Search
Close this search box.
chìa khoá linh cảm

Chìa Khoá Linh Cảm

Chi Tiết

Chìa khóa kỳ ảo xuất hiện trong tay học giả thiền định, có thể tăng nhẹ Vết Tích Vận Mệnh của nhân vật Tri Thức.

Vị Trí

  • Đài Hoa Nhân Tạo – Thị Trấn Rivet

Nhân Vật Sử Dụng