Search
Close this search box.
mũi tên săn thú

Mũi Tên Săn Thú

Chi Tiết

Đầu mũi tên được thợ thủ công Xianzhou rèn từ sắt lạnh giữa các vì sao. Có thể tăng nhẹ Vết Tích Vận Mệnh của nhân vật Săn Bắn.

Vị Trí

  • Đài Hoa Nhân Tạo – Cánh Đồng Tuyết Ngoại Thành

Được Sử Dụng Bởi

seele honkai star rail
Seele
yanqing honkai star rail
Yanqing
Dan Heng Honkai Star Rail
Dan Heng
sushang honkai star rail
Sushang
trong đêm tối - nón ánh sáng honkai star rail
Trong Đêm Tối
giấc ngủ say mềm - nón ánh sáng honkai star rail
Giấc Ngủ Say Mềm
du hành trên biển sao - nón ánh sáng honkai star rail
Du Hành Trên Biển Sao
sự trầm mặc duy nhất honkai star rail
Sự Trầm Mặc Duy Nhất
luận kiếm - nón ánh sáng honkai star rail
Luận Kiếm
hãy theo dõi nào! - nón ánh sang honkai star rail
Hãy Theo Dõi Nào!
làn nước xuân suất hiện - nón ánh sáng honkai star rail
Làn Nước Xuân Xuất Hiện
u tối trở lại - nón ánh sáng honkai star rail
U Tối Trở Lại
mũi tên - nón ánh sáng honkai star rail
Mũi Tên
tên bắn - nón ánh sáng honkai star rail
Tên Bắn
đối kháng - nón ánh sáng honkai star rail
Đối Kháng