nhân vật jingliu

Jingliu

5 sao
nguyên tố băng
Băng
huỷ diệt
Huỷ Diệt

Thông Tin Nhân Vật Jingliu

jingliu honkai star rail

Một trong những huyền thoại Vân Thượng Ngũ Kiêu, người đời tôn vinh là Vô Hạ Phi Quang.

Vượt qua thắng bại nhân gian, để nhận sức mạnh trảm sát Thần, cô ấy lựa chọn đi trên con đường khác biệt.

Kể từ đó, lịch sử Xianzhou thiếu đi một “Kiếm Thủ Hàng Đầu” của luofu, và có thêm một “kẻ phản đồ” đã bị xóa tên.

Cách Build Jingliu Tốt Nhất

Build Jingliu DPS Chính

Nón Ánh Sáng Tốt Nhất

1
Thân Này Là Kiếm
2
Sự Sụp Đổ Của Aeon
3
Vật Không Thể Thay Thế
4
Lời Thề Bí Mật
5
Không Nơi Ẩn Náu
6
Dưới Bầu Trời Xanh

Di Vật và Phụ Kiện Vị Điện Tốt Nhất

Thợ Săn Tuyết Phủ
Đấu Trường Ngôi Sao

Chỉ Số Chính

thân Thân: ST Bạo Kích

chân Chân: Tốc Độ hoặc Tấn Công%

quả cầu vị điện Quả Cầu Vị Điện: Tăng ST Băng

dây liên kết Dây Liên Kết: Tấn Công%

Chỉ Số Phụ

ST Bạo Kích / Tấn Công% / Tốc Độ / Tỷ Lệ Bạo Kích

Cách build Jingliu này được xây dựng để cô ấy gây ra nhiều Sát Thương Băng nhất, bằng cách sử dụng Kỹ Năng Nâng Cao và lấy nhiều chỉ số Bạo Kích từ Di Vật và Vết Tích của Jingliu.

Mặc dù Jingliu sẽ cần Tỷ Lệ Bạo Kích để kích hoạt hiệu ứng của bộ Đấu Trường Ngôi Sao, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng ST Bạo Kích cho di vật mảnh Thân, vì cô ấy có thể nhận được rất nhiều Tỷ Lệ Bạo Kích từ Thiên Phú của mình.

Bộ Đấu Trường Ngôi Sao cần 70% Tỷ Lệ Bạo Kích để kích hoạt hiệu ứng vì vậy Jingliu phải có ít nhất 40-50% Tỷ Lệ Bạo Kích từ các chỉ số phụ để có thể gây ra lượng sát thương ổn định trong trạng thái Chuyển Hồn (thiên phú của Jingliu). 20-30% Tỷ Lệ Bạo Kích còn lại sẽ đến từ Thiên Phú của Jingliu.

Cách Build Đội Hình Jingliu

Đội Hình Jingliu F2P (Free to Play)

DPS Chính

nhân vật jingliu
Jingliu

Hỗ Trợ

asta
Asta

Tanker

nhà khai phá nguyên tố hoả
Main Hoả

Hồi Máu

natasha honkai star rail
Natasha

Đội Hình Jingliu Hypercarry

DPS Chính

nhân vật jingliu
Jingliu

Hỗ Trợ

bronya honkai star rail
Bronya

Hỗ Trợ

pela honkai star rail
Pela

Hồi Máu

luocha honkai star rail
Luocha

Đội Hình Jingliu - 2 DPS

DPS

nhân vật jingliu
Jingliu

DPS

Balde Honkai Star Rail
Blade

Hỗ Trợ

pela honkai star rail
Pela

Hồi Máu

luocha honkai star rail
Luocha

Đội Hình Jingliu - Băng + Lượng Tử

DPS Chính

nhân vật jingliu
Jingliu

Hỗ Trợ

sói bạc (Silver Wolf) honkai star rail
Sói Bạc

Hỗ Trợ

pela honkai star rail
Pela

Hồi Máu

nhân vật lynx honkai star rail
Lynx

Xếp Hạng Di Vật và Phụ Kiện Vị Điện cho Jingliu

Xếp Hạng Di Vật Jingliu

1
thợ săn tuyết phủ - di vật honkai star rail
Thợ Săn Tuyết Phủ x4

Thợ Săn Tuyết Phủ là di vật tốt nhất của Jingliu vì nó cung cấp thêm sát thương Băng và tăng DMG Bạo Kích của Jingliu, sau khi cô ấy sử dụng Tuyệt Kỹ.

2
thợ săn tuyết phủ - di vật honkai star rail
Thợ Săn Tuyết Phủ x2
thiện xạ bông lúa
Thiện Xạ Bông Lúa x2

Đây là lựa chọn thay thế tốt, nếu bạn vẫn đang phải farm cho đủ bộ 4 món Thợ Săn Tuyết Phủ.

3
thiên tài xuất chúng
Thiên Tài Xuất Chúng x4

Thiên Tài Xuất Chúng là lựa chọn tốt vì nó bỏ qua Phòng Thủ của kẻ thù, tăng DMG tổng thể. Bộ này sử dụng tốt nhất khi chống lại kẻ thù có điểm yếu Lượng Tử.

Xếp Hạng Phụ Kiện Vị Điện Jingliu

1
đấu trường ngôi sao
Đấu Trường Ngôi Sao

Đấu Trường Ngôi Sao chắc chắn là Phụ Kiện Vi Điện tốt nhất cho Jingliu vì hầu hết DMG của cô ấy gây ra đều đến từ Kỹ Năng Nâng Cao. Yêu cầu 70% Tỷ Lệ Bạo Kích rất dễ đạt được nhờ vào khả năng tăng Tỷ Lệ Bạo Kích khổn lồ của Thiên Phú Jingliu.

2
trạm phong ấn không gian
Trạm Phong Ấn Không Gian

Đây là Phụ Kiện Vị Điện thay thế tốt vì nó có thể tăng Tấn Công của Jingliu. Cô ấy dễ dàng đạt được yếu cầu tốc độ nhờ mang mảnh Chân chỉ số Tốc Độ.

Kỹ Năng Jingliu

tấn công thường jingliu
Ánh Trăng Soi Bóng

Đánh Đơn

Gây Sát Thương Băng cho 1 kẻ địch chỉ định.

Vết Tích Jingliu

Tổng Chỉ Số:

Tốc Độ +900%

HP +10%

Sát Thương Bạo Kích +37.3%

biểu tượng - vết tích 1 jingliu
Bậc 2

Không Lối Thoát

Ở trạng thái Chuyển Hồn, Kháng Hiệu Ứng tăng 35%.

biểu tượng - vết tích 2 jingliu
Bậc 4

Kiếm Thủ Hàng Đầu

Sau khi thi triển Vô Hạ Phi Quang, lần sau ưu tiên hành động 10%.
biểu tượng - vết tích 3 jingliu
Bậc 6

Linh Hồn Sương Giá

Ở trạng thái Chuyển Hồn, sát thương Tuyệt Kỹ tăng 20%.

Tinh Hồn Jingliu

biểu tượng - tinh hồn jingliu 1
Tinh Hồn 1

Trăng Phạm Ngục Trời

Khi thi triển Tuyệt Kỹ hoặc cường hóa Chiến Kỹ, Sát Thương Bạo Kích của Jingliu tăng 24%, duy trì 1 hiệp. Nếu chỉ tấn công 1 kẻ địch sẽ gây thêm cho mục tiêu này 1 lần Sát Thương Băng tương đương 100% tấn công của Jingliu.
biểu tượng - tinh hồn jingliu 2
Tinh Hồn 2

Trăng Non Quyện Thất Tinh

Sau khi thi triển Tuyệt Kỹ, tăng 80% sát thương của Chiến Kỹ được cường hóa lần sau.
biểu tượng - tinh hồn jingliu 3
Tinh Hồn 3

Bán Bích Vọng

Cấp Tuyệt Kỹ +2, tối đa không quá cấp 15; Cấp Thiên Phú +2, tối đa không quá cấp 15.
biểu tượng - tinh hồn jingliu 4
Tinh Hồn 4

Nguyệt Quang Thiên Chiếu

Ở trạng thái Chuyển Hồn, tăng tấn công dựa theo HP bị tiêu hao của đồng đội, trị số tăng bằng 90% tổng lượng tiêu hao của toàn bộ phe ta, giới hạn tấn công nhận được tăng thêm 30%.
biểu tượng - tinh hồn jingliu 5
Tinh Hồn 5

U Ám Phủ Tam Đài

Cấp Chiến Kỹ +2, tối đa không quá cấp 15; Cấp Tấn Công Thường +1, tối đa không quá cấp 10.
biểu tượng - tinh hồn jingliu 6
Tinh Hồn 6

Nhật Thực Yếu Ớt

Khi Jingliu vào trạng thái Chuyển Hồn, số tầng giới hạn của Sóc Vọng tăng 1 tầng và nhận thêm 1 tầng Sóc Vọng. Ở trạng thái Chuyển Hồn, Sát Thương Bạo Kích tăng 50%.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Jingliu

Cấp 20→30

điểm tín dụng
4.000

Điểm Tín Dụng

mầm non trường thọ
5
Mầm Non Trường Thọ

Cấp 30→40

điểm tín dụng
8.000

Điểm Tín Dụng

mầm non trường thọ
10

Mầm Non Trường Thọ

Cấp 40→50

điểm tín dụng
16.000

Điểm Tín Dụng

đoá hoa trường thọ
6

Đóa Hoa Trường Thọ

vỏ tinh thể rét buốt
3

Vỏ Tinh Thể Rét Buốt

Cấp 50→60

điểm tín dụng
40.000

Điểm Tín Dụng

đoá hoa trường thọ
9

Đóa Hoa Trường Thọ

vỏ tinh thể rét buốt
7

Vỏ Tinh Thể Rét Buốt

Cấp 60→70

điểm tín dụng
80.000

Điểm Tín Dụng

cành cây trường thọ
6

Cành Cây Trường Thọ

vỏ tinh thể rét buốt
20

Vỏ Tinh Thể Rét Buốt

Cấp 70→80

điểm tín dụng
160.000

Điểm Tín Dụng

cành cây trường thọ
9

Cành Cây Trường Thọ

vỏ tinh thể rét buốt
35

Vỏ Tinh Thể Rét Buốt

Tổng Số

điểm tín dụng
308.000
mầm non trường thọ
15
bánh xe nhân tạo
15
cành cây trường thọ
15
vỏ tinh thể rét buốt
65

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Vết Tích Jingliu

Điểm Tín Dụng

điểm tín dụng
3M

Lưỡi Đao Tử Vong

lưỡi đao tử vong
18

Lưỡi Kiếm Vô Hồn

lưỡi kiếm vô hồn
69

Lưỡi Đao Tịnh Thế

lưỡi đao tịnh thế
139

Mầm Non Trường Thọ

mầm non trường thọ
41

Đoá Hoa Trường Thọ

đoá hoa trường thọ
56

Cành Cây Trường Thọ

cành cây trường thọ
58

Oán Hận Vô Tận

oán hận vô hạn - nguyên liệu vết tích
12

Dấu Chân Vận Mệnh

dấu chân vận mệnh
8