Search
Close this search box.
gepard honkai star rail

Gepard

5 sao
nguyên tố băng
Băng
bảo hộ
Bảo Hộ

Tìm hiểu về thông tin nhân vật Gepard Honkai Star Rail, cũng như kỹ năng, thiên phú, nguyên liệu và cách build Gepard Honkai Star Rail.

Thông Tin Nhân Vật Gepard

gepard honkai star rail

Đội trưởng Thiết Vệ Bờm Bạc thanh cao và chính trực, xuất thân từ gia tộc Landau cao quý.

Ở một Belobog không giây phút nào là không bị gió tuyết bủa vây này, việc ăn mặc đi ở của người ta vẫn có thể diễn ra bình thường như thường lệ…

Đó là vì Gepard và đội Thiết Vệ Bờm Bạc mà anh ấy dẫn dắt đang bảo vệ cuộc sống thường nhật không có gì nổi trội này.

Cách Build Gepard Tốt Nhất

Cách Build Nón Ánh Sáng Gepard

Giây Phút Thắng Lợi

Tăng 24% Phòng Thủ của người trang bị, tăng 24% Chính Xác Hiệu Ứng, đồng thời cũng tăng xác suất bản thân bị tấn công. Sau khi người trang bị bị tấn công, Phòng Thủ sẽ tăng thêm 24%, duy trì đến khi kết thúc hiệp của mình.

HOẶC

Sự Lựa Chọn Của Landau

Tăng tỷ lệ người trang bị bị tấn công, đồng thời sát thương phải chịu sẽ giảm 16%.

HOẶC

Ngày Đầu Tiên

Phòng Thủ của người trang bị tăng 16%. Sau khi vào chiến đấu, Kháng Sát Thương của toàn phe ta tăng 8%. Kỹ năng cùng loại sẽ không có hiệu lực trùng lặp.

HOẶC

Xu Hướng Thị Trường Vũ Trụ

Khiến Phòng Thủ của người trang bị tăng 16%. Sau khi người trang bị chịu tấn công sẽ có 100% xác suất cơ bản khiến kẻ địch rơi vào trạng thái Thiêu Đốt, mỗi hiệp gây sát thương liên tục bằng 40% Phòng Thủ của người trang bị, duy trì 2 hiệp.

HOẶC

Chúng Ta Là Lửa Ngầm

Khi bắt đầu chiến đấu sẽ khiến sát thương toàn phe ta phải chịu giảm 8%, duy trì 5 hiệp. Đồng thời hồi HP cho toàn phe ta tương đương 30% HP đã mất của mỗi người.

Cách Build Di Vật Gepard

thánh kỵ sĩ giáo hoàng tịnh đình
4 món

Thánh Kỵ Sĩ Giáo Hoàng Tịnh Đình

2 món: Tăng Phòng Thủ 12%.

4 món: Tăng 20% Khiên mà người trang bị cung cấp.

belobog của đấng kiến tạo
2 món

Belobog Của Đấng Kiến Tạo

2 món: Tăng 15% Phòng Thủ của người trang bị. Khi Chính Xác Hiệu Ứng của người trang bị từ 50% trở lên, Phòng Thủ tăng thêm 15%.

HOẶC
thánh kỵ sĩ giáo hoàng tịnh đình
4 món

Thánh Kỵ Sĩ Giáo Hoàng Tịnh Đình

2 món: Tăng Phòng Thủ 12%.

4 món: Tăng 20% Khiên mà người trang bị cung cấp.

vonwacq hoạt bát
2 món

Vonwacq Hoạt Bát

2 món: Tăng 5% hiệu suất hồi Năng Lượng của người trang bị. Khi tốc độ của người trang bị từ 120 trở lên, vào chiến đấu sẽ lập tức Ưu Tiên Hành Động 40%.

Chỉ Số Chính

thân
Thân

Phòng Thủ% / Chính Xác Hiệu Ứng

chân
Chân

Phòng Thủ% / Tốc Độ

quả cầu vị điện
Quả Cầu Vị Điện

Phòng Thủ%

dây liên kết
Dây Liên Kết

Hiệu Xuất Hồi Năng Lượng

Chỉ Số Phụ

Phòng Thủ%

Tốc Độ

Chính Xác Hiệu Ứng

Kháng Hiệu Ứng

Cách Build Đội Hình Gepard

Đội Hình Gepard F2P (Free to Play)

Tank

gepard honkai star rail
Gepard

DPS Chính / Phụ

Dan Heng Honkai Star Rail
Dan Heng

DPS Chính / Phụ

serval honkai star rail
Serval

Hồi Phụ

natasha honkai star rail
Natasha

Đội hình Free to Play này dành cho Gepard có khả năng sống sót cực cao, đặc biệt là khi anh ta bắt cặp với một nhân vật hồi máu như Natasha.

Đội Hình Gepard - Linh Hoạt

Tank

gepard honkai star rail
Gepard

DPS / Hỗ Trợ

DPS / Hỗ Trợ

Hồi Phục / Hỗ Trợ

Gepard có thể được đưa vào bất kỳ đội hình nào với vai trò tanker. Nếu đủ chỉ số Phòng Thủ% và Hiệu Xuất Hồi Năng Lượng, anh ta thậm chí có thể hoạt động như một đơn vị hỗ trợ phòng thủ đơn lẻ . Chỉ cần đảm bảo kết hợp anh ta với một đội hỗ trợ DPS-Offensive mạnh để đội của bạn có thể dồn sát thương để dọn giao tranh.

Kỹ Năng Gepard

Ưu tiên nâng cấp kỹ năng Gepard

bức tường sừng sững
Tuyệt Kỹ

 
xung kích kinh hoàng
Chiến Kỹ

 
nắm đấm phán quyết
Đánh Thường

 
ý chí kiên cường
Thiên Phú
nắm đấm phán quyết

Tấn Công Thường

Nắm Đấm Phán Quyết

Đánh Đơn

Gây Sát Thương Băng cho kẻ địch chỉ định tương đương 50% Tấn Công của Gepard.

xung kích kinh hoàng

Chiến Kỹ

Xung Kích Kinh Hoàng

Quấy Nhiễu

Gây Sát Thương Băng cho kẻ địch chỉ định tương đương 100% Tấn Công của Gepard, đồng thời có 65% xác suất cơ bản khiến mục tiêu bị tấn công rơi vào trạng thái Đóng Băng, duy trì 1 hiệp. Trong trạng thái Đóng Băng, kẻ địch không thể hành động, đồng thời mỗi hiệp đấu bắt đầu sẽ chịu lượng Sát Thương Băng duy trì bằng 25% Tấn Công của Gepard.

bức tường sừng sững

Tuyệt Kỹ

Bức Tường Sừng Sững

Phòng Thủ

Tạo Khiên triệt tiêu sát thương tương đương 36% Phòng Thủ của Gepard +120 cho toàn phe ta, duy trì 3 hiệp.

Thiên Phú Gepard

ý chí kiên cường

Ý Chí Kiên Cường

Hồi Phục

Khi bị tấn công chí mạng, Gepard sẽ không rơi vào trạng thái không thể chiến đấu, và hồi ngay HP bằng 25% Giới Hạn HP của bản thân. Hiệu ứng này, mỗi trận chỉ được kích hoạt 1 lần.

Bí Kỹ Gepard

chứng nhận hữu tình

Chứng Nhận Hữu Tình

Phòng Thủ

Sau khi dùng Bí Kỹ, khi bắt đầu lần chiến đấu tiếp theo sẽ tạo Khiên cho toàn phe ta giúp triệt tiêu sát thương tương đương 24% Phòng Thủ của Gepard +96, duy trì 2 hiệp.

Vết Tích Gepard

Thống Kê Chỉ Số:

Tăng Sát Thương Băng +22.4%

Kháng Hiệu Ứng +12%

Phòng Thủ +12.5%

chiến ý

Chiến Ý

Đột Phá 2

Gepard tăng tấn công bằng 35% Phòng Thủ hiện tại của bản thân, khi bắt đầu mỗi hiệp sẽ làm mới.

chính trực

Chính Trực

Đột Phá 4

Tăng xác suất Gepard bị phe địch tấn công.

thống lĩnh

Thống Lĩnh

Đột Phá 6

Sau khi kích hoạt Ý Chí Kiên Cường, năng lượng của Gepard hồi ngay đến 100%.

Tinh Hồn Gepard

Tinh Hồn Gepard Tốt Nhất

tận chức tận trách
Tinh Hồn 1

 
giá rét tàn dư
Tinh Hồn 2

 
quyết ý bất khuất
Tinh Hồn 6
tận chức tận trách

Tận Chức Tận Trách

Tinh hồn 1

Khi thi triển Chiến Kỹ sẽ tăng 35% xác suất cơ bản khiến kẻ địch bị tấn công rơi vào trạng thái Đóng Băng.

giá rét tàn dư

Giá Rét Tàn Dư

Tinh hồn 2

Sau khi giải trừ trạng thái Đóng Băng mà Chiến Kỹ khiến mục tiêu địch rơi vào, Tốc Độ của mục tiêu giảm 20%, duy trì 1 hiệp.

không bao giờ đầu hàng

Không Bao Giờ Đầu Hàng

Tinh hồn 3

Cấp Tuyệt Kỹ +2, tối đa không quá 15 cấp; Cấp Thiên Phú +2, tối đa không quá 15 cấp.

luôn luôn chân thành

Luôn Luôn Chân Thành

Tinh hồn 4

Khi Gepard trong trận, Kháng Hiệu Ứng của toàn phe ta tăng 20%.

nắm đấm sắt lạnh

Nắm Đấm Sắt Lạnh

Tinh hồn 5

Cấp Chiến Kỹ +2, tối đa không quá 15 cấp; Cấp Tấn Công Thường +1, tối đa không quá 10 cấp.

quyết ý bất khuất

Quyết Ý Bất Khuất

Tinh hồn 6

Khi kích hoạt Thiên Phú, Gepard Ưu Tiên Hành Động 100%, và lượng hồi HP hiện tại tăng thêm 50% Giới Hạn HP của bản thân.

Nguyên Liệu Đột Phá Gepard

LV
Điểm Tín Dụng
Nguyên Liệu
20
4000
ghim cài thiết vệ
Ghim Cài Thiết Vệ x5
30
8000
ghim cài thiết vệ
Ghim Cài Thiết Vệ x15
40
16000
quân hiệu thiết vệ
Quân Hiệu Thiết Vệ x6
sừng bão tuyết
Sừng Bão Tuyết x3
50
40000
quân hiệu thiết vệ
Quân Hiệu Thiết Vệ x12
sừng bão tuyết
Sừng Bão Tuyết x8
60
80000
huy chương thiết vệ
Huy Chương Thiết Vệ x5
sừng bão tuyết
Sừng Bão Tuyết x20
70
160000
huy chương thiết vệ
Huy Chương Thiết Vệ x8
sừng bão tuyết
Sừng Bão Tuyết x35