Search
Close this search box.
nhân vật xueyi

Xueyi

4 sao
lượng tử
Lượng Tử
huỷ diệt
Huỷ Diệt

Thông Tin Nhân Vật Xueyi

Tên

Xueyi

Phe Phái

Xianzhou Luofu

Vận Mệnh

Hủy Diệt

Thuộc Tính

Lượng Tử

Tiếng Anh

Jenny Yokobori

Tiếng Nhật

Kawase Maki (河濑茉希)

Tiếng Trung

Su Xun (溯浔)

Tiếng Hàn

Kawase Maki (河濑茉希)

Mô Tả

Phán quan của “Sở Thập Vương”, cơ quan giám sát sinh tử ở Xianzhou Luofu.
Vốn đã mất từ nhiều năm, mượn cơ thể con rối để “hoàn dương” và thực hiện sứ mệnh.

Cách Build Xueyi Tốt Nhất

Build Xueyi DPS Phụ

Nón Ánh Sáng Tốt Nhất

1

Sự Sụp Đổ Của Aeon

Khi người trang bị tấn công, sẽ tăng 8/10/12/14/16% Tấn Công của người trang bị trong trận hiện tại, hiệu ứng này tối đa cộng dồn 4 tầng. Sau khi người trang bị phá vỡ điểm yếu của kẻ địch, sát thương gây ra tăng 12/15/18/21/24%, duy trì 2 hiệp.

sự sụp đổ của aeon - nón ánh sáng honkai star rail
Sự Sụp Đổ Của Aeon
2

Dưới Bầu Trời Xanh

Khiến Tấn Công của người trang bị tăng 16/20/24/28/32%, sau khi người trang bị tiêu diệt kẻ địch, Tỷ Lệ Bạo Kích tăng 12/15/18/21/24%, duy trì 3 hiệp.

dưới bầu trời xanh - nón ánh sáng honkai star rail
Dưới Bầu Trời Xanh
3

Lời Thế Bí Mật

Tăng 20/25/30/35/40% sát thương người trang bị gây ra, đồng thời tăng 20/25/30/35/40% sát thương gây ra cho kẻ địch có phần trăm HP hiện tại cao hơn phần trăm HP hiện tại của người trang bị.

lời thề bí mật - nón ánh sáng honkai star rail
Lời Thề Bí Mật
4

Băng Chuột Chũi Hoan Nghênh

Sau khi người trang bị thi triển Tấn Công Thường, Chiến Kỹ hoặc Tuyệt Kỹ lên kẻ địch, sẽ lần lượt nhận 1 tầng "Trêu Chọc". Mỗi tầng khiến Tấn Công của người trang bị tăng 12/15/18/21/24%.

băng chuột chũi hoan nghênh - nón ánh sáng honkai star rail
Băng Chuột Chũi Hoan Nghênh
5

Không Nơi Ẩn Náu

Tăng 24/30/36/42/48% Tấn Công của người trang bị. Khi người trang bị tiêu diệt kẻ địch sẽ hồi một lượng HP bằng 12/15/18/21/24% Tấn Công của bản thân.

không nơi ẩn náu - nón ánh sáng honkai star rail
Không Nơi Ẩn Náu
6

Trời Sập

Khiến sát thương do Tấn Công Thường và Chiến Kỹ gây ra của người trang bị tăng 20/25/30/35/40%.

trời sập - nón ánh sáng honkai star rail
Trời Sập

Di Vật và Phụ Kiện Vị Điện Tốt Nhất

Thiên Tài Xuất Chúng

2 món: Tăng Sát Thương Lượng Tử 10%.
4 món: Khi người trang bị gây sát thương lên mục tiêu địch, sẽ bỏ qua 10% Phòng Thủ của địch. Nếu mục tiêu có Điểm Yếu Lượng Tử, sẽ bỏ qua thêm 10% Phòng Thủ của địch.

thiên tài xuất chúng
Thiên Tài Xuất Chúng

Talia - Vương Quốc Trộm Cướp

2 món: Tăng 16% Tấn Công Kích Phá của người trang bị. Khi tốc độ của người trang bị từ 145 trở lên, Tấn Công Kích Phá tăng thêm 20%.

talia vương quốc trộm cướp
Talia - Vương Quốc Trộm Cướp

Chỉ Số Chính

thân Thân: Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

chân Chân: Tốc Độ

quả cầu vị điện Quả Cầu Vị Điện: Tăng ST Lượng Tử

dây liên kết Dây Liên Kết: Tấn Công Kích Phá

Chỉ Số Phụ

Tỷ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích / Tấn Công Kích Phá / Tốc Độ

DMG của Xueyi sẽ tăng lên dựa trên lượng Tấn Công Kích Phá mà cô ấy có (Vết Tích đầu tiên của Xueyi). Bộ di vật Thiên Tài Xuất Chúng rất phù hợp với Xueyi vì cô ấy có thể gây ra nhiều DMG Lượng tử hơn và bỏ qua Phòng Thủ của kẻ thù.

Talia – Vương Quốc Trộm Cướp sẽ là Phụ Kiện Vị Điện tốt nhất của Xueyi vì cô ấy có thể nhận được nhiều chỉ số Tấn Công Kích Phá hơn, miễn là cô ấy có 145 Tốc Độ.

Cách Build Đội Hình Xueyi

Đội Hình Xueyi F2P (Free to Play)

DPS

nhân vật xueyi
Xueyi

Hỗ Trợ

yukong honkai star rail
Yukong

Hỗ Trợ

asta
Asta

Hồi Máu

natasha honkai star rail
Natasha

Đội Hình Xueyi + Jingliu

DPS Phụ

nhân vật xueyi
Xueyi

DPS Chính

nhân vật jingliu
Jingliu

Hỗ Trợ

nhân vật ruan mei
Ruan Mei

Hồi Máu

nhân vật huohuo
Huohuo

Đội Hình Xueyi Mono Lượng Tử

DPS Phụ

nhân vật xueyi
Xueyi

DPS Chính

seele honkai star rail
Seele

Hỗ Trợ

sói bạc (Silver Wolf) honkai star rail
Sói Bạc

Hỗ Trợ

nhân vật Fu Xuan - Honkai Star Rail
Fu Xuan

Xếp Hạng Di Vật và Phụ Kiện Vị Điện cho Xueyi

Xếp Hạng Di Vật Xueyi

1
thiên tài xuất chúng
Thiên Tài Xuất Chúng x4

Thiên Tài Xuất Chúng là bộ di vật tốt nhất cho Xueyi vì nó giúp cô ấy gây ra nhiều DMG Lượng Tử hơn và bỏ qua Phòng Thủ của kẻ thù.

2
kẻ cướp vệt sao băng
Kẻ Cướp Vệt Sao Băng x4

Kẻ Cướp Vệt Sao Băng là bộ di vật thay thế tuyệt vời vì bạn dễ dàng farm được và nó cũng cung cấp chỉ số Tấn Công Kích Phá cho Xueyi.

Xếp Hạng Phụ Kiện Vị Điện Xueyi

1
talia vương quốc trộm cướp
Talia - Vương Quốc Trộm Cướp

Talia – Vương Quốc Trộm Cướp là Phụ Kiện Vị Điện tốt nhất cho Xueyi vì tăng Tấn Công Kích Phá, giúp tăng DMG tổng thể của Xueyi.

2
trạm phong ấn không gian
Trạm Phong Ấn Không Gian

Trạm Phong Ấn Không Gian là một lựa chọn thay thế tốt vì nó tăng Tấn Công của người trang bị. Bạn cần 120 Tốc Độ để kích hoạt hiệu ứng cho bộ này.

Kỹ Năng Xueyi

Ưu tiên nâng cấp kỹ năng Xueyi

biểu tượng tuyệt kỹ xueyi
Tuyệt Kỹ

 
thiên phú xueyi
Thiên Phú

 
chiến kỹ xueyi
Chiến Kỹ

 
tấn công thường xueyi
Đánh Thường

tấn công thường xueyi

Dùi Phá Ma | Đánh Đơn

Gây sát thương Lượng Tử cho 1 kẻ địch được chỉ định.

Vết Tích Xueyi

Tổng Chỉ Số:

Tấn Công Kích Phá +37.3%

HP +18%

Tăng ST Lượng Tử +18%

vết tích xueyi 2
Bậc 2

Khung Dệt Điềm Báo

Tăng Sát Thương do bản thân gây ra, mức tăng bằng 100% Tấn Công Kích Phá, tối đa khiến Sát Thương gây ra tăng 240%.

vết tích xueyi 4
Bậc 4

Ổ Trục Phá Hủy

Nếu Sức Bền hiện tại của kẻ địch lớn hơn hoặc bằng 50% Giới Hạn Sức Bền của bản thân mục tiêu đó, thì sát thương Tuyệt Kỹ gây ra tăng 10%.

vết tích xueyi 6
Bậc 6

Trung Khu Quan Sát

Xueyi sẽ tích lũy số tầng Ác Báo vượt mức, tối đa tích lũy 6 tầng. Sau khi Xueyi kích hoạt thiên phú sẽ nhận Ác Báo với số tầng vượt mức tương ứng.

