Search
Close this search box.
ánh đen hư không

Ánh Đen Hư Không

Chi Tiết

Mảnh vật chất đen bắt được từ hư không, có thể tăng tương đối Vết Tích Vận Mệnh của nhân vật Hư Vô.

Vị Trí

  • Đài Hoa Nhân Tạo – Khu Mỏ Khổng Lồ
  • Máy Ghép Vạn Năng – Ghép Nguyên Liệu

Được Sử Dụng Bởi

kafka honkai star rail
Kafka
welt honkai star rail
Welt
sói bạc (Silver Wolf) honkai star rail
Sói Bạc
pela honkai star rail
Pela
sampo honkai star rail
Sampo
nhân danh thế giới - nón ánh sáng honkai star rail
Nhân Danh Thế Giới
chúc ngủ ngon - nón ánh sáng honkai star rail
Chúc Ngủ Ngon
tầm mắt của con mồi - nón ánh sáng honkai star rail
Tầm Mắt Của Con Mồi
sự quyết tâm như giọt mồ hôi lấp lánh - nón ánh sáng honkai star rail
Sự Quyết Tâm Như Giọt Mồ Hôi Lấp Lánh
ký hiệu kéo dài - nón ánh sáng honkai star rail
Ký Hiệu Kéo Dài
hẹn gặp lại - nón ánh sáng honkai star rail
Hẹn Gặp Lại
tĩnh mịch - nón ánh sáng honkai star rail
Tĩnh Mịch
xoáy ốc - nón ánh sáng honkai star rail
Xoáy ỐC
bóng ẩn - nón ánh sáng honkai star rail
Bóng Ẩn