Search
Close this search box.
nhân vật guinaifen

Guinaifen

4 sao
Hoả
Hoả
hư vô
Hư Vô

Thông Tin Nhân Vật Guinaifen

guinaifen honkai star rail

Nghệ sĩ tạm trú ở Xianzhou Luofu, hoặc có thể nói là, nghệ nhân đường phố. Sau khi cơm no ba bữa, sẽ theo đuổi cuộc sống mới của mình ở Luofu.

Cách Build Guinaifen Tốt Nhất

Build Guinaifen DoT DPS Phụ

Nón Ánh Sáng Tốt Nhất

1

Chúc Ngủ Ngon

Mỗi khi kẻ địch nhận phải 1 Hiệu Ứng Xấu, thì sát thương người trang bị gây ra cho kẻ đó sẽ tăng 12/15/18/21/24%, tối đa cộng dồn 3 lần. Hiệu ứng này cũng có hiệu lực với sát thương duy trì.

chúc ngủ ngon - nón ánh sáng honkai star rail
Chúc Ngủ Ngon
2

Chỉ Cần Chờ Đợi

Sát thương người trang bị gây ra tăng 24/28/32/36/40%. Sau mỗi lần người trang bị thi triển tấn công, tốc độ tăng 4.8/5.6/6.4/7.2/8%, tối đa cộng dồn 3 tầng. Khi người trang bị đánh trúng kẻ địch, nếu mục tiêu này không ở trạng thái Xói Mòn sẽ có 100% xác suất cơ bản khiến kẻ đó rơi vào trạng thái Xói Mòn. Khi kẻ địch đã ở trạng thái này sẽ được xem là rơi vào Sốc Điện. Ở trạng thái Xói Mòn, kẻ địch mỗi khi bắt đầu hiệp sẽ chịu Sát Thương Lôi Duy Trì bằng 60/70/80/90/100% Tấn Công của người trang bị, duy trì 1 hiệp.

chỉ cần chờ đợi - nón ánh sáng honkai star rail
Chỉ Cần Chờ Đợi
3

Cơn Mưa Tầm Tã

Tăng 24/28/32/36/40% Chính Xác Hiệu Ứng của người trang bị. Khi người trang bị gây sát thương cho kẻ địch đang có 3 Hiệu Ứng Xấu hoặc hơn, thì Tỷ Lệ Bạo Kích sẽ tăng 12/14/16/18/20%. Sau khi người trang bị thi triển Tấn Công Thường, Chiến Kỹ, Tuyệt Kỹ sẽ có 100% xác suất cơ bản thi triển Mã Aether lên 1 mục tiêu bị tấn công ngẫu nhiên chưa có Mã Aether. Sát thương phải chịu mà mục tiêu có Mã Aether tăng 12/14/16/18/20%, duy trì 1 hiệp.

cơn mưa tầm tã - nón ánh sáng honkai star rail
Cơn Mưa Tầm Tã
4

Tầm Mắt Của Con Mồi

Tăng 20/25/30/35/40% Chính Xác Hiệu Ứng cho người trang bị, đồng thời sát thương duy trì gây ra sẽ tăng 24/30/36/42/48%.

tầm mắt của con mồi - nón ánh sáng honkai star rail
Tầm Mắt Của Con Mồi
5

Một Mình Chữa Trị

Tăng 20%/25%/30%/35%/40% Tấn Công Kích Phá của người trang bị. Khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ, sẽ khiến Sát Thương Duy Trì của người trang bị gây ra tăng 24%/30%/36%/42%/48%, duy trì 2 hiệp. Khi kẻ địch rơi vào hiệu ứng Sát Thương Duy Trì mà người thi triển bị tiêu diệt, người trang bị hồi phục 4/5/6/7/8 năng lượng.

một mình chữa trị - nón ánh sáng
Một Mình Chữa Trị
6

Ký Hiệu Kéo Dài

Tăng 16/20/24/28/32% Tấn Công Kích Phá của người trang bị, sát thương gây ra cho địch ở trạng thái Sốc Điện hoặc Bào Mòn tăng 16/20/24/28/32%, hiệu ứng này cũng có hiệu lực với sát thương duy trì.

ký hiệu kéo dài - nón ánh sáng honkai star rail
Ký Hiệu Kéo Dài

Di Vật và Phụ Kiện Vị Điện Tốt Nhất

Thợ Rèn Lửa Dung Nham

2 món: Tăng Sát Thương Hỏa 10%.

4 món: Khiến sát thương Chiến Kỹ của người trang bị tăng 12%, đồng thời tăng 12% Sát Thương Hỏa của lần tấn công kế tiếp sau khi thi triển Tuyệt Kỹ.
thợ rèn lửa dung nham
2 món
Thợ Rèn Lửa Dung Nham

Thiện Xạ Bông Lúa

2 món: Tăng Tấn Công 10%.

4 món: Tăng 6% tốc độ của người trang bị, sát thương gây ra khi Tấn Công Thường tăng 10%.

thiện xạ bông lúa
2 món
Thiện Xạ Bông Lúa

Công Ty Kinh Doanh Liên Ngân Hà

2 món: Tăng 10% Chính Xác Hiệu Ứng của người trang bị. Đồng thời tăng Tấn Công bằng 25% Chính Xác Hiệu Ứng hiện tại của người trang bị, tối đa tăng 25%.

công ty kinh doanh liên ngân hà
Công Ty Kinh Doanh Liên Ngân Hà

Chỉ Số Chính

thân Thân: Chính Xác Hiệu Ứng% / Tấn Công%

chân Chân: Tốc Độ / Tấn Công%

quả cầu vị điện Quả Cầu Vị Điện: Tăng ST Hoả%

dây liên kết Dây Liên Kết: Hiệu Suất Hồi Năng Lượng% / Tấn Công%

Chỉ Số Phụ

Chính Xác Hiệu Ứng% / Tốc Độ / Tấn Công% / Tấn Công Kích Phá

Về phần Di Vật cho Guinaifen thì ta sẽ kết hợp Thợ Rèn Lửa Dung Nham với Thiện Xạ Bông Lúa vì DMG Thiêu Đốt của cô ấy tăng theo chỉ số Tấn Công.

Guinaifen cần ít nhất 67% Chính Xác Hiệu Ứng, để có thể liên tục gây sát thương DoT lên kẻ thù 1 cách đều đặn và cô ấy cũng cần thêm chỉ số Hiệu Suất Hồi Năng Lượng để có thể sử dụng Tuyệt Kỹ thường xuyên.

Cách Build Đội Hình Guinaifen

Đội Hình Guinaifen F2P (Free to Play)

DPS Phụ

nhân vật guinaifen
Guinaifen

DPS Chính

serval honkai star rail
Serval

Hỗ Trợ

asta
Asta

Hồi Máu

natasha honkai star rail
Natasha

Đội Hình Guinaifen DoT - Thiêu Đốt

DPS Phụ

nhân vật guinaifen
Guinaifen

DPS Chính

kafka honkai star rail
Kafka

Hỗ Trợ

tingyun honkai star rail
Tingyun

Hỗ Trợ

luocha honkai star rail
Luocha

Xếp Hạng Di Vật và Phụ Kiện Vị Điện cho Guinaifen

Xếp Hạng Di Vật Guinaifen

1
thợ rèn lửa dung nham
Thợ Rèn Lửa Dung Nham x2
thiện xạ bông lúa
Thiện Xạ Bông Lúa x2

Sự kết hợp của 2 bộ di vật này là tốt nhất cho Guinaifen vì nó tăng Sát Thương tổng thể của cô ấy thông qua chỉ số Tấn Công

2
thợ rèn lửa dung nham
Thợ Rèn Lửa Dung Nham x2
tín sứ du ngoạn không gian hacker - di vật honkai star rail
Tín Sứ Du Ngoạn Không Gian Hacker x2

Lựa chọn thứ 2 là sự kết hợp thay thế nếu bạn muốn Guinaifen hành động sớm hơn.

Xếp Hạng Phụ Kiện Vị Điện Guinaifen

1
công ty kinh doanh liên ngân hà
Công Ty Kinh Doanh Liên Ngân Hà

Công Ty Kinh Doanh Liên Ngân Hà là phụ kiện vi điện tốt nhất của Guinaifen vì cô ấy cần Chính Xác Hiệu Ứng% và Tấn Công để gây ra sát thương DoT Hoả

2
trạm phong ấn không gian
Trạm Phong Ấn Không Gian

Trạm Phong Ấn Không Gian là phụ kiện vị điện thay thế tốt vì nó có thể tăng Tấn Công của Guinaifen. Cô ấy phải có ít nhất 120 tốc độ để Phụ Kiện Vị Điện kích hoạt hiệu ứng.

Kỹ Năng Guinaifen

tấn công thường guinaifen
Bổ Đầu Hò Reo

Đánh Đơn

Gây Sát Thương Hỏa cho 1 kẻ địch chỉ định.

