tích dr ratio bậc 6
Bậc 6

Suy Luận

Khi gây sát thương, nếu mục tiêu có từ 3 Hiệu Ứng Xấu trở lên, thì mỗi một Hiệu Ứng Xấu của mục tiêu sẽ tăng 10% sát thương Dr. Ratio gây ra cho mục tiêu đó, tối đa tăng 50%.

Tinh Hồn Dr. Ratio

Tinh Hồn tốt nhất của Dr. Ratio

tinh hồn dr ratio 2
Tinh Hồn 2

 
tinh hồn dr ratio 1
Tinh Hồn 1

 
tinh hồn dr ratio 6
Tinh Hồn 6

 
tinh hồn dr ratio 4
Tinh Hồn 4

Tinh Hồn 2 là điểm dừng tuyệt vời để chúng ta có thể tận dụng tối đa sức mạnh của Dr. Ratio. Các đòn đánh theo sau của anh ta có thể gây thêm nhiều sát thương, hơn tuỳ thuộc vào mức độ bị đính hiệu ứng xấu của kẻ địch.

tinh hồn dr ratio 1
Tinh Hồn 1

Ngạo Mạn Gây Tai Họa

Tăng 4 tầng giới hạn cộng dồn số tầng của Vết Tích Quy Nạp. Khi bắt đầu chiến đấu, sẽ nhận ngay 4 tầng Quy Nạp. Cần mở khóa Quy Nạp trước.

tinh hồn dr ratio 2
Tinh Hồn 2

Chân Lý Vùi Trong Chi Tiết

Khi Đòn Đánh Theo Sau của Thiên Phú đánh trúng mục tiêu, mỗi lần mục tiêu có 1 Hiệu Ứng Xấu, sẽ gây thêm Sát Thương Số Ảo kèm theo bằng 20% Tấn Công của Dr. Ratio. Hiệu ứng này trong mỗi Đòn Đánh Theo Sau tối đa kích hoạt 4 lần.

tinh hồn dr ratio 3
Tinh Hồn 3

Tự Nhận Thức Bản Thân

Cấp Tuyệt Kỹ +2, tối đa không quá cấp 15; Cấp Tấn Công Thường +1, tối đa không quá cấp 10.

tinh hồn dr ratio 4
Tinh Hồn 4

Mù Quáng Cũng Là Ngu Dốt

Khi kích hoạt Thiên Phú, Dr. Ratio sẽ hồi thêm 15 Năng Lượng.

tinh hồn dr ratio 5
Tinh Hồn 5

Biển Rộng Không Bóng Thuyền

Cấp Chiến Kỹ +2, tối đa không quá cấp 15; Cấp Thiên Phú +2, tối đa không quá cấp 15.

tinh hồn dr ratio 6
Tinh Hồn 6

Sự Thật Là Vĩnh Cửu

Hiệu ứng kích hoạt Sự Mù Quáng Của Trí Giả tăng thêm 1 lần, tăng 50% sát thương gây ra bởi Đòn Đánh Theo Sau của Thiên Phú.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Dr. Ratio

Cấp 20→30

điểm tín dụng
4.000

Điểm Tín Dụng

bản năng tranh đoạt
5

Bản Năng Tranh Đoạt

Cấp 30→40

điểm tín dụng
8.000

Điểm Tín Dụng

bản năng tranh đoạt
10

Bản Năng Tranh Đoạt

Cấp 40→50

điểm tín dụng
16.000

Điểm Tín Dụng

dã tâm xuyên tạc
6

Dã Tâm Xuyên Tạc

trấn linh sắc phù - nguyên liệu honkai star rail
3
Trấn Linh Sắc Phù

Cấp 50→60

điểm tín dụng
40.000

Điểm Tín Dụng

dã tâm xuyên tạc
9

Dã Tâm Xuyên Tạc

trấn linh sắc phù - nguyên liệu honkai star rail
7
Trấn Linh Sắc Phù

Cấp 60→70

điểm tín dụng
80.000

Điểm Tín Dụng

ý chí giẫm đạp
6

Ý Chí Giẫm Đạp

trấn linh sắc phù - nguyên liệu honkai star rail
20
Trấn Linh Sắc Phù

Cấp 70→80

điểm tín dụng
160.000

Điểm Tín Dụng

ý chí giẫm đạp
9

Ý Chí Giẫm Đạp

trấn linh sắc phù - nguyên liệu honkai star rail
35
Trấn Linh Sắc Phù

Tổng Số

Điểm Tín Dụng

điểm tín dụng
308.000

Bản Năng Tranh Đoạt

bản năng tranh đoạt
15

Dã Tâm Xuyên Tạc

dã tâm xuyên tạc
15

Ý Chí Giẫm Đạp

ý chí giẫm đạp
15

Trấn Linh Sắc Phù

trấn linh sắc phù - nguyên liệu honkai star rail
65

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Vết Tích Dr. Ratio

Điểm Tín Dụng

điểm tín dụng
3M

Mũi Tên Săn Thú

mũi tên săn thú
18

Mũi Tên Diệt Quỷ

mũi tên diệt quỷ
69

Mũi Tên Đuổi Sao

mũi tên đuổi sao
139

Bản Năng Tranh Đoạt

bản năng tranh đoạt
41

Dã Tâm Xuyên Tạc

dã tâm xuyên tạc
56

Ý Chí Giẫm Đạp

ý chí giẫm đạp
58
Tai Họa Ám Ảnh Trên Hành Tinh Sâu
tai hoạ ám ảnh trên hành tinh sâu
12

Dấu Chân Vận Mệnh

dấu chân vận mệnh
8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *