Search
Close this search box.
asta

Asta

4 sao
Hoả
Hoả
hào hợp
Hoà Hợp

Tìm hiểu về thông tin nhân vật Asta Honkai Star Rail, cũng như kỹ năng, thiên phú, nguyên liệu và cách build Asta Honkai Star Rail.

Thông Tin Nhân Vật Asta

asta

Một cô gái trẻ ham học hỏi và tràn đầy năng lượng, cô ấy là nhà nghiên cứu chính của Trạm Không Gian Herta.

Dù là quản lý đội ngũ nhân viên hay ứng xử lịch sự nhưng kiên quyết với Hội Trí Thức, Asta đều xử lý tất cả một cách dễ dàng.

Dù sao thì chỉ huy một Trạm Không Gian cũng sẽ dễ hơn nhiều so với việc thừa kế gia nghiệp!

Cách Build Asta Tốt Nhất

Build Asta Hỗ Trợ Tấn Công

Nón Ánh Sáng Tốt Nhất

1

Cuộc Chiến Chưa Nguôi

Tăng 10/12/14/16/18% hiệu suất hồi Năng Lượng của người trang bị, đồng thời hồi 1 điểm Chiến Kỹ cho mục tiêu đang thi triển Tuyệt Kỹ của phe ta. Mỗi khi thi triển 2 lần Tuyệt Kỹ sẽ kích hoạt hiệu ứng này 1 lần. Sau khi người trang bị thi triển Chiến Kỹ sẽ khiến sát thương gây ra bởi mục tiêu khác của phe ta trong hành động tiếp theo tăng 30/5/40/45/50%, duy trì 1 hiệp.

cuộc chiến chưa nguôi - nón ánh sáng honkai star rail
Cuộc Chiến Chưa Nguôi
2

Dáng Hình Trong Ký Ức

Khiến Tấn Công Kích Phá của người trang bị tăng 28%/35%/42%/49%/56%. Sau khi người trang bị tấn công sẽ hồi thêm 4/5/6/7/8 điểm Năng Lượng, hiệu ứng này không thể kích hoạt trùng lặp trong 1 hiệp.

dáng hình trong ký ức honkai star rail
Dáng Hình Trong Ký Ức
3

Khắc Lên Ánh Trăng

Khi bắt đầu chiến đấu và khi người trang bị bắt đầu hiệp, sẽ có 1 hiệu ứng ngẫu nhiên phát huy hiệu lực. Hiệu ứng này khi phát huy hiệu lực, sẽ thay thế hiệu ứng của lần trước và không trùng với lần trước. Hiệu ứng bao gồm: Tăng 10/12.5/15/17.5/20% Tấn Công của toàn phe ta; Tăng 12/15/18/21/24% Sát Thương Bạo Kích của toàn phe ta; Tăng 6/7.5/9/10.5/12% hiệu suất hồi Năng Lượng của toàn phe ta. Hiệu ứng cùng loại không thể cộng dồn, khi người trang bị rơi vào trạng thái không thể chiến đấu sẽ giải trừ.

khắc lên ánh trăng - nón ánh sáng honkai star rail
Khắc Lên Ánh Trăng
4

Múa! Múa! Múa!

Sau khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ, toàn phe ta sẽ ưu tiên hành động 16/18/20/22/24%.

múa múa múa - nón ánh sáng honkai star rail
Múa! Múa! Múa!
5

Điểm Hẹn Hành Tinh

Sau khi vào chiến đấu, khi mục tiêu phe ta gây sát thương cùng thuộc tính với người trang bị, sẽ khiến sát thương gây ra tăng 12/15/18/21/24%.

điểm hẹn hành tinh - nón ánh sáng honkai star rail
Điểm Hẹn Hành Tinh

Di Vật và Phụ Kiện Vị Điện Tốt Nhất

Tín Sứ Du Ngoạn Không Gian Hacker

2 món: Tăng Tốc Độ 6%.
4 món: Khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ lên mục tiêu phe ta, tốc độ toàn phe ta tăng 12%, duy trì 1 hiệp, hiệu ứng này không thể cộng dồn.

tín sứ du ngoạn không gian hacker - di vật honkai star rail
Tín Sứ Du Ngoạn Không Gian Hacker

Bộ Khung Bị Gãy

2 món: Tăng 10% Kháng Hiệu Ứng của người trang bị. Khi Kháng Hiệu Ứng của người trang bị từ 30% trở lên, Sát Thương Bạo Kích của toàn bộ phe ta tăng 10%.

bộ khung bị gãy
Bộ Khung Bị Gãy

Chỉ Số Chính

thân Thân: HP% / Tấn Công%

chân Chân: Tốc Độ

quả cầu vị điện Quả Cầu Vị Điện: HP% / Tăng ST Hoả

dây liên kết Dây Liên Kết: Hiệu Suất Hồi Năng Lượng

Chỉ Số Phụ

Tốc Độ / HP% / Sát Thương Kích Phá / Kháng Hiệu Ứng%

Cách Build Đội Hình Asta

Đội Hình Asta - Seele Hyper Carry

Hỗ Trợ

asta
Asta

DPS Chính

seele honkai star rail
Seele

Hỗ Trợ

tingyun honkai star rail
Tingyun

Hồi Máu / Tanker

Asta có thể tăng tốc đáng kể tốc độ của nhân vật trong đội hình của bạn. Kết hợp buff Tấn Công cộng dồn của cô ấy với buff sát thương của Tingyun sẽ cải thiện đáng kể lượng sát thương gây ra từ DPS chính. Ngoài việc là DPS tốt nhất hiện tại trong trò chơi, Seele đặc biệt được hưởng lợi từ các buff Tốc độ của Asta cho phép cô ấy tấn công thường xuyên hơn.

Đội Hình Asta - Thiêu Đốt

Hỗ Trợ

asta
Asta

DPS Chính

himeko
Himeko

Hỗ Trợ

pela honkai star rail
Pela

Hồi Máu / Tanker

Đề Xuất Nón Ánh Sáng Asta

điểm hẹn hành tinh - nón ánh sáng honkai star rail
Điểm Hẹn Hành Tinh

Nội tại của Asta và Himeko kết hợp tốt với nhau, vì Asta sẽ tăng sát thương Hoả của Himeko chỉ cần cô ấy ở trong đội hình. Cả hai đều có thể Thiêu Đốt mục tiêu, giúp Himeko gây sát thương nhiều hơn. Pela mang lại hiệu ứng thụ động là tăng Chính Xác Hiệu Ứng%.

Kỹ Năng Asta

Ưu tiên nâng cấp kỹ năng Asta

chiêm tinh học
Thiên Phú

 
lời cầu chúc astral
Tuyệt Kỹ

 
bão sao băng
Chiến Kỹ

 
tia quang phổ
Đánh Thường
tia quang phổ

Tia Quang Phổ

Đánh Đơn

Gây Sát Thương Hỏa cho kẻ địch chỉ định tương đương 50% Tấn Công của Asta.

bão sao băng

Bão Sao Băng

Nảy Bật

Gây Sát Thương Hỏa cho kẻ địch chỉ định tương đương 25% Tấn Công của Asta, đồng thời thi triển thêm 4 lần pháo kích. Mỗi lần pháo kích gây Sát Thương Hỏa cho kẻ địch ngẫu nhiên tương đương 25% Tấn Công của Asta.

lời cầu chúc astral

Lời Cầu Chúc Astral

Hỗ Trợ

Khiến Tốc Độ của toàn phe ta tăng 36 điểm, duy trì 2 hiệp.

Thiên Phú Asta

chiêm tinh học

Chiêm Tinh Học

Hỗ Trợ

Mỗi khi đánh trúng 1 kẻ địch khác nhau sẽ tích 1 tầng Tụ Năng, nếu kẻ địch bị tấn công có Điểm Yếu Hỏa sẽ nhận thêm 1 tầng Tụ Năng. Mỗi khi Asta sở hữu 1 tầng Tụ Năng, sẽ khiến toàn phe ta tăng 5% Tấn Công, cộng dồn tối đa 5 lần. Từ hiệp thứ hai của bản thân, khi bắt đầu mỗi hiệp, Asta sẽ giảm 3 tầng Tụ Năng.

Bí Kỹ Asta

ánh chớp diệu kỳ

Ánh Chớp Diệu Kỳ

Tấn công kẻ địch ngay lập tức, sau khi vào chiến đấu, gây Sát Thương Hỏa cho toàn bộ kẻ địch tương đương 50% Tấn Công của Asta.

Vết Tích Asta

Thống Kê Chỉ Số:

Sát Thương Hoả +22.4%

Phòng Thủ +22.5%

Tỉ Lệ Bạo Kích: +6.7%

tia lửa

Tia Lửa

Đột Phá 2

Khi thi triển tấn công thường có 80% xác suất cơ bản khiến kẻ địch rơi vào trạng thái Thiêu Đốt, duy trì 3 hiệp. Trong trạng thái Thiêu Đốt, khi bắt đầu mỗi hiệp, kẻ địch chịu Sát Thương Hỏa duy trì tương đương 30% Tấn Công Thường của Asta.

đốt cháy

Đốt Cháy

Đột Phá 4

Khi Asta trong trận, Sát Thương Hỏa của toàn bộ phe ta tăng 8%.

chòm sao

Chòm Sao

Đột Phá 6

Mỗi khi Asta nhận 1 tầng Tụ Năng, Phòng Thủ sẽ tăng 6%.

Tinh Hồn Asta

Tinh Hồn Asta Tốt Nhất

vầng trăng khi tròn khi khuyết
Tinh Hồn 2

 
cực quang hiển diện
Tinh Hồn 4

 
ngủ say dưới ngân hà
Tinh Hồn 6
bài ca không lời

Bài Ca Không Lời

Tinh hồn 1

Khi thi triển Chiến Kỹ sẽ gây thêm 1 lần sát thương cho đơn vị địch chỉ định.

vầng trăng khi tròn khi khuyết

Vầng Trăng Khi Tròn Khi Khuyết

Tinh hồn 2

Khi thi triển Tuyệt Kỹ, Asta sẽ không giảm số tầng Tụ Năng vào hiệp sau.

thiên thạch biến hoá

Thiên Thạch Biến Hoá

Tinh hồn 3

Cấp Chiến Kỹ +2, tối đa không quá 15 cấp; Cấp Thiên Phú +2, tối đa không quá 15 cấp.

cực quang hiển diện

Cực Quang Hiển Diện

Tinh hồn 4

Khi số tầng Tụ Năng của Thiên Phú từ 2 trở lên, hiệu suất hồi Năng Lượng của Asta tăng 15%.

bí ẩn thiên không

Bí Ẩn Thiên Không

Tinh hồn 5

Cấp Tuyệt Kỹ +2, tối đa không quá 15 cấp; Cấp Tấn Công Thường +1, tối đa không quá 10 cấp.

ngủ say dưới ngân hà

Ngủ Say Dưới Ngân Hà

Tinh hồn 6

Số tầng giảm Tụ Năng mỗi hiệp của Thiên Phú giảm 1.

Nguyên Liệu Đột Phá Asta

LV
Điểm Tín Dụng
Nguyên Liệu
20
3200
ghim cài thiết vệ
Ghim Cài Thiết Vệ x4
30
6400
ghim cài thiết vệ
Ghim Cài Thiết Vệ x12
40
12800
quân hiệu thiết vệ
Quân Hiệu Thiết Vệ x5
vỏ tinh thể giữ nhiệt
Vỏ Tinh Thể Giữ Nhiệt x2
50
32000
quân hiệu thiết vệ
Quân Hiệu Thiết Vệ x10
vỏ tinh thể giữ nhiệt
Vỏ Tinh Thể Giữ Nhiệt x6
60
64000
huy chương thiết vệ
Huy Trương Thiết Vệ x4
vỏ tinh thể giữ nhiệt
Võ Tinh Thể Giữ Nhiệt x16
70
128000
huy chương thiết vệ
Huy Trương Thiết Vệ x6
vỏ tinh thể giữ nhiệt
Võ Tinh Thể Giữ Nhiệt x28