Search
Close this search box.
nhà khai phá hoà hợp

Nhà Khai Phá (Hoà Hợp)

5 sao
Số Ảo
Số Ảo
hào hợp
Hoà Hợp

Cách Build Nhà Khai Phá - Hoà Hợp Tốt Nhất

Build Hỗ Trợ Kích Phá

Nón Ánh Sáng Tốt Nhất

1

Tôi Trong Gương Ngày Ấy

Khiến Tấn Công Kích Phá của người trang bị tăng 60/70/80/90/100%. Sau khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ, sẽ khiến sát thương của toàn bộ phe ta tăng 24/28/32/36/40%, duy trì 3 hiệp, hơn nữa nếu Tấn Công Kích Phá của người trang bị lớn hơn hoặc bằng 150%, sẽ hồi 1 điểm Chiến Kỹ.
Khi bắt đầu mỗi đợt, toàn bộ phe ta sẽ hồi ngay 10/12.5/15/17.5/20 Năng Lượng, kỹ năng cùng loại sẽ không thể cộng dồn.

tôi trong gương ngày ấy
Tôi Trong Gương Ngày Ấy
2

Dáng Hình Trong Ký Ức

Khiến Tấn Công Kích Phá của người trang bị tăng 28/35/42/49/56%. Sau khi người trang bị tấn công sẽ hồi thêm 4/5/6/7/8 điểm Năng Lượng, hiệu ứng này không thể kích hoạt trùng lặp trong 1 hiệp.

dáng hình trong ký ức honkai star rail
Dáng Hình Trong Ký Ức
3

Cuộc Chiến Chưa Nguôi

Tăng 10/12/14/16/18% hiệu suất hồi Năng Lượng của người trang bị, đồng thời hồi 1 điểm Chiến Kỹ cho mục tiêu đang thi triển Tuyệt Kỹ của phe ta. Mỗi khi thi triển 2 lần Tuyệt Kỹ sẽ kích hoạt hiệu ứng này 1 lần. Sau khi người trang bị thi triển Chiến Kỹ sẽ khiến sát thương gây ra bởi mục tiêu khác của phe ta trong hành động tiếp theo tăng 30/5/40/45/50%, duy trì 1 hiệp.

cuộc chiến chưa nguôi - nón ánh sáng honkai star rail
Cuộc Chiến Chưa Nguôi
4

Múa! Múa! Múa!

Sau khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ, toàn phe ta sẽ ưu tiên hành động 16/18/20/22/24%.

múa múa múa - nón ánh sáng honkai star rail
Múa! Múa! Múa!
5

Luân Hồi

Sau khi người trang bị tấn công hoặc bị tấn công sẽ hồi thêm 4/5/6/7/8 điểm Năng Lượng, hiệu ứng này không thể kích hoạt trùng lặp trong 1 hiệp.

luân hồi - nón ánh sáng honkai star rail
Luân Hồi
6

Điểm Hẹn Hành Tinh

Sau khi vào chiến đấu, khi mục tiêu phe ta gây sát thương cùng thuộc tính với người trang bị, sẽ khiến sát thương gây ra tăng 12/15/18/21/24%.

điểm hẹn hành tinh - nón ánh sáng honkai star rail
Điểm Hẹn Hành Tinh

Di Vật và Phụ Kiện Vị Điện Tốt Nhất

Thợ Đồng Hồ, Bậc Thầy Máy Móc

2 món: Tấn Công Kích Phá tăng 16%.
4 món: Khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ lên mục tiêu phe ta, Tấn Công Kích Phá toàn phe ta tăng 30%, duy trì 2 hiệp, hiệu ứng này không thể cộng dồn.

Thợ Đồng Hồ, Bậc Thầy Máy Móc
Thợ Đồng Hồ, Bậc Thầy Máy Móc

Talia - Vương Quốc Trộm Cướp

2 món: Tăng 16% Tấn Công Kích Phá của người trang bị. Khi tốc độ của người trang bị từ 145 trở lên, Tấn Công Kích Phá tăng thêm 20%.

talia vương quốc trộm cướp
Talia - Vương Quốc Trộm Cướp

Chỉ Số Chính

thân Thân: Phòng Thủ% hoặc HP%

chân Chân: Tốc Độ

quả cầu vị điện Quả Cầu Vị Điện: Phòng Thủ% hoặc HP%

dây liên kết Dây Liên Kết: Tấn Công Kích Phá / Hiệu Xuất Hồi Năng Lượng

Chỉ Số Phụ

Tấn Công Kích Phá / Tốc Độ / Kháng hiệu Ứng / HP%

Bạn nên build Nhà Khai Phá – Hoà Hợp với nhiều chỉ số Tấn Công Kích Phá vì phần lớn Sát Thương của nhân vật này đến từ việc tấn công phá vỡ điểm yếu của kẻ thù.

Chỉ số này trở nên tuyệt vời khi Nhà Khai Phá Hoà Hợp đạt được Tinh Hồn 4, nhân vật này sẽ tăng ST Kích Phá cả đội của bạn dựa trên chỉ số Tấn Công Kích Phá của chính nhân vật này. Càng nhiều chỉ số Kích Phá thì buff cho đồng đội càng mạnh.

Điều quan trọng nữa trong cách build này là bạn phải có ít nhất 145 tốc độ để kích hoạt hiệu ứng từ bộ Talia – Vương Quốc Trộm Cướp.

Chỉ Số Tốt Nghiệp Đề Xuất

Tốc Độ

145 nếu dùng bộ Talia

Tốc Độ

134 với bộ khác

Cách Build Đội Hình Nhà Khai Phá - Hoà Hợp

Đội Hình Nhà Khai Phá - Hoà Hợp F2P (Free to Play)

Hỗ Trợ

nhà khai phá hoà hợp
Main Hoà Hợp

DPS Chính

Dan Heng Honkai Star Rail
Dan Heng

Hỗ Trợ

asta
Asta

Hỗ Trợ

nhân vật lynx honkai star rail
Lynx

Đội Hình Nhà Khai Phá (Hoà Hợp) Kích Phá

Hỗ Trợ

nhà khai phá hoà hợp
Main Hoà Hợp

DPS Chính

nhân vật xueyi
Xueyi

Hỗ Trợ

nhân vật ruan mei
Ruan Mei

Hỗ Trợ

nhân vật Gallagher
Gallagher

Đội Hình Mono Số Ảo

Hỗ Trợ

nhà khai phá hoà hợp
Main Hoà Hợp

DPS Chính

nhân vật dr. ratio
Dr. Ratio

Hỗ Trợ

sói bạc (Silver Wolf) honkai star rail
Sói Bạc

Hỗ Trợ

nhân vật aventurine
Aventurine

Xếp Hạng Di Vật và Phụ Kiện Vị Điện cho Nhà Khai Phá - Hoà Hợp

Xếp Hạng Di Vật

1
Thợ Đồng Hồ, Bậc Thầy Máy Móc
Thợ Đồng Hồ, Bậc Thầy Máy Móc x4

Di Vật tốt nhất cho nhà khai phá Hoà Hợp vì nó cung cấp rất nhiều chỉ số Kích Phá và có thể buff Tấn Công Kích Phá cho đồng đội.

2
kẻ cướp vệt sao băng
Kẻ Cướp Vệt Sao Băng x4

Sử dụng bộ này nếu ai đó trong đội của bạn đã sử dụng bộ Thợ Đồng Hồ.

3
Thợ Đồng Hồ, Bậc Thầy Máy Móc
Thợ Đồng Hồ, Bậc Thầy Máy Móc x2
kẻ cướp vệt sao băng
Kẻ Cướp Vệt Sao Băng x2

Sử dụng bộ mix này nếu 2 món lẻ của bạn có chỉ số tốt vượt bậc và trong khi đó bạn lại muốn tăng 32% Sát Thương Kích Phá 1 lúc.

Xếp Hạng Phụ Kiện Vị Điện

1
talia vương quốc trộm cướp
Talia - Vương Quốc Trộm Cướp

Bộ này có giúp tăng ST Kích Phá. Hiệu ứng này cũng được nâng cao nếu Nhà Khai Phá Hoà Hợp có ít nhất 145 Tốc Độ.

2
penacony, vùng đất của những giấc mơ
Penacony, Vùng Đất Của Những Giấc Mơ

Bộ này giúp tăng Hiệu Suất Hồi Năng Lượng cho Nhà Khai Phá Hoà Hợp. Bộ này sử dụng tốt nhất khi trong đội hình của bạn có DPS Chính Số Ảo.

Kỹ Năng Nhà Khai Phá - Hoà Hợp

Ưu tiên nâng cấp kỹ năng

tuyệt kỹ nhà khai phá hoà hợp - icon
Tuyệt Kỹ

 
thiên phú nhà khai phá hoà hợp - icon
Thiên Phú

 
chiến kỹ nhà khai phá hoà hợp - icon
Chiến Kỹ

 
Tấn công thường nhà khai phá hoà hợp - icon
Đánh Thường

 

Nghi Thức Điệu Swing | Đánh Đơn

Gây Sát Thương Số Ảo cho 1 kẻ địch chỉ định tương đương 50% Tấn Công của Nhà Khai Phá.

Vết Tích Nhà Khai Phá - Hoà Hợp

Tổng Chỉ Số:

ST Số Ảo +14.4%

Tấn Công Kích Phá +37.3%

Kháng Hiệu Ứng +10%

vết tích bậc 2 nhà khai phá hoà hợp - icon
Bậc 2

Bảo Vệ Tôi Khiêu Vũ

Khi số lượng kẻ địch trong trận bằng từ 5/4/3/2/1, Siêu Sát Thương Phá Vỡ do hiệu ứng Bạn Nhảy kích hoạt sẽ tăng 20/30/40/50/60%.

vết tích bậc 4 nhà khai phá hoà hợp - icon
Bậc 4

Cuốn Theo Dòng Chảy

Khi thi triển Chiến Kỹ, điểm Giảm Sức Bền của sát thương lần đầu tiên sẽ tăng thêm 100%.

vết tích bậc 6 nhà khai phá hoà hợp - icon
Bậc 6

Chiếc Mũ Nhà Hát

Sau khi mục tiêu phe ta gây Phá Vỡ Điểm Yếu sẽ khiến kẻ địch Trì Hoãn Hành Động thêm 30%.

Tinh Hồn Nhà Khai Phá - Hoà Hợp

tinh hồn nhà khai phá hoà hợp 1
Tinh Hồn 1

Ghế Khán Giả VIP Nhất Của Bạn

Sau khi thi triển Chiến Kỹ lần đầu tiên sẽ hồi ngay 1 điểm Chiến Kỹ.

tinh hồn nhà khai phá hoà hợp 2
Tinh Hồn 2

Bước Chân Cầu Vồng Vượt Ngục

Khi trận đấu bắt đầu, hiệu suất hồi Năng Lượng của Nhà Khai Phá tăng 25%, duy trì 3 hiệp.

tinh hồn nhà khai phá hoà hợp 3
Tinh Hồn 3

Viện Điều Dưỡng Của Dấu Lặng

Cấp Chiến Kỹ +2, tối đa không quá cấp 15; Cấp Thiên Phú +2, tối đa không quá cấp 15.

tinh hồn nhà khai phá hoà hợp 4
Tinh Hồn 4

Vương Miện Bảo Vệ Chim Bồ Câu

Khi Nhà Khai Phá trong trận, tăng Tấn Công Kích Phá của đồng đội ngoại trừ bản thân, mức tăng bằng 15% Tấn Công Kích Phá của Nhà Khai Phá.

tinh hồn nhà khai phá hoà hợp 5
Tinh Hồn 5

Bài Thơ Che Giấu Nhịp Điệu Cổ

Cấp Tuyệt Kỹ +2, tối đa không quá cấp 15; Cấp Tấn Công Thường +1, tối đa không quá cấp 10.

tinh hồn nhà khai phá hoà hợp 6
Tinh Hồn 6

Ngày Mai, Nghỉ Ngơi Trong Ánh Đèn Sân Khấu

Số lần sát thương thêm của Chiến Kỹ tăng 2 lần.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Nhà Khai Phá - Hoà Hợp

Cấp 20→30

điểm tín dụng
3.200

Điểm Tín Dụng

bản năng tranh đoạt
4

Bản Năng Tranh Đoạt

Cấp 30→40

điểm tín dụng
6.400

Điểm Tín Dụng

bản năng tranh đoạt
8

Bản Năng Tranh Đoạt

Cấp 40→50

điểm tín dụng
12.800

Điểm Tín Dụng

dã tâm xuyên tạc
5

Dã Tâm Xuyên Tạc

sinh thái sâu xa
2
Sinh Thái Sâu Xa

Cấp 50→60

điểm tín dụng
32.000

Điểm Tín Dụng

dã tâm xuyên tạc
8

Dã Tâm Xuyên Tạc

sinh thái sâu xa
5
Sinh Thái Sâu Xa

Cấp 60→70

điểm tín dụng
64.000

Điểm Tín Dụng

ý chí giẫm đạp
5

Ý Chí Giẫm Đạp

sinh thái sâu xa
15
Sinh Thái Sâu Xa

Cấp 70→80

điểm tín dụng
128.000

Điểm Tín Dụng

ý chí giẫm đạp
7

Ý Chí Giẫm Đạp

sinh thái sâu xa
28
Sinh Thái Sâu Xa

Tổng Số

Điểm Tín Dụng

điểm tín dụng
246.400

Bản Năng Tranh Đoạt

bản năng tranh đoạt
12

Dã Tâm Xuyên Tạc

dã tâm xuyên tạc
13

Ý Chí Giẫm Đạp

ý chí giẫm đạp
12

Sinh Thái Sâu Xa

sinh thái sâu xa
50

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Vết Tích Nhà Khai Phá - Hoà Hợp

Điểm Tín Dụng

điểm tín dụng
2.4M

Nốt Nhạc Đám Mây

nốt nhạc đám mây
12

Ô Nhịp Thiên Không

ô nhịp thiên không
54

Chương Nhạc Ngoài Bầu Trời

chương nhạc ngoài bầu trời
105

Bản Năng Tranh Đoạt

bản năng tranh đoạt
28

Dã Tâm Xuyên Tạc

dã tâm xuyên tạc
42

Ý Chí Giẫm Đạp

ý chí giẫm đạp
42

Tai Hoạ Ám Ảnh Trên Hành Tinh Sâu

tai hoạ ám ảnh trên hành tinh sâu
12

Dấu Chân Vận Mệnh

dấu chân vận mệnh
5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *