Search
Close this search box.
pela honkai star rail

Pela

4 sao
nguyên tố băng
Băng
hư vô
Hư Vô

Tìm hiểu về thông tin nhân vật Pela Honkai Star Rail, cũng như kỹ năng, thiên phú, nguyên liệu và cách build Pela Honkai Star Rail.

Thông Tin Nhân Vật Pela

pela honkai star rail

Sĩ quan tình báo hành sự cẩn trọng của Thiết Vệ Bờm Bạc, tuổi đời còn trẻ nhưng đầu óc xuất chúng.

Dù là liên quan đến việc điều động quân đội, phân phối vật tư hay thăm dò địa hình, Pela đều có thể tự tin trả lời, không có bất kỳ một sai sót nào.

Về ốp điện thoại của Pela… “Chuyện này không liên quan đến công việc, thưa đội trưởng.”

Cách Build Pela Tốt Nhất

Build Pela Hỗ Trợ

Nón Ánh Sáng Tốt Nhất

1
Trước Khi Bắt Đầu Nhiệm Vụ Tân Thủ

Khiến Chính Xác Hiệu Ứng của người trang bị tăng 20%. Sau khi người trang bị tấn công kẻ địch bị giảm Phòng Thủ, sẽ hồi 4 điểm Năng Lượng.

trước khi bắt đầu nhiệm vụ tân thủ - nón ánh sáng honkai star rail
Trước Khi Bắt Đầu Nhiệm Vụ Tân Thủ
2
Cơn Mưa Tầm Tã

Tăng 24% Chính Xác Hiệu Ứng của người trang bị. Khi người trang bị gây sát thương cho kẻ địch đang có 3 Hiệu Ứng Xấu hoặc hơn, thì Tỷ Lệ Bạo Kích sẽ tăng 12%. Sau khi người trang bị thi triển tấn công thường, Chiến Kỹ, Tuyệt Kỹ sẽ có 100% xác suất cơ bản thi triển Mã Aether lên 1 mục tiêu bị tấn công ngẫu nhiên chưa có Mã Aether. Sát thương phải chịu của mục tiêu có Mã Aether tăng 12%, duy trì 1 hiệp.

cơn mưa tầm tã - nón ánh sáng honkai star rail
Cơn Mưa Tầm Tã
3

Sự Quyết Tâm Như Giọt Mồ Hôi Lấp Lánh

Khi người trang bị đánh trúng mục tiêu địch, nếu mục tiêu này không ở trạng thái Đánh Hạ, sẽ có 60% xác suất cơ bản khiến địch rơi vào trạng thái Đánh Hạ. Kẻ địch ở trạng thái Đánh Hạ sẽ giảm 12% Phòng Thủ, duy trì 1 hiệp.

sự quyết tâm như giọt mồ hôi lấp lánh - nón ánh sáng honkai star rail
Sự Quyết Tâm Như Giọt Mồ Hôi Lấp Lánh
4

Nhân Danh Thế Giới

Khiến sát thương mà người trang bị gây cho kẻ địch đang trong Hiệu Ứng Xấu tăng 20%. Khi người trang bị thi triển Chiến Kỹ, Chính Xác Hiệu Ứng của lần tấn công này của người trang bị sẽ tăng 20%, Tấn Công tăng 20%.

nhân danh thế giới - nón ánh sáng honkai star rail
Nhân Danh Thế Giới
5

Chúc Ngủ Ngon

Mỗi khi kẻ địch nhận phải 1 Hiệu Ứng Xấu, thì sát thương người trang bị gây ra cho kẻ đó sẽ tăng 12%, tối đa cộng dồn 3 lần. Hiệu ứng này cũng có hiệu lực với sát thương duy trì.

chúc ngủ ngon - nón ánh sáng honkai star rail
Chúc Ngủ Ngon
6

Tĩnh Mịch

Khi bắt đầu chiến đấu sẽ khiến Chính Xác Hiệu Ứng của người trang bị tăng 20/25/30/35/40%, duy trì 3 hiệp.

tĩnh mịch - nón ánh sáng honkai star rail
Tĩnh Mịch

Di Vật và Phụ Kiện Vị Điện Tốt Nhất

Chim Ưng Ranh Giới Ngày Đêm

2 món: Tăng Sát Thương Phong 10%.
4 món: Sau khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ, khiến Hành Động của người đó ưu tiên 25%.

chim ưng ranh giới ngày đêm
Chim Ưng Ranh Giới Ngày Đêm
Công Ty Kinh Doanh Liên Ngân Hà

2 món: Tăng 10% Chính Xác Hiệu Ứng của người trang bị. Đồng thời tăng Tấn Công bằng 25% Chính Xác Hiệu Ứng hiện tại của người trang bị, tối đa tăng 25%.

công ty kinh doanh liên ngân hà
Công Ty Kinh Doanh Liên Ngân Hà

Chỉ Số Chính

thân Thân: Chính Xác Hiệu Ứng% / HP%

chân Chân: Tốc Độ

quả cầu vị điện Quả Cầu Vị Điện: HP% / Tăng ST Băng

dây liên kết Dây Liên Kết: Hiệu Suất Hồi Năng Lượng

Chỉ Số Phụ

Chính Xác Hiệu Ứng% / Tốc Độ / Kháng Hiệu Ứng / HP%

Cách Build Đội Hình Pela

Đội Hình Pela F2P (Free to Play)

Hỗ Trợ

pela honkai star rail
Pela

DPS Chính / Phụ

Dan Heng Honkai Star Rail
Dan Heng

DPS Chính / Phụ

serval honkai star rail
Serval

Hồi Phục

natasha honkai star rail
Natasha

Pela là một nhân vật hỗ trợ khá đơn giản, có thể sử dụng ở bất cứ đội hình nào. Ghép đôi cô ấy với các nhân vật DPS như Dan Heng hoặc Serval có thể giúp họ dọn dẹp quái rất nhanh nhờ lượng Buff mà Pela cung cấp.

Đội Hình Pela Debuffer Băng

Hỗ Trợ

pela honkai star rail
Pela

DPS Chính

yanqing honkai star rail
Yanqing

Tank

gepard honkai star rail
Gepard

Hồi Phục

natasha honkai star rail
Natasha

Khi Pela đạt được Tinh Hồn 4, cô ấy sẽ là 1 đơn vị hỗ trợ tuyệt vời cho các đội hình Băng. Kẻ thù sẽ bị giảm “kháng nguyên tố Băng” sau khi trúng Kỹ Năng của Pela.

Xếp Hạng Di Vật và Phụ Kiện Vị Điện cho Pela

Xếp Hạng Di Vật Pela

1
chim ưng ranh giới ngày đêm
Chim Ưng Ranh Giới Ngày Đêm x4
2
thiện xạ bông lúa
Thiện Xạ Bông Lúa x4

Với 4 món Thiện Xạ Bông Lúa sẽ tăng thêm Tốc Độ cho Pela và để cô ấy có thể ra đòn sớm hơn các đồng đội của mình, điều này rất quan trọng đối với các nhân vật Hỗ Trợ.

Xếp Hạng Phụ Kiện Vị Điện Pela

1
công ty kinh doanh liên ngân hà
Công Ty Kinh Doanh Liên Ngân Hà

Pela có thể sử dụng cả 2 chỉ số Chính Xác Hiệu Ứng và Tấn Công để bổ sung, gây hiệu ứng xấu cho kẻ thù trong khi vẫn có thể gây sát thương.

2
xianzhou không có tuổi
Xianzhou Không Có Tuổi
  • Tăng HP% của Pela, giúp tăng nhẹ khả năng sống sót của cô ấy.
  • Cung cấp buff Tấn công% cho toàn đội, dễ dàng mở khoá hiệu ứng với mảnh chân là Tốc Độ
3
bộ khung bị gãy
Bộ Khung Bị Gãy
  • Tăng khả năng sống sót của Pela thông qua chỉ số Kháng Hiệu Ứng.
  • Cung cấp buff DPS cao hơn so với Xianzhou Không Có Tuổi thông qua buff Sát Thương Bạo Kích.
  • Buff Sát Thương Bạo Kích khó mở khoá hơn do cần nhiều chỉ số phụ Kháng Hiệu Ứng.
  • Các đội DoT không thể tận dụng được buff Sát Thương Bạo Kích.

Kỹ Năng Pela

Ưu tiên nâng cấp kỹ năng Pela

áp chế không gian
Tuyệt Kỹ

 
tê cóng
Chiến Kỹ

 
thu thập dữ liệu
Thiên Phú

 
xạ kích đóng băng
Đánh Thường
xạ kích đóng băng

Tấn Công Thường

Xạ Kích Đóng Băng

Đánh Đơn

Gây Sát Thương Băng cho kẻ địch chỉ định tương đương 50% Tấn Công của Pela.

tê cóng

Chiến Kỹ

Tê Cóng

Quấy Nhiễu

Giải trừ 1 hiệu ứng buff của đơn vị địch chỉ định, đồng thời gây Sát Thương Băng tương đương 120% Tấn Công của Pela.