Tinh Hồn Xueyi

Tinh Hồn Xueyi Tốt Nhất

tinh hồn xueyi 2
E2

 
tinh hồn xueyi 6
E6
  • E2 các đòn đánh theo sau giờ đây có thể hồi phục HP của cô ấy và giảm sức mạnh của kẻ thù bất kể chúng có điểm yếu Lượng Tử hay không.
  • E6 giúp cô ấy thực hiện nhiều Đòn Đánh Theo Sau hơn.
tinh hồn xueyi 1
Tinh Hồn 1

Tâm Ma, Trói Buộc

Tăng 40% sát thương gây ra bởi Đòn Đánh Theo Sau của Thiên Phú.

tinh hồn xueyi 2
Tinh Hồn 2

Ngũ Trần, Phá Giải

Đòn Đánh Theo Sau của Thiên Phú bỏ qua các thuộc tính Điểm Yếu và làm giảm Sức Bền của phe địch, đồng thời hồi HP cho bản thân bằng 5% Giới Hạn HP của Xueyi. Khi phá vỡ Điểm Yếu sẽ kích hoạt hiệu ứng Phá Vỡ Điểm Yếu thuộc tính Lượng Tử.
tinh hồn xueyi 3
Tinh Hồn 3

Bể Khổ, Chấm Dứt

Cấp Chiến Kỹ +2, tối đa không quá cấp 15; Cấp Tấn Công Thường +1, tối đa không quá cấp 10.
tinh hồn xueyi 4
Tinh Hồn 4

Nghiệp Chướng, Cắt Đứt

Khi thi triển Tuyệt Kỹ, Tấn Công Kích Phá tăng 40%, duy trì 2 hiệp.
tinh hồn xueyi 5
Tinh Hồn 5

Thần Thánh, Gọi Hồn

Cấp Tuyệt Kỹ +2, tối đa không quá cấp 15; Cấp Thiên Phú +2, tối đa không quá cấp 15.
tinh hồn xueyi 6
Tinh Hồn 6

Sinh Tử, Cai Quản

Giới hạn số tầng Ác Báo giảm còn 6 tầng.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Xueyi

Cấp 20→30

điểm tín dụng
3.200

Điểm Tín Dụng

lõi dập tắt
4

Lõi Dập Tắt

Cấp 30→40

điểm tín dụng
6.400

Điểm Tín Dụng

lõi dập tắt
8

Lõi Dập Tắt

Cấp 40→50

điểm tín dụng
12.800

Điểm Tín Dụng

lõi phát sáng
5

Lõi Phát Sáng

chiếc đinh của linh trưởng
2
Chiếc Đinh Của Linh Trưởng

Cấp 50→60

điểm tín dụng
32.000

Điểm Tín Dụng

lõi phát sáng
8

Lõi Phát Sáng

chiếc đinh của linh trưởng
5
Chiếc Đinh Của Linh Trưởng

Cấp 60→70

điểm tín dụng
64.000

Điểm Tín Dụng

lõi rục rịch
5

Lõi Rục Rịch

chiếc đinh của linh trưởng
15
Chiếc Đinh Của Linh Trưởng

Cấp 70→80

điểm tín dụng
128.000

Điểm Tín Dụng

lõi rục rịch
7

Lõi Rục Rịch

chiếc đinh của linh trưởng
28
Chiếc Đinh Của Linh Trưởng

Tổng Số

điểm tín dụng
246.400
lõi dập tắt
12
lõi phát sáng
13
lõi rục rịch
12
chiếc đinh của linh trưởng
50

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Vết Tích Xueyi

Điểm Tín Dụng

điểm tín dụng
2.4M

Lưỡi Đao Tử Vong

lưỡi đao tử vong
12

Lưỡi Kiếm Vô Hồn

lưỡi kiếm vô hồn
54

Lưỡi Đao Tịnh Thế

lưỡi đao tịnh thế
105

Lõi Dập Tắt

lõi dập tắt
28

Lõi Phát Sáng

lõi phát sáng
42

Lõi Rục Rịch

lõi rục rịch
42

Tai Hoạ Ám Ảnh Trên Hành Tinh Sâu

tai hoạ ám ảnh trên hành tinh sâu
12

Dấu Chân Vận Mệnh

dấu chân vận mệnh
5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *