Search
Close this search box.
bronya honkai star rail

Bronya

5 sao
Phong
Phong
hào hợp
Hoà Hợp

Tìm hiểu về thông tin nhân vật Bronya Honkai Star Rail, cũng như kỹ năng, thiên phú, nguyên liệu và cách build Bronya  Honkai Star Rail.

Thông Tin Nhân Vật Bronya

bronya honkai star rail

Người thừa kế “Đấng Bảo Vệ Tối Cao” của Belobog, thống lĩnh can trường của Thiết Vệ Bờm Bạc.

Bronya từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm ngặt, cô sở hữu sự duyên dáng và ân cần cần có của một người thừa kế.

Nhưng khi chứng kiến cuộc sống đầy gian khổ ở Thành Phố Ngầm, hạt giống của sự nghi ngờ bắt đầu nảy sinh trong tâm trí cô ấy. “Tất cả các khóa huấn luyện mà tôi trải qua liệu có thể giúp tôi dẫn dắt mọi người đến với cuộc sống mà họ muốn không?”

Cách Build Bronya Tốt Nhất

Build Bronya Hỗ Trợ cho Hyper - Carry

Nón Ánh Sáng Tốt Nhất

1

Cuộc Chiến Chưa Nguôi

Tăng 10/12/14/16/18% hiệu suất hồi Năng Lượng của người trang bị, đồng thời hồi 1 điểm Chiến Kỹ cho mục tiêu đang thi triển Tuyệt Kỹ của phe ta. Mỗi khi thi triển 2 lần Tuyệt Kỹ sẽ kích hoạt hiệu ứng này 1 lần. Sau khi người trang bị thi triển Chiến Kỹ sẽ khiến sát thương gây ra bởi mục tiêu khác của phe ta trong hành động tiếp theo tăng 30/5/40/45/50%, duy trì 1 hiệp.

cuộc chiến chưa nguôi - nón ánh sáng honkai star rail
Cuộc Chiến Chưa Nguôi
2

Quá Khứ Tương Lai

Sau khi người trang bị thi triển Chiến Kỹ, sẽ khiến sát thương gây ra bởi mục tiêu khác của phe ta trong hành động tiếp theo tăng 16/20/24/28/32%, duy trì 1 hiệp.

quá khứ tương lai - nón ánh sáng honkai star rail
Quá Khứ Tương Lai
3
Khắc Lên Ánh Trăng

Khi bắt đầu chiến đấu và khi người trang bị bắt đầu hiệp, sẽ có 1 hiệu ứng ngẫu nhiên phát huy hiệu lực. Hiệu ứng này khi phát huy hiệu lực, sẽ thay thế hiệu ứng của lần trước và không trùng với lần trước. Hiệu ứng bao gồm: Tăng 10/12.5/15/17.5/20% Tấn Công của toàn phe ta; Tăng 12/15/18/21/24% Sát Thương Bạo Kích của toàn phe ta; Tăng 6/7,5/9/10,5/12% hiệu suất Hồi Năng Lượng của toàn phe ta. Hiệu ứng cùng loại không thể cộng dồn, khi người trang bị rơi vào trạng thái không thể chiến đấu sẽ giải trừ.

khắc lên ánh trăng - nón ánh sáng honkai star rail
Khắc Lên Ánh Trăng
4
Múa! Múa! Múa!

Sau khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ, toàn phe ta sẽ ưu tiên hành động 16/18/20/22/24%.

múa múa múa - nón ánh sáng honkai star rail
Múa! Múa! Múa!
5
Luân Hồi

Sau khi người trang bị tấn công hoặc bị tấn công sẽ hồi thêm 4/5/6/7/8 điểm Năng Lượng, hiệu ứng này không thể kích hoạt trùng lặp trong 1 hiệp.

luân hồi - nón ánh sáng honkai star rail
Luân Hồi

Di Vật và Phụ Kiện Vị Điện Tốt Nhất

Tín Sứ Du Ngoạn Không Gian Hacker

2 món: Tăng Tốc Độ 6%.

4 món: Khi người trang bị thi triển Tuyệt Kỹ lên mục tiêu phe ta, tốc độ toàn phe ta tăng 12%, duy trì 1 hiệp, hiệu ứng này không thể cộng dồn.

tín sứ du ngoạn không gian hacker - di vật honkai star rail
Tín Sứ Du Ngoạn Không Gian Hacker
Bộ Khung Bị Gãy

2 món: Tăng 10% Kháng Hiệu Ứng của người trang bị. Khi Kháng Hiệu Ứng của người trang bị từ 30% trở lên, Sát Thương Bạo Kích của toàn bộ phe ta tăng 10%.

bộ khung bị gãy
Bộ Khung Bị Gãy

Chỉ Số Chính

thân Thân: Sát Thương Bạo Kích

chân Chân: Tốc Độ

quả cầu vị điện Quả Cầu Vị Điện: HP% / Phòng Thủ%

dây liên kết Dây Liên Kết: Hiệu Suất Hồi Năng Lượng

Chỉ Số Phụ

 Sát Thương Bạo Kích / Tốc Độ / HP% hoặc Phòng Thủ / Kháng Hiệu Ứng%

Cách Build Bronya này là để hỗ trợ đội hình của bạn bằng cách tăng lượng sát thương gây ra của cả nhóm trong khi vẫn giữ cho Bronya sống sót.

Tín Sứ Du Ngoạn Không Gian Hacker là Di Vật tốt nhất cho Bronya vì nó giúp tăng sức mạnh cho đội hình của bạn.

Cách Build Đội Hình Bronya

Đội Hình Bronya - Seele Hyper Carry

Hỗ Trợ

bronya honkai star rail
Bronya

DPS Chính

seele honkai star rail
Seele

Hỗ Trợ

tingyun honkai star rail
Tingyun

Hồi Phục

bailu honkai star rail
Bailu

Bronya kết hợp rất tốt với Seele vì Seele là nhân vật gây sát thương cao nhất hiện tại. Đưa Tingyun và đội hình này sẽ tăng sát thương của Seele lên nhiều hơn nữa.

Bailu sẽ hỗ trợ hồi máu, nhưng xin lưu ý rằng đội này có khả năng sống sót thấp, ngay cả khi bạn có nhân vật hồi máu tốt nhất.

Xếp Hạng Di Vật và Phụ Kiện Vị Điện cho Bronya

Xếp Hạng Di Vật Bronya

1
tín sứ du ngoạn không gian hacker - di vật honkai star rail
Tín Sứ Du Ngoạn Không Gian Hacker x4

Hiện tại đây là Di Vật tốt nhất cho Bronya vì nó tăng Tốc Độ của toàn đội sau khi Bronya sử dụng Tuyệt Kỹ.

2
thiện xạ bông lúa
Thiện Xạ Bông Lúa x4

Đây là bộ Di Vật đầu game rất tốt khi bạn mới chơi, vì nó giúp Bronya nhanh hơn 1 chút, điều này rất quan trọng trong 1 số đội hình nhất định.

3
chim ưng ranh giới ngày đêm
Chim Ưng Ranh Giới Ngày Đêm x4

Đây là bộ Di Vật tốt nhất trước đây của Bronya, nhưng từ khi Tín Sứ Du Ngoạn Không Gian Hacker ra mắt thì không còn hữu ích nữa.

Thiếu sự linh hoạt, cần điều chỉnh tốc độ chính xác vì nó có thể gây rối trật tự lượt đi của Bronya (hành động trước DPS)

Xếp Hạng Phụ Kiện Vị Điện Bronya

1
bộ khung bị gãy
Bộ Khung Bị Gãy
  • Phụ kiện vị điện này là tốt nhất cho Bronya vì nó tăng Sát Thương Bạo Kích của toàn đội.
  • Mở khoá hiệu ứng khó khăn, vì chỉ số Kháng Hiệu Ứng chỉ có thể lấy ở dòng phụ, và bạn cần 30% Kháng Hiệu Ứng để có thể kích hoạt nó.
2
xianzhou không có tuổi
Xianzhou Không Có Tuổi
  • Tăng khả năng sống sót của Bronya.
  • Tăng Tấn Công% của toàn đội.
  • Dễ dàng mở khoá hiệu ứng

Kỹ Năng Bronya

Ưu tiên nâng cấp kỹ năng Bronya

khúc quân hành belobog
Tuyệt Kỹ

 
tác chiến và tái bố trí
Chiến Kỹ

 
đi trước một bước
Thiên Phú

 
viên đạn cưỡi gió
Đánh Thường
viên đạn cưỡi gió

Tấn Công Thường

Viên Đạn Cưỡi Gió

Đánh Đơn

Gây Sát Thương Phong cho kẻ địch chỉ định tương đương 50% Tấn Công của Bronya.

tác chiến và tái bố trí

Chiến Kỹ

Tác Chiến Và Tái Bố Trí

Hỗ Trợ

Xóa 1 Hiệu Ứng Xấu của đơn vị phe ta, đồng thời khiến mục tiêu này Ưu Tiên Hành Động 100%, sát thương gây ra tăng 36%, duy trì 1 hiệp.

khúc quân hành belobog

Tuyệt Kỹ

Khúc Quân Hành Belobog

Hỗ Trợ | Tiêu hao Năng Lượng 110

Khiến toàn bộ phe ta tăng 36% Tấn Công, đồng thời tăng sát thương bạo kích bằng 12% sát thương bạo kích của Bronya +12%, duy trì 2 hiệp.

Thiên Phú Bronya

đi trước một bước

Đi Trước Một Bước

Hỗ Trợ

Khi tấn công thường sẽ khiến Bronya Ưu Tiên Hành Động 15% cho lần hành động tiếp theo.

Bí Kỹ Bronya

phía trước ngọn cờ

Phía Dưới Ngọn Cờ

Hỗ Trợ

Sau khi dùng Bí Kỹ, khi bắt đầu lần chiến đấu tiếp theo, toàn phe ta sẽ tăng 15% Tấn Công, duy trì 2 hiệp.

Vết Tích Bronya

Tổng Chỉ Số:

Tăng Sát Thương Phong +22.4%

Sát Thương Bạo Kích +22.5%

Kháng Hiệu Ứng +6.7%

hiệu lệnh

Hiệu Lệnh

Đột Phá 2

Tỷ Lệ Bạo Kích tấn công thường tăng đến 100%.

trận địa

Trận Địa

Đột Phá 4

Khi bắt đầu chiến đấu, Phòng Thủ của toàn phe ta tăng 20%, duy trì 2 hiệp.

quân sự mạnh mẽ

Quân Sự Mạnh Mẽ

Đột Phá 6

Khi Bronya trong trận, sát thương toàn phe ta gây ra tăng 10%.

Tinh Hồn Bronya

Tinh Hồn tốt nhất của Bronya

hành quân thần tốc
Tinh Hồn 2

 
khí thế hùng mạnh
Tinh Hồn 6

 
gom góp sức mạnh
Tinh Hồn 1
gom góp sức mạnh

Gom Góp Sức Mạnh

Tinh hồn 1

Khi thi triển Chiến Kỹ, có 50% xác suất cố định hồi 1 điểm Chiến Kỹ, hiệu ứng này có thời gian chờ kích hoạt là 1 hiệp.

hành quân thần tốc

Hành Quân Thần Tốc

Tinh hồn 2

Sau khi thi triển Chiến Kỹ lên mục tiêu chỉ định đang hành động của phe ta, tốc độ sẽ tăng 30%, duy trì 1 hiệp.

trống rền pháo nổ

Trống Rền Pháo Nổ

Tinh hồn 3

Cấp Tuyệt Kỹ +2, tối đa không quá 15 cấp; Cấp Thiên Phú +2, tối đa không quá 15 cấp.

tân công bất ngờ

Tấn Công Bất Ngờ

Tinh hồn 4

Sau khi nhân vật khác trong phe ta tấn công thường vào kẻ địch có Điểm Yếu Phong, Bronya sẽ thực hiện ngay 1 lần Tấn Công Tăng Cường, gây cho mục tiêu này Sát Thương Phong bằng 80% sát thương Tấn Công Thường. Hiệu ứng này mỗi hiệp chỉ kích hoạt 1 lần.

đánh đâu thắng đó

Đánh Đâu Thắng Đó

Tinh hồn 5

Cấp Chiến Kỹ +2, tối đa không quá 15 cấp; Cấp Tấn Công Thường +1, tối đa không quá 10 cấp.

khí thế hùng mạnh

Khí Thế Hùng Mạnh

Tinh hồn 6

Thời gian duy trì hiệu ứng tăng sát thương của Chiến Kỹ lên mục tiêu chỉ định của phe ta tăng 1 hiệp.

Nguyên Liệu Nâng Bậc Bronya

Cấp 20→30

điểm tín dụng
4.000

Điểm Tín Dụng

ghim cài thiết vệ
5

Ghim Cài Thiết Vệ

Cấp 30→40

điểm tín dụng
8.000

Điểm Tín Dụng

ghim cài thiết vệ
10

Ghim Cài Thiết Vệ

Cấp 40→50

điểm tín dụng
16.000

Điểm Tín Dụng

quân hiệu thiết vệ
6

Quân Hiệu Thiết Vệ

mắt bão gió
3
Mắt Bão Gió

Cấp 50→60

điểm tín dụng
40.000

Điểm Tín Dụng

quân hiệu thiết vệ
9

Quân Hiệu Thiết Vệ

mắt bão gió
7
Mắt Bão Gió

Cấp 60→70

điểm tín dụng
80.000

Điểm Tín Dụng

huy chương thiết vệ
6

Huy Chương Thiết Vệ

mắt bão gió
20
Mắt Bão Gió

Cấp 70→80

điểm tín dụng
160.000

Điểm Tín Dụng

huy chương thiết vệ
9

Huy Chương Thiết Vệ

mắt bão gió
35
Mắt Bão Gió

Tổng Số

điểm tín dụng
308.000
ghim cài thiết vệ
15
quân hiệu thiết vệ
15
huy chương thiết vệ
15
thép đúc hư ảo
65

Nguyên Liệu Bồi Dưỡng Vết Tích Bronya

Điểm Tín Dụng

điểm tín dụng
3M

Giai Điệu Hài Hoà

giai điệu hài hoà
18

Ca Tụng Gia Tộc

ca tụng gia tộc
69

Chương Nhạc Chòm Sao

chương nhạc chòm sao
139

Ghim Cài Thiết Vệ

ghim cài thiết vệ
41

Bánh Xe Nhân Tạo

quân hiệu thiết vệ
56

Huy Chương Thiết Vệ

huy chương thiết vệ
58

Oán Hận Vô Tận

oán hận vô hạn - nguyên liệu vết tích
12

Dấu Chân Vận Mệnh

dấu chân vận mệnh
8