Search
Close this search box.
herta honkai star rail

Herta

4 sao
nguyên tố băng
Băng
tri thức
Tri Thức

Tìm hiểu về thông tin nhân vật Herta Honkai Star Rail, cũng như kỹ năng, thiên phú, nguyên liệu và cách build Herta Honkai Star Rail.

Thông Tin Nhân Vật Herta

herta honkai star rail

Chủ nhân thật sự của Trạm Không Gian Herta.

Là con người có chỉ số IQ cao nhất trong Hành Tinh Xanh, chỉ làm những chuyện mà bản thân muốn làm, một khi hết hứng thì sẽ buông bỏ ngay. Trạm Không Gian chính là một ví dụ điển hình.

Cô ấy thường xuất hiện dưới dạng một con rối điều khiển từ xa: “Chắc cũng giống tôi lúc nhỏ tầm bảy tám phần.” – Herta.

Cách Build Herta Tốt Nhất

Cách Build Nón Ánh Sáng Herta

Trước Buổi Bình Minh

Tăng 32% Sát Thương Bạo Kích của người trang bị. Tăng 20% sát thương do Chiến Kỹ và Tuyệt Kỹ của người trang bị gây ra. Sau khi người trang bị thi triển Chiến Kỹ hoặc Tuyệt Kỹ, sẽ nhận hiệu ứng “Mộng Thân”. Khi thi triển Tấn Công Tăng Cường, tiêu hao “Thân Mộng”, tăng 48% sát thương do đòn tấn công tăng cường gây ra.

HOẶC

Chuyến Tàu Đêm Trên Dải Ngân Hà

Mỗi khi trong trận có 1 kẻ địch, sẽ khiến Tấn Công của người trang bị tăng 8% tối đa cộng dồn 5 lần. Khi có kẻ địch bị phá vỡ Điểm Yếu, sát thương của người trang bị sẽ tăng 24% duy trì 1 hiệp.

HOẶC

Hôm Nay Là Ngày Yên Lành

Sau khi vào chiến đấu, dựa theo giới hạn Năng Lượng của người trang bị để tăng sát thương mà người trang bị gây ra: Mỗi điểm Năng Lượng tăng 0.2% tối đa tính 160 điểm.

HOẶC

Bữa Sáng Đúng Điệu

Khiến sát thương gây ra bởi người trang bị tăng 12%. Mỗi khi tiêu diệt 1 kẻ địch, Tấn Công của người trang bị tăng 4%, hiệu ứng này tối đa cộng dồn 3 tầng.

HOẶC

Sự Ra Đời Của Tôi

Tăng 24% sát thương gây ra bởi đòn Tấn Công Tăng Cường của người trang bị. Nếu Phần Trăm HP hiện tại của kẻ địch này nhỏ hơn hoặc bằng 50%, thì sát thương của đòn Tấn Công Tăng Cường tăng thêm 24%.

Cách Build Di Vật Herta

thợ săn tuyết phủ - di vật honkai star rail
2 món

Thợ Săn Tuyết Phủ

2 món: Sát thương phải chịu giảm 8%.

thiện xạ bông lúa
2 món

Thiện Xạ Bông Lúa

2 món: Tăng Tấn Công 12%.

trạm phong ấn không gian
2 món

Trạm Phong Ấn Không Gian

2 món: Tăng 12% Tấn Công của người trang bị. Khi tốc độ của người trang bị từ 120 trở lên, Tấn Công tăng thêm 12%.

HOẶC
thợ săn tuyết phủ - di vật honkai star rail
2 món

Thợ Săn Tuyết Phủ

2 món: Sát thương phải chịu giảm 8%.

thiện xạ bông lúa
2 món

Thiện Xạ Bông Lúa

2 món: Tăng Tấn Công 12%.

salsotto dừng xoay
2 món

Salsotto Dừng Xoay

2 món: Tăng 8% tỷ lệ Bạo Kích của người trang bị. Khi tỷ lệ Bạo Kích của người đó từ 50% trở lên, sẽ tăng 15% sát thương mà người đó gây ra khi thi triển Tuyệt Kỹ và Tấn Công Tăng Cường.

Chỉ Số Chính

thân
Thân

Tỉ Lệ Bạo Kích

chân
Chân

Tấn Công% / Tốc Độ

quả cầu vị điện
Quả Cầu Vị Điện

Tăng Sát Thương Băng

dây liên kết
Dây Liên Kết

Tấn Công%

Chỉ Số Phụ

Tỉ Lệ Bạo Kích

Sát Thương Bạo Kích

Tấn công%

Tốc Độ

Cách Build Đội Hình Herta

Đội Hình Herta F2P (Free to Play)

DPS Phụ

herta honkai star rail
Herta

DPS Chính

serval honkai star rail
Serval

Tạo Khiên

march 7th honkai star rail
March 7th

Hồi Phục

natasha honkai star rail
Natasha

Một mình Herta sẽ không thể gây ra nhiều sát thương, đặc biệt là trong đội hình F2P. Một DPS Chính như Serval sẽ giúp bạn có thể đủ lượng DMG để kích hoạt các cuộc tấn công liên tiếp.

March 7th là 1 nhân vật tuyệt vời đi chung với Herta để thực hiện các đợt tấn công liên tiếp.

Đội Hình Herta Auto Farming - Tự Động

DPS Phụ

herta honkai star rail
Herta

DPS Chính

himeko
Himeko

DPS Phụ

serval honkai star rail
Serval

Hỗ Trợ

asta
Asta

Đội hình này rất phù hợp để bạn có thể chơi auto khi dùng để Farm các nguyên liệu hàng ngày.

Đội Hình Herta - Vũ Trụ Mô Phỏng

DPS Phụ

herta honkai star rail
Herta

DPS Chính

himeko
Himeko

Hỗ Trợ

march 7th honkai star rail
March 7th

Hỗ Trợ

asta
Asta

Đội hình này rất phù hợp để bạn có thể chơi Vũ Trụ Mô Phỏng, vì bạn có thể nhận được các phước lành tăng cường hiệu ứng đóng băng.

Kỹ Năng Herta

Ưu tiên nâng cấp kỹ năng Herta

để tôi
Thiên Phú

 
nhát búa đấu giá ấn định
Chiến Kỹ

 
là phép thuật tôi đã thêm vào phép thuật
Tuyệt Kỹ

 
nhìn gì mà nhìn
Đánh Thường
nhìn gì mà nhìn

Tấn Công Thường

Nhìn Gì Mà Nhìn

Đánh Đơn

Gây Sát Thương Băng cho kẻ địch chỉ định tương đương 50% Tấn Công của Herta.

nhát búa đấu giá ấn định

Chiến Kỹ

Nhát Búa Đấu Giá Ấn Định

Đánh Lan

Gây Sát Thương Băng bằng 50% Tấn Công của Herta cho toàn phe địch. Nếu HP hiện tại của đơn vị địch lớn hơn hoặc bằng 50% Giới Hạn HP, thì sát thương gây ra cho mục tiêu này tăng 20%.

là phép thuật tôi đã thêm vào phép thuật

Tuyệt Kỹ

Là Phép Thuật, Tôi Đã Thêm Vào Phép Thuật

Đánh Lan | Tiêu Hao Năng Lượng 110

Gây Sát Thương Băng cho toàn bộ kẻ địch tương đương 120% Tấn Công của Herta.

Thiên Phú Herta

để tôi

Để Tôi!

Đánh Lan

Khi đòn tấn công của mục tiêu bất kỳ phe ta khiến HP hiện tại của kẻ địch nhỏ hơn hoặc bằng 50% Giới Hạn HP, thì Herta sẽ phát động đòn tấn công tăng cường, gây cho toàn phe địch Sát Thương Băng bằng 25% Tấn Công của Herta.

Bí Kỹ Herta

có thể tối ưu hoá

Có Thể Ưu Hóa

Cường Hoá

Sau khi dùng Bí Kỹ, Tấn Công của Herta khi bắt đầu lần chiến đấu tiếp theo tăng 40%, duy trì 3 hiệp.

Vết Tích Herta

Tổng Chỉ Số:

Tăng Sát Thương Băng +22.4%

Kháng Hiệu Ứng +6.7%

Phòng Thủ +22.5%

hiệu suất

Hiệu Suất

Đột Phá 2

Khi thi triển Chiến Kỹ, hiệu ứng tăng sát thương gây lên mục tiêu sẽ tăng thêm 25%.

con rối

Con Rối

Đột Phá 4

Tăng 35% Kháng Hiệu Ứng Xấu thuộc dạng Khống Chế.

kết băng

Kết Băng

Đột Phá 6

Khi thi triển Tuyệt Kỹ sẽ tăng 20% sát thương gây ra cho kẻ địch trong trạng thái Đóng Băng.

Tinh Hồn Herta

Tinh Hồn tốt nhất của Herta

không ai được phản bội tôi
Tinh Hồn 6

 
đánh người phải lựa chỗ đau
Tinh Hồn 4

 
chiến thắng và truy kích
Tinh Hồn 2
thiên thạch rơi xuống giếng

Thiên Thạch Rơi Xuống Giếng

Tinh hồn 1

Khi thi triển tấn công thường, nếu HP của kẻ địch chỉ định nhỏ hơn hoặc bằng 50% Giới Hạn HP, sẽ gây thêm Sát Thương Băng kèm theo bằng 20% Tấn Công.

chiến thắng và truy kích

Chiến Thắng Và Truy Kích

Tinh hồn 2

Mỗi khi kích hoạt Thiên Phú 1 lần, Tỷ Lệ Bạo Kích của bản thân sẽ tăng 3%.

tôi chính alf cô gái như vậy

Tôi Chính Là Cô Gái Như Vậy

Tinh hồn 3

Cấp Chiến Kỹ +2, tối đa không quá 15 cấp; Cấp Tấn Công Thường +1, tối đa không quá 10 cấp.

đánh người phải lựa chỗ đau

Đánh Người Phải Lựa Chỗ Đau

Tinh hồn 4

Sát thương gây ra khi kích hoạt Thiên Phú tăng 10%.

mắng người không thể kiêng nể

Mắng Người Không Kiêng Nể

Tinh hồn 5

Cấp Tuyệt Kỹ +2, tối đa không quá 15 cấp; Cấp Thiên Phú +2, tối đa không quá 15 cấp.

không ai được phản bội tôi

Không Ai Được Phản Bội Tôi

Tinh hồn 6

Sau khi thi triển Tuyệt Kỹ, Tấn Công tăng 25%, duy trì 1 hiệp.

Nguyên Liệu Đột Phá Herta

LV
Điểm Tín Dụng
Nguyên Liệu
20
3200
lõi dập tắt
Lõi Dập Tắt x4
30
6400
lõi dập tắt
Lõi Dập Tắt x12
40
12800
lõi phát sáng
Lõi Phát Sáng x5
sừng bão tuyết
Sừng Bão Tuyết x2
50
32000
lõi phát sáng
Lõi Phát Sáng x10
sừng bão tuyết
Sừng Bão Tuyết x6
60
64000
lõi rục rịch
Lõi Rục Rịch x4
sừng bão tuyết
Sừng Bão Tuyết x16
70
128000
lõi rục rịch
Lõi Rục Rịch x6
sừng bão tuyết
Sừng Bão Tuyết x28