Search
Close this search box.
chìa khoá tri thức

Chìa Khóa Tri Thức

Chi Tiết

Chìa khóa kỳ ảo xuất hiện trong tay thiên tài ngân hà, có thể tăng cao Vết Tích Vận Mệnh của nhân vật Tri Thức.

Vị Trí

  • Đài Hoa Nhân Tạo – Thị Trấn Rivet
  • Máy Ghép Vạn Năng – Ghép Nguyên Liệu

Nhân Vật Sử Dụng