Search
Close this search box.
lưỡi đao tử vong

Lưỡi Đao Tử Vong

Chi Tiết

Mảnh vũ khí thành viên Quân Đoàn Phản Vật Chất làm rơi. Có thể tăng nhẹ Vết Tích Vận Mệnh của nhân vật Hủy Diệt.

Vị Trí

  • Đài Hoa Nhân Tạo – Khoang Thu Dung

Được Sử Dụng Bởi

clara honkai star rail
Clara
nhà khai phá vật lý honkai star rail
Nhà Khai Phá Vật Lý
arlan honkai star rail
Arlan
hook
Hook
sự sụp đổ của aeon - nón ánh sáng honkai star rail
Sự Sụp Đổ Của Aeon
vật không thể thay thế - nón ánh sáng honkai star rail
Vật Không Thể Thay Thế
băng chuột chũi hoan nghênh - nón ánh sáng honkai star rail
Băng Chuột Chũi Hoan Nghênh
lời thề bí mật - nón ánh sáng honkai star rail
Lời Thề Bí Mật
dưới bầu trời xanh - nón ánh sáng honkai star rail
Dưới Bầu Trời Xanh
gâu thời gian tản bộ - nón ánh sáng honkai star rail
Gâu! Thời Gian Tản Bộ
không nơi ẩn náu - nón ánh sáng honkai star rail
Không Nơi Ẩn Náu
trời sập - nón ánh sáng honkai star rail
Trời Sập
đổ nát - nón ánh sáng honkai star rail
Đổ Nát
huỷ diệt tất cả - nón ánh sáng honkai star rail
Huỷ Diệt Tất Cả