áp chế không gian

Tuyệt Kỹ

Áp Chế Không Gian

Quấy Nhiễu | Tiêu Hao Năng Lượng 120

Gây Sát Thương Băng cho toàn bộ kẻ địch tương đương 84% Tấn Công của Pela, đồng thời có 100% xác suất cơ bản khiến mục tiêu bị tấn công rơi vào trạng thái Thông Hiểu. Mục tiêu địch rơi vào trạng thái Thông Hiểu sẽ giảm 33.6% Phòng Thủ, duy trì 2 hiệp.

Thiên Phú Pela

thu thập dữ liệu

Thu Thập Dữ Liệu

Hỗ Trợ

Sau khi thi triển tấn công, nếu phe địch rơi vào Hiệu Ứng Xấu, thì Pela sẽ nhận thêm 5 Năng Lượng.

Bí Kỹ Pela

giáng dòn phủi đầu

Giáng Đòn Phủ Đầu

Bí Kỹ

Tấn công kẻ địch ngay lập tức, sau khi vào chiến đấu, sẽ gây cho kẻ địch ngẫu nhiên Sát Thương Băng tương đương 80% Tấn Công của Pela, đồng thời có 100% xác suất cơ bản khiến Phòng Thủ của mỗi kẻ địch giảm 20%, duy trì 2 hiệp.

Vết Tích Pela

Thống Kê Chỉ Số:

Tăng Sát Thương Băng +22.4%

Kháng Hiệu Ứng +6.7%

Phòng Thủ +22.5%

đòn phủ đầu

Đòn Phủ Đầu

Đột Phá 2

Khi tấn công kẻ địch đang trong Hiệu Ứng Xấu, sát thương gây ra của Pela tăng 20%.

ké sách bí mật

Kế Sách Bí Mật

Đột Phá 4

Khi Pela trong trận, Chính Xác Hiệu Ứng của toàn phe ta tăng 10%.

truy kích và tiêu diệt

Truy Kích Và Tiêu Diệt

Đột Phá 6

Khi thi triển Chiến Kỹ giải trừ hiệu ứng buff, sát thương gây ra trong lần tấn công kế tiếp tăng 20%.

Tinh Hồn Pela

Tinh Hồn tốt nhất của Pela

phân tích đầy đủ
Tinh Hồn 4

 
báo cáo chiến thắng
Tinh Hồn 1

 
không ngừng đột kích
Tinh Hồn 2
báo cáo chiến thắng

Báo Cáo Chiến Thắng

Tinh hồn 1

Khi mục tiêu phe địch bị tiêu diệt, Pela sẽ hồi 5 điểm Năng Lượng.

không ngừng đột kích

Không Ngừng Đột Kích

Tinh hồn 2

Khi thi triển Chiến Kỹ giải trừ hiệu ứng buff, Tốc Độ tăng 10%, duy trì 2 hiệp.

tăng cấp áp chế

Tăng Cấp Áp Chế

Tinh hồn 3

Cấp Chiến Kỹ +2, tối đa không quá 15 cấp; Cấp Tấn Công Thường +1, tối đa không quá 10 cấp.

phân tích đầy đủ

Phân Tích Đầy Đủ

Tinh hồn 4

Khi thi triển Tuyệt Kỹ, khiến sát thương Sức Bền phải chịu của toàn phe địch tăng 50%, duy trì 2 hiệp.

quấy nhiễu tuyệt đối

Quấy Nhiễu Tuyệt Đối

Tinh hồn 5

Cấp Tuyệt Kỹ +2, tối đa không quá 15 cấp; Cấp Thiên Phú +2, tối đa không quá 15 cấp.

truy kích yếu ớt

Truy Kích Yếu Ớt

Tinh hồn 6

Sau khi thi triển tấn công, nếu kẻ địch đang trong Hiệu Ứng Xấu, sẽ gây Sát Thương Băng kèm theo cho kẻ đó bằng 80% Tấn Công của Pela.

Nguyên Liệu Đột Phá Pela

LV
Điểm Tín Dụng
Nguyên Liệu
20
3200
lõi dập tắt
Lõi Dập Tắt x4
30
6400
lõi dập tắt
Lõi Dập Tắt x12
40
12800
lõi phát sáng
Lõi Phát Sáng x5
sừng bão tuyết
Sừng Bão Tuyết x2
50
32000
lõi phát sáng
Lõi Phát Sáng x10
sừng bão tuyết
Sừng Bão Tuyết x6
60
64000
lõi rục rịch
Lõi Rục Rịch x4
sừng bão tuyết
Sừng Bão Tuyết x16
70
128000
lõi rục rịch
Lõi Rục Rịch x6
sừng bão tuyết
Sừng Bão Tuyết x28