Search
Close this search box.
nhà khai phá vật lý honkai star rail

Nhà Khai Phá (Vật Lý)

5 sao
vật lý
Vật Lý
huỷ diệt
Huỷ Diệt

Tìm hiểu về thông tin nhân vật Nhà Khai Phá (Vật Lý) Honkai Star Rail, cũng như kỹ năng, thiên phú, nguyên liệu và cách build Nhà Khai Phá (Vật Lý) Honkai Star Rail.

Thông Tin Nhân Vật Nhà Khai Phá (Vật Lý)

nhà khai phá (vật lý) honkai star rail

Cũng giống như Genshin Impact, trong Honkai Star Rail cũng có nhân vật Chính để bạn nhập vai khám phá thế giới.

Nhà Khai Phá là nhân vật chính trong trò chơi, bạn được quyền chọn nhân vật nam hoặc nữ khi mới vào game Honkai Star Rail

Cách Build Nhà Khai Phá Vật Lý Tốt Nhất

Cách Build Nón Ánh Sáng Nhà Khai Phá (Vật Lý)

Sự Sụp Đổ của Aeon

Khi người trang bị tấn công, sẽ tăng 8% Tấn Công của người đó trong trận hiện tại, hiệu ứng này tối đa cộng dồn 4 tầng. Sau khi người trang bị phá vỡ điểm yếu của kẻ địch, sát thương gây ra tăng 12%, duy trì 2 hiệp.

HOẶC

Vật Không Thể Thay Thế

Tăng 20% Tấn Công của người trang bị. Sau khi người trang bị tiêu diệt kẻ địch hoặc bị tấn công sẽ hồi ngay HP bằng 6% Tấn Công của người trang bị, đồng thời sát thương gây ra tăng 20%, duy trì đến hết hiệp sau của bản thân. Hiệu ứng này không thể cộng dồn, mỗi hiệp chỉ kích hoạt 1 lần.

HOẶC

Dưới Bầu Trời Xanh

Khiến Tấn Công của người trang bị tăng 16%, sau khi người trang bị tiêu diệt kẻ địch, Tỷ Lệ Bạo Kích tăng 12%, duy trì 3 hiệp.

HOẶC

Băng Chuột chũi Hoan Nghênh

Sau khi người trang bị thi triển Tấn Công Thường, Chiến Kỹ hoặc Tuyệt Kỹ lên kẻ địch, sẽ lần lượt nhận 1 tầng “Trêu Chọc”. Mỗi tầng khiến Tấn Công của người trang bị tăng 12%.

HOẶC

Không Nơi Ẩn Náu

Tăng 24% Tấn Công của người trang bị. Khi người trang bị tiêu diệt kẻ địch sẽ hồi một lượng HP bằng 12% Tấn Công của bản thân.

HOẶC

Trời Sập

Khiến sát thương do Tấn Công Thường và Chiến Kỹ gây ra của người trang bị tăng 20%

Cách Build Di Vật Nhà Khai Phá (Vật Lý)

quyền vương đường phố
4 món

Quyền Vương Đường Phố

2 món: Sát Thương Vật Lý tăng 10%.

4 món: Sau khi người trang bị tấn công hoặc bị tấn công, tấn công của người trang bị trong trận này tăng 5%, tối đa cộng dồn 5 tầng.

trạm phong ấn không gian
2 món

Trạm Phong Ấn Không Gian

2 món: Tăng 12% Tấn Công của người trang bị. Khi tốc độ của người trang bị từ 120 trở lên, Tấn Công tăng thêm 12%.

HOẶC
thiện xạ bông lúa
4 món

Thiện Xạ Bông Lúa

2 món: Tăng Tấn Công 10%.

4 món: Tăng 6% tốc độ của người trang bị, sát thương gây ra khi Tấn Công Thường tăng 10%.

trạm phong ấn không gian
2 món

Trạm Phong Ấn Không Gian

2 món: Tăng 12% Tấn Công của người trang bị. Khi tốc độ của người trang bị từ 120 trở lên, Tấn Công tăng thêm 12%.

Chỉ Số Chính

thân
Thân

Tỉ Lệ Bạo Kích / St Bạo Kích

chân
Chân

Tấn Công% / Tốc Độ

quả cầu vị điện
Quả Cầu Vị Điện

Tăng Sát Thương Vật Lý

dây liên kết
Dây Liên Kết

Tấn Công%

Chỉ Số Phụ

Tỉ Lệ Bạo Kích

Sát Thương Bạo Kích

Tấn công%

Tốc Độ

Cách Build Đội Hình Nhà Khai Phá - Vật Lý

Đội Hình Nhà Khai Phá (Vật Lý) F2P - Free to Play

DPS Chính

nhà khai phá vật lý honkai star rail
Main Vật Lý

Hỗ Trợ

asta
Asta

Tạo Khiên

march 7th honkai star rail
March 7th

Hồi Phụ

natasha honkai star rail
Natasha

Asta sẽ tăng ATK cho Nhà Khai Phá Vật Lý, giúp nhân vật này gây nhiều sát thương lên kẻ thù. March 7th và Natasha có thể tạo khiên và hồi máu để giữ cho cả nhóm sống sót.

Đội Hình Nhà Khai Phá (Vật Lý) - Hyper Carry AoE

DPS Chính

nhà khai phá vật lý honkai star rail
Main Vật Lý

Hỗ Trợ

bronya honkai star rail
Bronya

Hỗ Trợ

tingyun honkai star rail
Tingyun

Hồi Phụ

Đội hình này sử dụng tốt khi đối đầu với nhiều kẻ thù cùng 1 lúc, gây sát thương AoE (diện rộng). Chuyển tất cả các buff hỗ trợ và Tấn Công và Nhà Khai Phá (Vật Lý) để có thêm lượt và sát thương. 

Kỹ Năng Nhà Khai Phá (Vật Lý)

Ưu tiên nâng cấp kỹ năng Nhà Khai Phá Vật Lý

át chủ bài ma thuật
Tuyệt Kỹ

 
trận chiến cuối cùng
Chiến Kỹ

 
trận đánh chia tay
Đánh Thường

 
thành luỹ cầm chân
Thiên Phú
trận đánh chia tay

Tấn Công Thường

Trận Đánh Chia Tay

Đánh Đơn

Gây Sát Thương Vật Lý cho kẻ địch chỉ định tương đương 50% Tấn Công của Nhà Khai Phá.

trận chiến cuối cùng

Chiến Kỹ

Trận Chiến Cuối Cùng

Khuếch Tán

Gây Sát Thương Vật Lý cho kẻ địch chỉ định và mục tiêu lân cận kẻ đó tương đương 62.5% Tấn Công của Nhà Khai Phá.

át chủ bài ma thuật

Tuyệt Kỹ

Át Chủ Bài Ma Thuật

Cường Hoá | Tiêu hao Năng Lượng 120

Chọn 1 trong 2 chế độ để ra đòn toàn lực.

Chế Độ 1: Gây cho 1 kẻ địch chỉ định Sát Thương Vật Lý tương đương 300% Tấn Công của Nhà Khai Phá.

Chế Độ 2: Gây cho 1 kẻ địch chỉ định Sát Thương Vật Lý tương đương 180% Tấn Công của Nhà Khai Phá, đồng thời gây Sát Thương Vật Lý cho mục tiêu lân cận tương đương 108% Tấn Công của Nhà Khai Phá.

Đánh Đơn | Tiêu hao Năng Lượng 120

Gây Sát Thương Vật Lý cho kẻ địch chỉ định tương đương 300% Tấn Công của Nhà Khai Phá.

Khuếch Tán | Tiêu hao Năng Lượng 120

Gây Sát Thương Vật Lý cho kẻ địch chỉ định bằng 180% Tấn Công của Nhà Khai Phá, đồng thời gây Sát Thương Vật Lý cho mục tiêu lân cận kẻ đó bằng 108% Tấn Công của Nhà Khai Phá.

Thiên Phú Nhà Khai Phá (Vật Lý)

thành luỹ cầm chân

Thành Lũy Cầm Chân

Cường Hoá

Mỗi khi Phá Vỡ Điểm Yếu của 1 kẻ địch, Tấn Công sẽ tăng 10%, tối đa cộng dồn 2 lần.

Bí Kỹ Nhà Khai Phá (Vật Lý)

đòn đánh bất diệt

Đòn Đánh Bất Diệt

Hồi Phục

Sau khi dùng Bí Kỹ sẽ hồi ngay HP cho toàn thể phe ta tương đương 15% Giới Hạn HP của mỗi người.

Vết Tích Nhà Khai Phá (Vật Lý)

Thống Kê Chỉ Số:

HP +18%

Tấn Công +28%

HP +12.5%

sẵn sàng

Sẵn Sàng

Đột Phá 2

Khi bắt đầu trận sẽ hồi ngay 15 điểm Năng Lượng.

sức bền

Sức Bền

Đột Phá 4

Mỗi tầng Thiên Phú sẽ tăng 10% Phòng Thủ của Nhà Khai Phá.

ý chí chiến đấu

Ý Chí Chiến Đấu

Đột Phá 6

Khi thi triển đòn đánh lan của Chiến Kỹ hoặc Tuyệt Kỹ, sẽ tăng 25% sát thương gây ra cho kẻ địch chỉ định.

Tinh Hồn Nhà Khai Phá (Vật Lý)

Tinh Hồn tốt nhất của Nhà Khai Phá Vật Lý

khoảnh khắc chứng kiến huỷ diệt
Tinh Hồn 4

 
ý chí khai phá vũ trụ
Tinh Hồn 6

 
ánh sao soi chiếu vạn giới
Tinh Hồn 1
ánh sao soi chiếu vạn giới

Ánh Sao Soi Chiếu Vạn Giới

Tinh hồn 1

Khi thi triển Tuyệt Kỹ để tiêu diệt mục tiêu phe địch, Nhà Khai Phá hồi thêm 10 điểm Năng Lượng.

nhân duyên hợp tan

Nhân Duyên Hợp Tan

Tinh hồn 2

Sau khi tấn công, nếu kẻ địch bị đánh trúng có Điểm Yếu là thuộc tính Vật Lý, sẽ hồi HP bằng 5% Tấn Công của Nhà Khai Phá.

gợi mở tinh thần tương lai

Gợi Mở Tinh Thần Tương Lai

Tinh hồn 3

Cấp Chiến Kỹ +2, tối đa không quá 15 cấp; Cấp Thiên Phú +2, tối đa không quá 15 cấp.

khoảnh khắc chứng kiến huỷ diệt

Khoảnh Khắc Chứng Kiến Huỷ Diệt

Tinh hồn 4

Khi đánh trúng kẻ địch bị phá vỡ Điểm Yếu, Tỷ Lệ Bạo Kích sẽ tăng 25%.

hy vọng tái sinh

Hy Vọng Tái Sinh

Tinh hồn 5

Cấp Tuyệt Kỹ +2, tối đa không quá 15 cấp; Cấp Tấn Công Thường +1, tối đa không quá 10 cấp.

ý chí khai phá vũ trụ

Ý Chí Khai Phá Vũ Trụ

Tinh hồn 6

Khi Nhà Khai Phá tiêu diệt mục tiêu phe địch cũng sẽ kích hoạt Thiên Phú.

Nguyên Liệu Đột Phá Nhà Khai Phá (Vật Lý)

LV
Điểm Tín Dụng
Nguyên Liệu
20
3200
bản năng tranh đoạt
Bản Năng Tranh Đoạt x4
30
6400
bản năng tranh đoạt
Bản Năng Tranh Đoạt x12
40
12800
dã tâm xuyên tạc
Dã Tâm Xuyên Tạc x5
sinh thái sâu xa
Sinh Thái Sâu Xa x4
50
32000
dã tâm xuyên tạc
Dã Tâm Xuyên Tạc x10
sinh thái sâu xa
Sinh Thái Sâu Xa x6
60
64000
ý chí giẫm đạp
Ý Chí Dẫm Đạp x4
sinh thái sâu xa
Sinh Thái Sâu Xa x8
70
128000
ý chí giẫm đạp
Ý Chí Dẫm Đạp x6
sinh thái sâu xa
Sinh Thái Sâu Xa x10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *