Search
Close this search box.
nhân vật robin

Robin

5 sao
vật lý
Vật Lý
hào hợp
Hoà Hợp

Cách Build Robin Honkai Star Rail Tốt Nhất

Build Robin Hỗ Trợ

Nón Ánh Sáng Tốt Nhất

1

Sắc Đêm Rực Sáng

Mỗi khi nhân vật phe ta tấn công, sẽ khiến người trang bị nhận 1 tầng Ca Tụng, mỗi tầng Ca Tụng sẽ tăng 3/3.5/4/4.5/5% hiệu suất hồi Năng Lượng của người trang bị, tối đa cộng dồn 5 tầng. Khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ, sẽ xóa bỏ Ca Tụng và nhận Độc Tấu Tự Do, Độc Tấu Tự Do khiến Tấn Công của người trang bị tăng 48/60/72/84/96%, khiến sát thương của toàn phe ta gây ra tăng 24/28/32/36/40%, duy trì 1 hiệp.

sắc đêm rực sáng - nón ánh sáng
Sắc Đêm Rực Sáng
2

Cuộc Chiến Chưa Nguôi

Tăng 10/12/14/16/18% hiệu suất hồi Năng Lượng của người trang bị, đồng thời hồi 1 điểm Chiến Kỹ cho mục tiêu đang thi triển Tuyệt Kỹ của phe ta. Mỗi khi thi triển 2 lần Tuyệt Kỹ sẽ kích hoạt hiệu ứng này 1 lần. Sau khi người trang bị thi triển Chiến Kỹ sẽ khiến sát thương gây ra bởi mục tiêu khác của phe ta trong hành động tiếp theo tăng 30/5/40/45/50%, duy trì 1 hiệp.

cuộc chiến chưa nguôi - nón ánh sáng honkai star rail
Cuộc Chiến Chưa Nguôi
3

Vì Hành Trình Ngày Mai

Tăng 16/20/24/28/32% Tấn Công cho người trang bị. Sau khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ, sát thương gây ra tăng 18/21//24/27/30%, duy trì 1 hiệp.

vì hành trình ngày mai
Vì Hành Trình Ngày Mai
4

Tôi Trong Gương Ngày Ấy

Khiến Tấn Công Kích Phá của người trang bị tăng 60/70/80/90/100%. Sau khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ, sẽ khiến sát thương của toàn bộ phe ta tăng 24/28/32/36/40%, duy trì 3 hiệp, hơn nữa nếu Tấn Công Kích Phá của người trang bị lớn hơn hoặc bằng 150%, sẽ hồi 1 điểm Chiến Kỹ.
Khi bắt đầu mỗi đợt, toàn bộ phe ta sẽ hồi ngay 10/12.5/15/17.5/20 Năng Lượng, kỹ năng cùng loại sẽ không thể cộng dồn.

tôi trong gương ngày ấy
Tôi Trong Gương Ngày Ấy
5

Dáng Hình Trong Ký Ức

Khiến Tấn Công Kích Phá của người trang bị tăng 28/35/42/49/56%. Sau khi người trang bị tấn công sẽ hồi thêm 4/5/6/7/8 điểm Năng Lượng, hiệu ứng này không thể kích hoạt trùng lặp trong 1 hiệp.

dáng hình trong ký ức honkai star rail
Dáng Hình Trong Ký Ức
5

Luân Hồi

Sau khi người trang bị tấn công hoặc bị tấn công sẽ hồi thêm 4/5/6/7/8 điểm Năng Lượng, hiệu ứng này không thể kích hoạt trùng lặp trong 1 hiệp.

luân hồi - nón ánh sáng honkai star rail
Luân Hồi

Di Vật và Phụ Kiện Vị Điện Tốt Nhất

Thiện Xạ Bông Lúa

2 món: Tăng Tấn Công 10%.
4 món: Tăng 6% tốc độ của người trang bị, sát thương gây ra khi Tấn Công Thường tăng 10%.

thiện xạ bông lúa
2 món
Thiện Xạ Bông Lúa

Tù Nhân Ngục Tối

2 món: Tấn Công tăng 12%.
4 món: Mỗi khi kẻ địch nhận phải 1 hiệu ứng Sát Thương Duy Trì, thì sát thương người trang bị gây ra cho kẻ đó sẽ bỏ qua 6% Phòng Thủ của kẻ đó. Hiệu ứng này có hiệu lực với tối đa 3 hiệu ứng Sát Thương Duy Trì.

tù nhân ngục tối
2 món
Tù Nhân Ngục Tối

Xianzhou Không Có Tuổi

2 món: Tăng 12% Giới Hạn HP của người trang bị. Khi tốc độ của người trang bị từ 120 trở lên, Tấn Công của toàn phe ta tăng 8%.

xianzhou không có tuổi
Xianzhou Không Có Tuổi

Chỉ Số Chính

thân Thân: Tấn Công%

chân Chân: Tấn Công% / Tốc Độ

quả cầu vị điện Quả Cầu Vị Điện: Tấn Công% / Tăng ST Vật Lý

dây liên kết Dây Liên Kết: Hiệu Suất Hồi Năng Lượng

Chỉ Số Phụ

Tấn Công% / HP% / Phòng Thủ% / Tốc Độ

Bộ kỹ năng của Robin phụ thuộc chủ yếu vào chỉ số Tấn Công%, vậy nên chúng ta sẽ ưu tiên lấy chỉ số Tấn Công% hơn các chỉ số khác. Vì buff Tấn công của Robin trong trạng thái Hợp Tấu và lượng sát thương phụ mà cô ấy gây ra trong Hợp Tấu đều phụ thuộc vào chỉ số Tấn Công.

Robin không cần chỉ số chí mạng từ Di Vật, vì tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng mà cô ấy gây ra trong trạng thái Hợp Tấu là cố định. Vì trạng thái Hợp Tấu của Robin cũng có Tốc Độ là cố định, nên chỉ số Tốc Độ cao sẽ không hữu dụng lắm, do đó bạn nên chọn chỉ số Tấn Công% cho mảnh Chân.

Tuy nhiên nếu bạn đang sử dụng phụ kiện vị điện có yêu cầu tốc độ để kích hoạt hiệu ứng, ví dụ như Xianzhou Không Có Tuổi, thì có lẽ bạn nên sử dụng Chân Tốc Độ thay vì cố gắng tìm chỉ số Tốc Độ ở chỉ số phụ của các món Di Vật.

Cách Build Đội Hình Robin

Đội Hình Robin F2P (Free to Play)

Hỗ Trợ

nhân vật robin
Robin

DPS Chính

herta honkai star rail
Herta

Hỗ Trợ

asta
Asta

Hỗ Trợ

natasha honkai star rail
Natasha

Đội Hình Robin - Đòn Đánh Theo Sau

Hỗ Trợ

nhân vật robin
Robin

DPS Chính

nhân vật dr. ratio
Dr. Ratio

Hỗ Trợ

nhân vật Topaz & Numby
Topaz

Tạo Khiên

nhân vật aventurine
Aventurine

Đội Hình Robin DoT - Sát Thương Duy Trì

Hỗ Trợ

nhân vật robin
Robin

DPS Chính

nhân vật Black Swan
Black Swan

Hỗ Trợ

kafka honkai star rail
Kafka

Hỗ Trợ

nhân vật huohuo
Huohuo

Đội Hình Robin Hypercarry

Hỗ Trợ

nhân vật robin
Robin

DPS Chính

nhân vật jingliu
Jingliu

Hỗ Trợ

bronya honkai star rail
Bronya

Hỗ Trợ

luocha honkai star rail
Luocha

Xếp Hạng Di Vật và Phụ Kiện Vị Điện cho Robin

Xếp Hạng Di Vật Robin

1
thiện xạ bông lúa
Thiện Xạ Bông Lúa x2
tù nhân ngục tối
Tù Nhân Ngục Tối x2

Bộ mix 2 món này Di Vật này hiện tại là tốt nhất cho Robin vì cả 2 đều tăng chỉ số Tấn Công cho cô ấy. Việc này giúp tăng Buff Tấn Công của cô ấy và sát thương mà cô ấy gây ra trong trạng thái Hợp Tấu.

2
thiện xạ bông lúa
Thiện Xạ Bông Lúa x2
quyền vương đường phố
Quyền Vương Đường Phố x2

Bộ mix 2 món này Di Vật tăng cả Tấn Công% và DMG Vật Lý cho cô ấy. Việc này giúp tăng Buff Tấn Công của cô ấy và sát thương mà cô ấy gây ra trong trạng thái Hợp Tấu.

3
quyền vương đường phố
Quyền Vương Đường Phố x4

Quyền Vương Đường Phố là rất tốt cho Robin vì nó tăng DMG Vật Lý và cả Tấn Công cho cô ấy.

Xếp Hạng Phụ Kiện Vị Điện Robin

1
xianzhou không có tuổi
Xianzhou Không Có Tuổi

Xianzhou Không Có Tuổi là bộ Phụ Kiện Vị Điện tốt nhất của Robin vì nó tăng HP% cho cô ấy, giúp cô ấy có khả năng sống sót cao hơn, và tăng Tấn Công cho toàn đội. 

2
trạm phong ấn không gian
Trạm Phong Ấn Không Gian

Trạm Phong Ấn Không Gian rất phù hợp cho Robin nếu bạn chỉ muốn tăng Tấn Công của chính cô ấy lên mức cao nhất.

3
vonwacq hoạt bát
Vonwacq Hoạt Bát

Vonwacq Hoạt Bát cũng tốt cho robin vì nó tăng Hiệu Suất Hồi Năng Lượng và giúp cô ấy có thể ra đòn ngay khi bắt đầu trận chiến, giúp cô ấy có thể sử dụng Tuyệt Kỹ sớm hơn.

Kỹ Năng Robin

 

tấn công thường robin

Âm Thanh Trắng Vỗ Cánh | Đánh Đơn

Gây Sát Thương Vật Lý cho 1 kẻ địch chỉ định.

Vết Tích Robin

Tổng Chỉ Số:

HP +18%

Tấn Công +18%

Tốc Độ +3

vết tích robin bậc 2
Bậc 2

Cadenza Màu Sắc

Khi bắt đầu chiến đấu, bản thân Ưu Tiên Hành Động 25%.

vết tích robin bậc 4
Bậc 4

Khúc Đệm Ngẫu Hứng

Trong trạng thái Hợp Tấu, Sát Thương Bạo Kích của toàn thể phe ta gây ra khi phát động Đòn Đánh Theo Sau tăng 25%.

vết tích robin bậc 6
Bậc 6

Giai Điệu Chuyển Tiến

Khi thi triển Chiến Kỹ sẽ hồi thêm 5 Năng Lượng.

Tinh Hồn Robin

tinh hồn robin 1
Tinh Hồn 1

Đất Nước Của Nụ Cười

Khi ở trạng thái Hợp Tấu, Xuyên Kháng Toàn Thuộc Tính của toàn phe ta tăng 24%.

tinh hồn robin 2
Tinh Hồn 2

Buổi Trà Chiều Của Hai Người

Khi ở trạng thái Hợp Tấu, Tốc Độ của toàn phe ta tăng 16%. Hiệu ứng hồi Năng Lượng của Thiên Phú tăng thêm 1 điểm.

tinh hồn robin 3
Tinh Hồn 3

Huyền Cung Treo Ngược

Cấp Chiến Kỹ +2, tối đa không quá cấp 15; Cấp Tuyệt Kỹ +2, tối đa không quá cấp 15.

tinh hồn robin 4
Tinh Hồn 4

Chìa Khóa Giọt Mưa

Khi thi triển Tuyệt Kỹ sẽ giải trừ Hiệu Ứng Xấu loại Khống Chế cho toàn thể phe ta, khiến toàn thể phe ta trong thời gian Robin có trạng thái Hợp Tấu tăng 50% Kháng Hiệu Ứng.

tinh hồn robin 5
Tinh Hồn 5

Giọt Nước Mắt Của Ngôi Sao Cô Đơn

Cấp Tấn Công Thường +1, tối đa không quá cấp 10; Cấp Thiên Phú +2, tối đa không quá cấp 15.

tinh hồn robin 6
Tinh Hồn 6

Đêm Trăng Vắng Bóng

Khi ở trạng thái Hợp Tấu, sát thương bạo kích của Sát Thương Vật Lý Kèm Theo mà Tuyệt Kỹ gây ra tăng thêm 450%. Hiệu quả Đêm Trăng Vắng Bóng tối đa kích hoạt 8 lần, mỗi lần thi triển Tuyệt Kỹ sẽ làm mới số lần kích hoạt.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Robin

Cấp 20→30

điểm tín dụng
4.000

Điểm Tín Dụng

thiết bị lưu giữ giấc mơ
5

Thiết Bị Lưu Giữ Giấc Mơ

Cấp 30→40

điểm tín dụng
8.000

Điểm Tín Dụng

thiết bị lưu giữ giấc mơ
10

Thiết Bị Lưu Giữ Giấc Mơ

Cấp 40→50

điểm tín dụng
16.000

Điểm Tín Dụng

van dòng chảy giấc mơ
6

Van Dòng Chảy Giấc Mơ

thẻ công tác ipc
3
Thẻ Công Tác IPC

Cấp 50→60

điểm tín dụng
40.000

Điểm Tín Dụng

van dòng chảy giấc mơ
9

Van Dòng Chảy Giấc Mơ

thẻ công tác ipc
7
Thẻ Công Tác IPC

Cấp 60→70

điểm tín dụng
80.000

Điểm Tín Dụng

động cơ tạo giấc mơ
6

Động Cơ Tạo Giấc Mơ

thẻ công tác ipc
20
Thẻ Công Tác IPC

Cấp 70→80

điểm tín dụng
160.000

Điểm Tín Dụng

động cơ tạo giấc mơ
9

Động Cơ Tạo Giấc Mơ

thẻ công tác ipc
35
Thẻ Công Tác IPC

Tổng Số

Điểm Tín Dụng

điểm tín dụng
308.000

Thiết Bị Lưu Giữ Giấc Mơ

thiết bị lưu giữ giấc mơ
15

Van Dòng Chảy Giấc Mơ

van dòng chảy giấc mơ
15

Động Cơ Tạo Giấc Mơ

động cơ tạo giấc mơ
15

Thẻ Công Tác IPC

thẻ công tác ipc
65

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Vết Tích Robin

Điểm Tín Dụng

điểm tín dụng
3M

Nốt Nhạc Đám Mây

nốt nhạc đám mây
18

Ô Nhịp Thiên Không

ô nhịp thiên không
69

Chương Nhạc Ngoài Bầu Trời

chương nhạc ngoài bầu trời
139

Thiết Bị Lưu Giữ Giấc Mơ

thiết bị lưu giữ giấc mơ
41

Van Dòng Chảy Giấc Mơ

van dòng chảy giấc mơ
56

Động Cơ Tạo Giấc Mơ

động cơ tạo giấc mơ
58

Tai Hoạ Ám Ảnh Trên Hành Tinh Sâu

tai hoạ ám ảnh trên hành tinh sâu
12

Dấu Chân Vận Mệnh

dấu chân vận mệnh
8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *