Search
Close this search box.
Balde Honkai Star Rail

Blade

5 sao
Phong
Phong
huỷ diệt
Huỷ Diệt

Thông Tin Nhân Vật Blade

Tên

Blade

Phe Phái

Thợ Săn Stellaron

Vận Mệnh

Hủy Diệt

Thuộc Tính

Phong

Tiếng Anh

Daman Mills

Tiếng Nhật

Miki Shinichiro (三木 眞一郎)

Tiếng Trung

Liu Yijia (刘以嘉)

Tiếng Hàn

Kwak Yoon-sang (곽윤상)

Mô Tả

Thành viên của Thợ Săn Stellaron, một kiếm khách từ bỏ thân mình, trở thành lưỡi kiếm sắc nhọn. Trung thành với “Nô Lệ Của Số Phận”, sở hữu năng lực tự chữa lành đáng sợ.

Cách Build Blade Tốt Nhất

Build Blade DPS

Nón Ánh Sáng Tốt Nhất

1

Bến Bờ Xa Diệu Vợi

Khiến Tỷ Lệ Bạo Kích của người trang bị tăng 18/21/24/27/30%, Giới Hạn HP tăng 18/21/24/27/30%. Sau khi người trang bị chịu tấn công hoặc tiêu hao HP của bản thân, sát thương gây ra sẽ tăng 24/28/32/36/40%, hiệu ứng này sẽ giải trừ sau khi người trang bị thực hiện tấn công.

bến bờ xa diệu vợi - nón ánh sáng
Bến Bờ Xa Diệu Vợi
2

Lời Thế Bí Mật

Tăng 20/25/30/35/40% sát thương người trang bị gây ra, đồng thời tăng 20/25/30/35/40% sát thương gây ra cho kẻ địch có phần trăm HP hiện tại cao hơn phần trăm HP hiện tại của người trang bị.

lời thề bí mật - nón ánh sáng honkai star rail
Lời Thề Bí Mật
3

Vật Không Thể Thay Thế

Tăng 20/25/30/35/40% Tấn Công của người trang bị. Sau khi người trang bị tiêu diệt kẻ địch hoặc bị tấn công sẽ hồi ngay HP bằng 6/7.5/9/10.5/12% Tấn Công của người trang bị, đồng thời sát thương gây ra tăng 20/25/30/35/40%, duy trì đến hết hiệp sau của bản thân. Hiệu ứng này không thể cộng dồn, mỗi hiệp chỉ kích hoạt 1 lần.

vật không thể thay thế - nón ánh sáng honkai star rail
Vật Không Thể Thay Thế
4

Sự Sụp Đổ Của Aeon

Khi người trang bị tấn công, sẽ tăng 8/10/12/14/16% Tấn Công của người trang bị trong trận hiện tại, hiệu ứng này tối đa cộng dồn 4 tầng. Sau khi người trang bị phá vỡ điểm yếu của kẻ địch, sát thương gây ra tăng 12/15/18/21/24%, duy trì 2 hiệp.

sự sụp đổ của aeon - nón ánh sáng honkai star rail
Sự Sụp Đổ Của Aeon
5

Không Nơi Ẩn Náu

Tăng 24/30/36/42/48% Tấn Công của người trang bị. Khi người trang bị tiêu diệt kẻ địch sẽ hồi một lượng HP bằng 12/15/18/21/24% Tấn Công của bản thân.

không nơi ẩn náu - nón ánh sáng honkai star rail
Không Nơi Ẩn Náu
6

Dưới Bầu Trời Xanh

Khiến Tấn Công của người trang bị tăng 16/20/24/28/32%, sau khi người trang bị tiêu diệt kẻ địch, Tỷ Lệ Bạo Kích tăng 12/15/18/21/24%, duy trì 3 hiệp.

dưới bầu trời xanh - nón ánh sáng honkai star rail
Dưới Bầu Trời Xanh

Di Vật và Phụ Kiện Vị Điện Tốt Nhất

Môn Đồ Trường Thọ

2 món: Tăng Giới Hạn HP 12%.
4 món: Sau khi người trang bị chịu tấn công hoặc bị mục tiêu phe ta tiêu hao HP, Tỷ Lệ Bạo Kích tăng 8%, duy trì 2 hiệp. Hiệu ứng này tối đa cộng dồn 2 tầng.

môn đồ trường thọ - di vật honkai star rail
Môn Đồ Trường Thọ

Salsotto Dừng Xoay

2 món: Tăng 8% tỷ lệ Bạo Kích của người trang bị. Khi tỷ lệ Bạo Kích của người đó từ 50% trở lên, sẽ tăng 15% sát thương mà người đó gây ra khi thi triển Tuyệt Kỹ và Đòn Đánh Theo Sau

salsotto dừng xoay
Salsotto Dừng Xoay

Chỉ Số Chính

thân Thân: ST Bạo Kích

chân Chân: Tốc Độ

quả cầu vị điện Quả Cầu Vị Điện: Tăng ST Phong

dây liên kết Dây Liên Kết: HP%

Chỉ Số Phụ

HP% / ST Bạo Kích / Tốc Độ / Tỷ Lệ Bạo Kích

Cách Build Blade này tập trung vào việc tăng HP% và Sát Thương Bạo kích của Blade để tận dụng tối đa khả năng và Vết Tích của anh ấy.

Sát thương của Blade phụ thuộc vào chỉ số HP%, vì vậy hãy cố gắng lấy chỉ số HP% khi bạn có thể.

Với cách Build này, Blade sẽ tích lũy được rất nhiều Tỷ Lệ Bạo Kích từ Vết Tích của mình, vì vậy bạn nên lấy chỉ số Sát Thương Bạo Kích ở mảnh di vật Thân.

Tại Sao nên dùng Salsotto Dừng Xoay thay cho Đấu Trường Ngôi Sao.

  1. Tận dụng được hết sức mạnh của Blade chính là Đòn Đánh Theo Sau gây Sát Thương AoE.
  2. Được hưởng lợi thế khi kích hoạt Tinh Hồn 1 và 6.
  3. Blade dễ dàng đạt được 50% Tỷ Lệ Bạo Kích để kích hoạt hiệu ứng của bộ này.

Cách Build Đội Hình Blade

Đội Hình Blade F2P (Free to Play)

DPS Chính

Balde Honkai Star Rail
Blade

DPS Phụ

Dan Heng Honkai Star Rail
Dan Heng

Hỗ Trợ

pela honkai star rail
Pela

Hồi Phục

natasha honkai star rail
Natasha

Đội Hình Blade F2P này sẽ tập trung vào việc giữ cho Blade sống sót và tăng cường sức mạnh cho anh ta thông qua các kỹ năng hỗ trợ của đồng đội. Bạn có thể thay thế Pela bằng Asta nếu muốn dùng Dan Heng làm DPS Chính

Đội Hình Blade Hypercarry

DPS Chính

Balde Honkai Star Rail
Blade

DPS Phụ

sói bạc (Silver Wolf) honkai star rail
Sói Bạc

Hỗ Trợ

bronya honkai star rail
Bronya

Hồi Phục

luocha honkai star rail
Luocha

Đội hình Blade này tập trung vào việc nâng cao khả năng của Blade để anh ta có thể trở thành Hypercarry của nhóm. 

Sói Bạc trong đội hình này sẽ áp dụng Debuff lên kẻ thù, gắn điểm yếu, trong khi Bronya tập trung vào việc Buff hết tất cả những gì cô ấy có cho Blade.

Luocha là một nhân vật hồi máu tuyệt vời ở trong đội hình này và bắt buộc phải có (có thể nói Luocha là nhân vật tốt nhất trong đội hình của Blade), vì Blade sẽ tự gây cho chính mình để tăng sức mạnh nên anh ta cần 1 nhân vật hồi máu trong đội. Bạn có thể thay thế Luocha bằng Bailu hoặc bất cứ nhân vật hồi máu nào khác.

Đội Hình Blade DPS Phụ

DPS Phụ

Balde Honkai Star Rail
Blade

DPS Chính

yanqing honkai star rail
Yanqing

Hỗ Trợ

pela honkai star rail
Pela

Hồi Phục

luocha honkai star rail
Luocha

Blade gần như là một nhân vật gây sát thương duy trì chuyên về sát thương AoE, anh ta có thể được kết hợp với một nhân vật gây sát thương đơn mục tiêu

Kỹ Năng Blade

Ưu tiên nâng cấp kỹ năng Blade

tấn công thường Blade
Đánh Thường

 
Chiến Kỹ Blade
Chiến Kỹ

 
Tuyệt Kỹ Blade
Tuyệt Kỹ

 
Thiên Phú Blade
Thiên Phú
tấn công thường - kiếm vỡ nát
Kiếm Vỡ Nát

Đánh Đơn

Gây Sát Thương Phong lên 1 kẻ địch.


tấn công thường - rừng kiếm
Rừng Kiếm

Khuếch Tán

Blade tiêu hao HP của bản thân, gây Sát Thương Phong cho 1 kẻ địch và mục tiêu lân cận dựa trên Tấn Công và Giới Hạn HP của Blade. Nếu HP hiện tại không đủ, khi thi triển Rừng Kiếm, HP hiện tại của Blade sẽ giảm còn 1. Rừng Kiếm không thể hồi điểm Chiến Kỹ.

Vết Tích Blade

Tổng Chỉ Số:

Tăng Tỷ Lệ Bạo Kích +12%

Kháng Hiệu Ứng +10%

HP +28%

bậc thầy xạ thủ

Tuổi Thọ Vô Tận

Đột Phá 2

Khi Phần Trăm HP hiện tại của Blade nhỏ hơn hoặc bằng 50% Giới Hạn HP, lượng hồi phục khi được trị liệu tăng 20%.

thảm hoạ huỷ diệt

Thảm Hoạ Huỷ Diệt

Đột Phá 4

Tăng 20% sát thương gây ra bởi Đòn Đánh Theo Sau của Thiên Phú.
cái chết không hồi kết

Cái Chết Không Hồi Kết

Đột Phá 6

Sau khi thi triển Rừng Kiếm, nếu đánh trúng kẻ địch ở trạng thái Phá Vỡ Điểm Yếu, Blade sẽ hồi HP bằng 5% Giới Hạn HP của bản thân +100

Tinh Hồn Blade

Tinh Hồn tốt nhất của Balde

mộng xưa vỡ nát
Tinh Hồn 2

 
Tinh Hồn 1
Tinh Hồn 1

 
hường tuyền rẽ lối
Tinh Hồn 4

 
mạng còn hồn tan
Tinh Hồn 6
Tinh Hồn 1
Tinh Hồn 1

Lưỡi Kiếm Tối Thượng, Địa Ngục Biến Tướng

Tăng thêm sát thương Tuyệt Kỹ gây ra cho 1 kẻ địch chỉ định, giá trị tăng bằng 150% HP đã mất của Blade được tích lũy trong trận này.
HP mất đi trong trận này tối đa không vượt quá 90% Giới Hạn HP của Blade, sau khi thi triển Tuyệt Kỹ sẽ xóa và tích lũy lại từ đầu.

mộng xưa vỡ nát
Tinh Hồn 2

Mộng Xưa Tản Mác, Ân Hận Khôn Cùng

Khi Blade ở trạng thái Địa Ngục Biến, Tỷ Lệ Bạo Kích tăng 15%.
luyện thép đen
Tinh Hồn 3

Luyện Thép Đen, Tôi Quang Hàn

Cấp Tuyệt Kỹ +2, tối đa không quá cấp 15; Cấp Thiên Phú +2, tối đa không quá cấp 15.
hường tuyền rẽ lối
Tinh Hồn 4

Hoàng Tuyền Rẽ Lối, Hài Cốt Hồi Sinh

Khi phần trăm HP hiện tại từ lớn hơn 50% giảm còn nhỏ hơn hoặc bằng 50%, thì Giới Hạn HP tăng 20%, hiệu ứng này tối đa cộng dồn 2 tầng.
thập vương xử tử
Tinh Hồn 5

Thập Vương Xử Tử, Soi Chiếu Nghiệp Chướng

Cấp Chiến Kỹ +2, tối đa không quá cấp 15; Cấp Tấn Công Thường +1, tối đa không quá cấp 10.
mạng còn hồn tan
Tinh Hồn 6

Mạng Còn Hồn Tan, Tái Sinh Xác Rỗng

Giới hạn số tầng nạp năng lượng giảm đến tầng 4. Tăng thêm sát thương gây ra bởi Đòn Đánh Theo Sau được Thiên Phú kích hoạt, trị số tăng tương đương 50% Giới Hạn HP của Blade.

Nguyên Liệu Đột Phá Blade

Cấp 20→30

điểm tín dụng
4.000

Điểm Tín Dụng

mầm non trường thọ
5

Mầm Non Trường Thọ

Cấp 30→40

điểm tín dụng
8.000

Điểm Tín Dụng

mầm non trường thọ
10

Mầm Non Trường Thọ

Cấp 40→50

điểm tín dụng
16.000

Điểm Tín Dụng

đoá hoa trường thọ
6

Đoá Hoa Trường Thọ

tro tàn thiên nhân
3

Tro Tàn Thiên Nhân

Cấp 50→60

điểm tín dụng
40.000

Điểm Tín Dụng

đoá hoa trường thọ
9

Đoá Hoa Trường Thọ

tro tàn thiên nhân
7

Tro Tàn Thiên Nhân

Cấp 60→70

điểm tín dụng
80.000

Điểm Tín Dụng

cành cây trường thọ
6

Cành Cây Trường Thọ

tro tàn thiên nhân
20

Tro Tàn Thiên Nhân

Cấp 70→80

điểm tín dụng
160.000

Điểm Tín Dụng

cành cây trường thọ
9

Cành Cây Trường Thọ

tro tàn thiên nhân
35

Tro Tàn Thiên Nhân

Tổng Số

điểm tín dụng
308.000
mầm non trường thọ
15
đoá hoa trường thọ
15
cành cây trường thọ
15
tro tàn thiên nhân
65

Nguyên Liệu Vết Tích Blade

Điểm Tín Dụng

điểm tín dụng
3M

Lưỡi Đao Tử Vong

lưỡi đao tử vong
18

Lưỡi Kiếm Vô Hồn

lưỡi kiếm vô hồn
69

Lưỡi Đao Tịnh Thế

lưỡi đao tịnh thế
139

Mầm Non Trường Thọ

mầm non trường thọ
41

Đoá Hoa Trường Thọ

đoá hoa trường thọ
56

Cành Cây Trường Thọ

cành cây trường thọ
58

Oán Hận Vô Tận

oán hận vô hạn - nguyên liệu vết tích
12

Dấu Chân Vận Mệnh

dấu chân vận mệnh
8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *