Search
Close this search box.
hook

Hook

4 sao
Hoả
Hoả
huỷ diệt
Huỷ Diệt

Tìm hiểu về thông tin nhân vật Hook Honkai Star Rail, cũng như kỹ năng, thiên phú, nguyên liệu và cách build Hook Honkai Star Rail.

Thông Tin Nhân Vật Hook

hook honkai star rail

Thủ lĩnh của Băng Chuột Chũi, tự xưng là Ngài Hook Đen Tối.

Không thích bị người khác gọi là trẻ con, tự cho rằng bản thân có thể tự lo mà không cần dựa vào người lớn.

Người lớn vào Rãnh Nứt phiêu lưu, ngài Sampo lên mặt đất thám hiểm, người bệnh mạo hiểm tiếp nhận sự điều trị của Natasha… dưới sự lãnh đạo của Hook, trẻ con cũng phải có cuộc mạo hiểm của riêng mình!

Cách Build Hook Tốt Nhất

Cách Build Nón Ánh Sáng Hook

Sự Sụp Đổ Của Aeon

Khi người trang bị tấn công, sẽ tăng 8% Tấn Công của người đó trong trận hiện tại, hiệu ứng này tối đa cộng dồn 4 tầng. Sau khi người trang bị phá vỡ điểm yếu của kẻ địch, sát thương gây ra tăng 12%, duy trì 2 hiệp.

HOẶC

Vật Không Thể Thay Thế

Tăng 20% Tấn Công của người trang bị. Sau khi người trang bị tiêu diệt kẻ địch hoặc bị tấn công sẽ hồi ngay HP bằng 6% Tấn Công của người trang bị, đồng thời sát thương gây ra tăng 20%, duy trì đến hết hiệp sau của bản thân. Hiệu ứng này không thể cộng dồn, mỗi hiệp chỉ kích hoạt 1 lần.

HOẶC

Gâu! Thời Gian Tản Bộ

Tăng 10% Tấn Công của người trang bị, sát thương gây ra cho kẻ địch ở trạng thái Thiêu Đốt hoặc Chảy Máu tăng 16%. Hiệu ứng này cũng có hiệu lực với sát thương duy trì.

HOẶC

Băng Chuột Chũi Hoan Nghênh

Sau khi người trang bị thi triển Tấn Công Thường, Chiến Kỹ hoặc Tuyệt Kỹ lên kẻ địch, sẽ lần lượt nhận 1 tầng “Trêu Chọc”. Mỗi tầng khiến Tấn Công của người trang bị tăng 12%.

HOẶC

Dưới Bầu Trời Xanh

Khiến Tấn Công của người trang bị tăng 16%, sau khi người trang bị tiêu diệt kẻ địch, Tỷ Lệ Bạo Kích tăng 12%, duy trì 3 hiệp.

Cách Build Di Vật Hook

thợ rèn lửa dung nham
2 món

Thợ Rèn Lửa Dung Nham

2 món: Tăng Sát Thương Hỏa 10%.

thiện xạ bông lúa
2 món

Thiện Xạ Bông Lúa

2 món: Tăng Tấn Công 12%.

trạm phong ấn không gian
2 món

Trạm Phong Ấn Không Gian

2 món: Tăng 12% Tấn Công của người trang bị. Khi tốc độ của người trang bị từ 120 trở lên, Tấn Công tăng thêm 12%.

HOẶC
thợ rèn lửa dung nham
4 món

Thợ Rèn Lửa Dung Nham

2 món: Tăng Sát Thương Hỏa 10%.

4 món: Tăng 12% sát thương gây ra khi người trang bị thi triển Chiến Kỹ, đồng thời tăng 12% Sát Thương Hỏa của lần tấn công kế tiếp sau khi thi triển Tuyệt Kỹ.

trạm phong ấn không gian
2 món

Trạm Phong Ấn Không Gian

2 món: Tăng 12% Tấn Công của người trang bị. Khi tốc độ của người trang bị từ 120 trở lên, Tấn Công tăng thêm 12%.

Chỉ Số Chính

thân
Thân

Tỉ Lệ Bạo Kích / ST Bạo Kích

chân
Chân

Tấn Công% / Tốc Độ

quả cầu vị điện
Quả Cầu Vị Điện

Tăng Sát Thương Hoả

dây liên kết
Dây Liên Kết

Tấn Công%

Chỉ Số Phụ

Tỉ Lệ Bạo Kích

Sát Thương Bạo Kích

Tốc Độ

Tấn công%

 

Cách Build Đội Hình Hook

Đội Hình Hook F2P (Free to Play)

DPS Chính

hook
Hook

DPS Phụ

asta
Asta

Tank

nhà khai phá nguyên tố hoả
Main Hoả

Hồi Máu

natasha honkai star rail
Natasha

Đội hình Hook F2P này xoay quanh sức mạnh tổng hợp giữa tất cả các nhân vật Hoả. Asta có thể tăng Tấn Công và Sát Thương Hoả của Hook.

Nhà Khai Phá (Hoả) cũng có thể được hưởng lợi từ việc tăng Sát Thương Hoả, đồng thời có thể bảo vệ toàn bộ đội hình bằng Khiên.

Đội Hình Hook - Thiêu Đốt

DPS Phụ

hook
Hook

DPS Chính

himeko
Himeko

Hỗ Trợ

pela honkai star rail
Pela

Hồi Máu / Tank

Tận dụng khả năng Thiêu Đốt liên tục của Hook và Himeko với sự hỗ trợ của Pela để tăng tỉ lệ Chính Xác Hiệu Ứng 1 cách thụ động và áp dụng giảm Phòng Thủ lên kẻ thù.

Đội Hình Hook Carry

DPS Chính

hook
Hook

Hỗ Trợ

asta
Asta

Hỗ Trợ

bronya honkai star rail
Bronya

Hồi Máu

Sử dụng kỹ năng của Asta và Bronya để tăng sát thương tổ thể cho Hook. Asta cũng có thể cung cấp thêm sát thương Hoả cho Hook khi cô ấy ở trên sân.

Kỹ Năng Hook

Ưu tiên nâng cấp kỹ năng Hook

hêy còn nhớ hook không
Chiến Kỹ

 
ha thêm dầu vào lửa
Thiên Phú

 
pùm pháo hoa tới đây
Tuyệt Kỹ

 
ê coi chừng cháy nổ
Đánh Thường
ê coi chừng cháy nổ

Tấn Công Thường

Ê! Coi Chừng Cháy Nổ

Đánh Đơn

Gây Sát Thương Hỏa cho kẻ địch chỉ định tương đương 50% Tấn Công của Hook.

hêy còn nhớ hook không

Chiến Kỹ

Hêy! Còn Nhớ Hook Không?

Đánh Đơn

Gây Sát Thương Hỏa cho kẻ địch chỉ định tương đương 120% Tấn Công của Hook, đồng thời có 100% xác suất cơ bản khiến mục tiêu rơi vào trạng thái Thiêu Đốt, duy trì 2 hiệp. Trong trạng thái Thiêu Đốt, khi bắt đầu mỗi hiệp, kẻ địch sẽ chịu Sát Thương Hỏa duy trì tương đương 25% Tấn Công của Hook.

pùm pháo hoa tới đây

Tuyệt Kỹ

Pùm! Pháo Hoa Tới Đây

Đánh Đơn

Gây Sát Thương Hỏa cho một kẻ địch chỉ định tương đương 140% Tấn Công của Hook, đồng thời có 100% xác suất cơ bản khiến mục tiêu rơi vào trạng thái Thiêu Đốt, duy trì 2 hiệp. Ngoài ra gây cho mục tiêu lân cận kẻ đó Sát Thương Hỏa bằng 40% Tấn Công của Hook. Kẻ địch trong trạng thái Thiêu Đốt khi bắt đầu mỗi hiệp sẽ chịu Sát Thương Hỏa duy trì tương đương 25% Tấn Công của Hook.

Thiên Phú Hook

ha thêm dầu vào lửa

Ha! Thêm Dầu Vào Lửa

Cường Hoá

Khi tấn công kẻ địch đang trong trạng thái Thiêu Đốt, sẽ bồi thêm 1 lần Sát Thương Hỏa kèm theo tương đương 50% Tấn Công của Hook, đồng thời hồi thêm 5 Năng Lượng.

Bí Kỹ Hook

haiz xem mớ bòng bong này

Haiz! Xem Mớ Bòng Bong Này!

Tấn công kẻ địch ngay lập tức, sau khi vào chiến đấu, sẽ gây Sát Thương Hỏa cho đơn vị địch ngẫu nhiên bằng 50% Tấn Công của Hook, đồng thời có 100% xác suất cơ bản khiến mỗi cá thể địch rơi vào trạng thái Thiêu Đốt, duy trì 3 hiệp. Trong trạng thái Thiêu Đốt, kẻ địch mỗi khi bắt đầu hiệp sẽ chịu Sát Thương Hỏa duy trì tương đương 50% Tấn Công của Hook.

Vết Tích Hook

Tổng Chỉ Số:

Tấn Công +28%

HP +18%

Sát Thương Bạo Kích +12.5%

chất phác

Chất Phác

Đột Phá 2

Khi kích hoạt “Ha! Thêm Dầu Vào Lửa” sẽ hồi HP tương đương 5% Giới Hạn HP của bản thân.

ngây thơ

Ngây Thơ

Đột Phá 4

Tăng 35% Kháng Hiệu Ứng Xấu thuộc dạng Khống Chế.

chơi với lửa

Chơi Với Lửa

Đột Phá 6

Sau khi thi triển Tuyệt Kỹ, Ưu Tiên Hành Động của Hook 20% và hồi thêm 5 điểm Năng Lượng.

Tinh Hồn Hook

Tinh Hồn Hook Tốt Nhất

bối rối do dự chẳng hề chi
Tinh Hồn 4

 
sẵn sàng đánh kẻ xấu
Tinh Hồn 6

 
hay ăn chóng lớn
Tinh Hồn 2
chơi với lửa

Ngủ Sớm Dậy Sớm Rất Lành Mạnh

Tinh hồn 1

Sau khi cường hóa Chiến Kỹ, sát thương do Chiến Kỹ gây ra tăng 40%.

hay ăn chóng lớn

Hay Ăn Chóng Lớn

Tinh hồn 2

Chiến Kỹ khiến thời gian duy trì trạng thái Thiêu Đốt của mục tiêu địch tăng 1 hiệp.

không cần chọn đều lấy hết

Không Cần Chọn Đều Lấy Hết

Tinh hồn 3

Cấp Chiến Kỹ +2, tối đa không quá 15 cấp; Cấp Tấn Công Thường +1, tối đa không quá 10 cấp.

bối rối do dự chẳng hề chi

Bối Rối Do dự Chẳng Hề Chi

Tinh hồn 4

Khi kích hoạt Thiên Phú sẽ có 100% xác suất cơ bản khiến mục tiêu lân cận với kẻ địch chỉ định cũng rơi vào trạng thái Thiêu Đốt, duy trì 2 hiệp. Trong trạng thái Thiêu Đốt, khi bắt đầu mỗi hiệp, kẻ địch sẽ chịu Sát Thương Hỏa duy trì tương đương 50% Tấn Công của Hook.

việc tốt lưu danh

Việc Tốt Lưu Danh

Tinh hồn 5

Cấp Tuyệt Kỹ +2, tối đa không quá 15 cấp; Cấp Thiên Phú +2, tối đa không quá 15 cấp.

sẵn sàng đánh kẻ xấu

Sẵn Sàng Đánh Kẻ Xấu

Tinh hồn 6

Sát thương Hook gây cho mục tiêu địch ở trạng thái Thiêu Đốt tăng 20%.

Nguyên Liệu Đột Phá Hook

LV
Điểm Tín Dụng
Nguyên Liệu
20
3200
linh kiện cổ xưa
Linh Kiện Cổ Xưa x4
30
6400
linh kiện cổ xưa
Linh Kiện Cổ Xưa x12
40
12800
trục xoay cổ xưa
Trục Xoay Cổ Xưa x5
vỏ tinh thể giữ nhiệt
Vỏ Tinh Thể Giữ Nhiệt x2
50
32000
trục xoay cổ xưa
Trục Xoay Cổ Xưa x10
vỏ tinh thể giữ nhiệt
Vỏ Tinh Thể Giữ Nhiệt x6
60
64000
động cơ cổ đại
Động Cơ Cổ Đại x4
vỏ tinh thể giữ nhiệt
Võ Tinh Thể Giữ Nhiệt x16
70
128000
động cơ cổ đại
Động Cơ Cổ Đại x6
vỏ tinh thể giữ nhiệt
Võ Tinh Thể Giữ Nhiệt x28