Vết Tích Guinaifen

Tổng Chỉ Số:

Tăng ST Hoả +22.4%

Tấn Công Kích Phá +24%

Chính Xác Hiệu Ứng +10%

vết tích guinaifen bậc 2
Bậc 2

Trèo Sào

Tấn công thường có 80% xác suất cơ bản khiến kẻ địch rơi vào trạng thái Thiêu Đốt giống như Chiến Kỹ.

vết tích guinaifen bậc 4
Bậc 4

Nhảy Vòng

Khi vào trận, hành động của Guinaifen sẽ ưu tiên 25%.
vết tích guinaifen bậc 6
Bậc 6

Đi Bộ Trên Dao

Sát thương gây cho kẻ địch rơi vào trạng thái Thiêu Đốt tăng 20%.

Tinh Hồn Guinaifen

tinh hồn guinaifen 1
Tinh Hồn 1

Trồng Cây Chuối Ăn Mì

Khi thi triển Chiến Kỹ, có 100% xác suất cơ bản khiến kháng hiệu ứng của kẻ địch bị tấn công giảm 10%, duy trì 2 hiệp.
tinh hồn guinaifen 2
Tinh Hồn 2

Vừa Đánh Răng Vừa Huýt Sáo

Khi kẻ địch đang ở trạng thái Thiêu Đốt, tấn công thường và Chiến Kỹ của Guinaifen sẽ tăng 40% Bội Số Sát Thương Thiêu Đốt gây ra cho kẻ địch đó.
tinh hồn guinaifen 3
Tinh Hồn 3

Đập Đá Trên Ngực

Cấp Chiến Kỹ +2, tối đa không quá cấp 15, Cấp Tấn Công Thường +1, tối đa không quá cấp 10.
tinh hồn guinaifen 4
Tinh Hồn 4

Yết Hầu Chặn Giáo

Mỗi khi trạng thái Thiêu Đốt do Guinaifen thi triển gây sát thương, Guinaifen sẽ hồi 2 năng lượng.
tinh hồn guinaifen 5
Tinh Hồn 5

Nuốt Chửng Trường Kiếm

Cấp Tuyệt Kỹ +2, tối đa không quá cấp 15, Cấp Thiên Phú +2, tối đa không quá cấp 15.
tinh hồn guinaifen 6
Tinh Hồn 6

Tay Không Bắt Đạn

Giúp số tầng cộng dồn của “Nuốt Lửa” tăng 1 tầng.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Guinaifen

Cấp 20→30

điểm tín dụng
3.200

Điểm Tín Dụng

linh kiện cơ khí nhân tạo
4

Linh Kiện Cơ Khí Nhân Tạo

Cấp 30→40

điểm tín dụng
6.400

Điểm Tín Dụng

linh kiện cơ khí nhân tạo
8

Linh Kiện Cơ Khí Nhân Tạo

Cấp 40→50

điểm tín dụng
12.800

Điểm Tín Dụng

bánh xe nhân tạo
5

Bánh Xe Nhân Tạo

lưỡi kiếm quá nhiệt
2

Lưỡi Kiếm Quá Nhiệt

Cấp 50→60

điểm tín dụng
32.000

Điểm Tín Dụng

bánh xe nhân tạo
8

Bánh Xe Nhân Tạo

lưỡi kiếm quá nhiệt
5

Lưỡi Kiếm Quá Nhiệt

Cấp 60→70

điểm tín dụng
64.000

Điểm Tín Dụng

trái tim nhân tạo
5

Trái Tim Nhân Tạo

lưỡi kiếm quá nhiệt
15

Lưỡi Kiếm Quá Nhiệt

Cấp 70→80

điểm tín dụng
128.000

Điểm Tín Dụng

trái tim nhân tạo
7

Trái Tim Nhân Tạo

lưỡi kiếm quá nhiệt
28

Lưỡi Kiếm Quá Nhiệt

Tổng Số

điểm tín dụng
246.400
linh kiện cơ khí nhân tạo
12
bánh xe nhân tạo
13
trái tim nhân tạo
12
lưỡi kiếm quá nhiệt
50

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Vết Tích Guinaifen

Điểm Tín Dụng

điểm tín dụng
2.4M

Ánh Đen U Tối

ánh đen u tối
12

Ánh Đen Hư Không

ánh đen hư không
54

Ánh Đen Trầm Luân

ánh đen trầm luân
105

Linh Kiện Cơ Khí Nhân Tạo

linh kiện cơ khí nhân tạo
28

Bánh Xe Nhân Tạo

bánh xe nhân tạo
42

Trái Tim Nhân Tạo

trái tim nhân tạo
42

Oán Hận Vô Tận

oán hận vô hạn - nguyên liệu vết tích
12

Dấu Chân Vận Mệnh

dấu chân vận mệnh
5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *